Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Labo XX, Verdichten en vervlechten

Kenmerken: Nieuwe stad / Strategie en visie
Locatie: Antwerpen, Linkeroever
Opgave: Ontwerpend onderzoek naar enerzijds verdichtingsstrategieën om de toekomstige bevolkingsgroei in Antwerpen zo goed mogelijk op te vangen en anderzijds het ontwikkelen van een ruimtelijke visie ontwikkelen voor
de 20ste-eeuwse gordel.
Samenwerking: Palmbout Urban Landscapes, Blauwdruk
Stedenbouw, Feddes Olthof Landschapsarchitecten
Publicatie: Labo XX, kiezen voor de twintigste-eeuwse gordel
Tentoonstelling: deSingel Antwerpen, voorjaar 2015
Datum: 2013-2014