Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Post Piraeus

Kenmerken: Studies
Uitgever: Vakmedianet, Alpen aan den Rijn
Initiatief: Hans van der Heijden, Alexander Pols, Jan Peter Wingender
Hoofdredactie: Hans van der Heijden, Endry van Velzen
Auteurs: Mark de Bokx, Endry van Velzen, Jacq. De Brouwer, Floris Cornelisse, Job Floris, Jeroen Geurst, Hans van Heijden, Jo Jansen, Alexander Pols, Gus Tielens, Harm Tilman, Jan Peter Wingender
Beeldredactie in samenwerking met: Kollhoff Architekten
Eindredactie en coördinatie: Nienke Abma, Nanda van Dijk, Patty van der Sar, Ingrid de Zwart-Schaap
Vertaling NL-EN: Big Ben Translations, Nieuwegein
Vormgeving en opmaak: Colorscan BV
Datum: 2017 (publicatie)

Publicatie Post Piraeus. Over de bouwplaats en de stad
Waar in de eerste helft van de twintigste eeuw architecten zich moesten verhouden met het vraagstuk van de industriële productie en repetitie, stond in de tweede helft van de twintigste eeuw de bestaande historische stad centraal en werd de productie van gebouwen steeds verder verbonden aan de individuele opvattingen van de architect. De twee dimensies van productie en stad zijn nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, opnieuw aan herziening toe. Begrippen als vakmanschap, materialiteit, duurzaamheid en neutraliteit duiken steeds vaker op als drager van architectonische kwaliteit, terwijl de industrie tegelijkertijd steeds dominanter wordt in het opleggen van bouwsystemen en bouwkundige oplossingen.

Deze situatie was voor De Nijl Architecten en negen andere architectenbureaus aanleiding om zich te verenigen. Vanuit een gezamenlijke interesse in de vraagstukken van het hedendaagse bouwen in de pluriforme stad van vandaag gingen zij aan de slag. Aan de hand van ontwerpthema’s zijn stukken geschreven over het belang van Kollhoffs werk voor het eigen werk. Resultaat is een verzameling getekende en geschreven inzichten.

Uitgever van vakblad de Architect werd bereid gevonden het werk te publiceren en te verspreiden.

De lancering van de publicatie vond plaats in Pakhuis de Zwijger. De presentatie is vastgelegd op video. De publicatie kun je hier bestellen.