Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woonpark Christus Koning

De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren
De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren
De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren
De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren
De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren
De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren
De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren
De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren
De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren De Nijl Architecten - Christus Koning Wetteren

Kenmerken: Tuindorp / Stedenbouw / Nieuwbouw
Locatie: Christus Koning, Wetteren
Opgave: Vervangbouw voor 80 tot 90 woningen (variëteit aan typen)
Samenwerking: ARA Atelier Ruimtelijk Advies
Opdrachtgever: Eigen Dak cvba, VMSW
Datum: 2018 (selectievoorstel)

Een nieuw woonpark
De opgave voor de locatie Christus Koning in Wetteren is ambitieus: 70 verouderde (kleine) woningen moeten worden vervangen voor 80 a 90 nieuwe (grotere) woningen, met een grote variatie aan typen. Daarbij wordt de huidige stedenbouwkundige situatie omgevormd tot een nieuw woonpark met collectief groen en voldoende parkeerplaatsen.

De locatie ligt in de zoom van het agrarisch gebied, op de overgang tussen stedelijk gebied en open landschap. Het beeld van het openbaar domein klapt straks om van stenig naar groen. Deze groene sfeer is de belangrijkste kwaliteitsdrager van het nieuwe woonpark; een groene oase voor bewoners en omwonenden. Twee centrale ruimtes worden ingericht voor ontmoeting, opgaande beplanting zorgt hier voor een groene begrenzing. Een fijnmazig netwerk van paden dooradert het gebied en verbetert de verbindingen met de omgeving. Tussen de gebouwen en over de paden zijn doorzichten naar het nabij gelegen agrarische landschap.

Het woonpark beschouwen we als een ensemble van verschillende gebouwen van min of meer dezelfde maat. Hiermee spelen we in op de omgeving en de opgave (een variëteit aan woningtypes, faseerbaarheid, herkenbaarheid, doorwaadbaarheid). Hiermee sluit het nieuwe woonpark aan op het traditionele stadsweefsel en creëert het daarbinnen een eigen sfeer en structuur. De bebouwing bestaat uit eengezinswoningen en appartementen, ondergebracht in negen gebouwen van vergelijkbare maat. De bouwhoogte is afgestemd op de omgeving en neemt af naar het landschap. Alle woningen hebben een toegang aan het woonpark. Het ensemble krijgt een samenhangende architectuur. Eenheid in verscheidenheid, een optimistische, vriendelijke en duurzame architectuur.