Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Renovatie Torengebouwen Kielpark

Kenmerken: Stadswijk / Renovatie en hergebruik
Locatie: Jan de Voslei en omgeving, Kiel, Antwerpen
Opgave: Renovatieproject drie torengebouwen in het Kielpark
Programma: 216 appartementen met parkeergarage (ca. 10.000 m2)
Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen
Samenwerking: Paridaens Ingenieurs, RCR, DPA Cauberg Huygen, MBC
Datum: 2015 (selectievoorstel)

Erfgoedwaarde als motor van vernieuwing
De Kielparktorens zijn onderdeel van het woningproject ‘sociale woonwijk Jan de Voslei’ (ontworpen door Jos Smolderen) en werden en worden binnen het patrimonium van de sociale woningbouw in Vlaanderen beschouwd als een voorbeeldproject. De wijk als geheel is een van de zeldzame voorbeelden in Vlaanderen van grote sociale woonensembles die beïnvloed werden door het CIAM-gedachtegoed. Bovendien zijn de torens een van de meest gaaf bewaarde voorbeelden van geconcentreerde sociale hoogbouw uit die periode. Op stedenbouwkundig niveau is dit omvangrijke project een goed ‘passtuk’ tussen omliggende woonwijken.

De Nijl Architecten beschouwd de erfgoedwaarde van de torengebouwen als motor van vernieuwing. Van de stedelijke inplanting tot aan het laatste detail staan de torengebouwen symbool voor de ‘goede woning’. Er is daarom gekozen voor continuïteit in ruimte en tijd. Inzet is om de ruimtelijke en materiele kwaliteiten vast te houden en eigentijdse gebruiks- en comforteisen toe te voegen.

Renovatie van de torengebouwen
Met het ontwerp voor de renovatie van de torens wordt ingezet op het doorbreken van het anonieme karakter van de directe omgeving rond de torengebouwen. Met een serie maatregelen voor de entrees, de vernieuwde woningen, de parkeergarages en de suggesties voor de omgeving wordt hier op ingespeeld. Bindende gedachte bij deze maatregelen is het verbeteren van de samenhang, bruikbaarheid en uitstraling van de omgeving van de torengebouwen, zodat de anonimiteit wordt teruggedrongen. Routes en plekken worden hierbij opnieuw gedefinieerd en van programma voorzien. Het mogelijk (al dan niet tijdelijk) gebruik van de inkomhallen aan de zijkanten van de torens is een essentieel element. Hiermee worden ‘oren en ogen’ op de begane grond georganiseerd. Met betrekking tot het exterieur wordt dicht bij het vertrouwde en in brede kring gewaardeerde beeld gebleven. Met een nieuwe gevelbekleding zal ongetwijfeld toch een nieuw beeld ontstaan. Het is hierbij van groot belang dat de samenhang met de andere gebouwen van het ensemble bewaard wordt.