Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woongebouwen Jubileumlaan

Kenmerken: Stadswijk / Nieuwbouw
Locatie: Jubileumlaan en omgeving, Gent
Opgave: Nieuwbouwproject drie gebouwen op de kop van de Watersportbaan aan de Jubilieumlaan te Gent.
Programma: 3x 96 appartementen sociale huur (mix van type 1/2 (80%), type 2/3 en 3/4 (20%))
Opdrachtgever: Stad Gent, VMSW, WoninGent
Datum: 2016 (selectievoorstel)

Open stad
De drie gebouwen op de kop van de Watersportbaan hebben een sterke stedenbouwkundige werking. Ze vormen een elegante wand langs de Verenigde Natieslaan. De samenhang in architectuur geeft het ensemble allure en bindt de parkachtige oevers en de groene stadsweg samen tot een groots stedenbouwkundig gebaar. Met het projectvoorstel wordt dit gebaar versterkt. De drie nieuwe gebouwen vormen opnieuw een ensemble met een toonaangevende architectuur. De positie van de gebouwen blijft gelijk. Met kleine ingrepen verbeteren we de inplanting en de relatie met de omgeving. Daarnaast overdenken we met ons voorstel sociale huisvesting in hoogbouw opnieuw. Het woonplezier op deze unieke locatie stellen we centraal. Alle nieuwe appartementen zijn licht en ruim, met grote ramen en een beschutte buitenruimte. Ook de routing van straat naar woning draagt bij aan een prettig thuiskomen.
Het ontwerp voor de drie gebouwen heeft een menselijke schaal. Groot, maar ook klein en aanraakbaar in geleding en detail.

Prettig thuiskomen
Er is gewerkt aan een eigentijdse gebouwopzet, die enerzijds de unieke kwaliteiten van de locatie benut, uitzicht en oriëntatie op het zuidwesten, en anderzijds dienstbaar is aan de specifieke noden van sociale huisvesting in hoogbouw. Het is belangrijk om het grote gebaar ook ‘klein’ te maken. Deze opgave ligt op drie niveaus:
Niveau 1. De architectuur van de grote gebouwen mag niet abstract blijven, maar moet worden verschaald tot herkenbare en begrijpelijke onderdelen. Functionele elementen worden benut: terrassen (alle appartementen hebben een eigen terras), inkomhallen en ontsluitingsstructuur.
Niveau 2. Je moet kunnen begrijpen hoe het gebouw ‘werkt’, hoe je van de straat naar je woning komt. De structuur van dubbelhoge inkomhallen, verglaasde lifthallen en korte galerijen is zichtbaar en wijst de weg.
Niveau 3. Prettig thuiskomen. We besteden veel aandacht aan de ruimten tussen straat en woning. Ze zijn licht, royaal en worden zorgvuldig gedetailleerd.

Planopzet tot beelding brengen
De uitgangspunten voor de vervangingsbouw zijn kwalitatief. Nieuwbouw in de huidige voetafdruk, alle appartementen met doorzonkwaliteit, ook de vele kleine woningen. En een begrijpelijke, comfortabele ontsluitingsstructuur. Deze uitgangspunten hebben we in het voorstel gecombineerd met een efficiënte gebouwopzet. 
Vanuit de rationaliteit van de planopzet wordt verschil gemaakt tussen de gevels aan de Jubileumlaan en de gevels langs de Verenigde Natieslaan. Langs de Verenigde Natieslaan zijn de ramen en de inpandige terrassen gegroepeerd. Daarmee ontstaat ritme en hiërarchie. Langs de Jubileumlaan zijn de gevels opgewerkt. De drie verglaasde lifthallen, de dubbelhoge inkomhallen en de opengewerkte hoeken zorgen voor geleding en verschaling. De sfeer van de gebouwen wordt sterk bepaald door het materiaalgebruik en de kleurkeuze. We kiezen voor een tijdloos beeld met traditionele materialen en gedekte kleuren. Fris, open, optimistisch.