Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

‘De Nijl kijkt naar wat er staat, naar wat in principe al goed is. Hun zorgvuldige, respectvolle aanpak blijft verfrissend voorbeeldig’
Selectiecommissie Jaarboek Stedenbouw en Landschap 2014

Bouwblokstudie Blancefloerlaan

De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan
De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan
De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan
De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan
De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan
De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan
De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan
De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan
De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan De Nijl Architecten - bouwblokstudie Blancefloerlaan

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Stadswijk / Stedenbouw
Locatie: Blancefloerlaan – Lode Zielenslaan, Antwerper Linkeroever
Programma: Sloop 442 woningen, nieuwbouw ca. 415 woningen, ca. 2000 m2 commerciële ruimte, ca. 300 gebouwde parkeerplaatsen
Opdrachtgever: Stad Antwerpen samen met Woonhaven Antwerpen
Datum: 2013 (ontwerp), 2013-2023 (realisatie)

Opgave
De bouwblokstudie biedt een kader voor de vervanging van 9 woongebouwen met totaal 442 woningen in de projectzone bestaande uit twee bouwblokken tussen de Blancefloerlaan en de Lode Zielenslaan. Deze planopzet wordt gefaseerd uitgevoerd in verschillende architectuurprojecten. De Nijl is aangesteld voor de bouwblokstudie en de eerste twee architectuurprojecten aan de Lode Zielenslaan.

Blokkenstad
De bouwblokken liggen in het hart van Linkeroever bij de tramverbinding en voetgangerstunnel naar de binnenstad. Linkeroever wordt veelal gekenmerkt door grootschalige hoogbouw ensembles, maar de projectzone aan de Blancefloerlaan heeft juist een traditionele stedenbouwkundige structuur met straten en private bouwblokken. Ondanks de grote diversiteit aan bebouwing vormen de verschillende bebouwingsvormen met elkaar een samenhangende configuratie. De principes van de ‘blokkenstad’ zijn leidend voor de ruimtelijke opgave. Het bouwblok is het uitgangspunt.

Bebouwingsplan
Het bebouwingsplan regelt de bouwlijnen en bouwhoogte van de verschillende gebouwen en geeft daarmee een kader voor het bouwvolume. Langs de Lode Zielenslaan is de huidige configuratie van gebouwen min of meer overgenomen. De gebouwen zijn dichter bij elkaar geplaatst en de afmeting van de koppen en openingen is regelmatig gemaakt. Aan de Blancefloerlaan wordt de lange straatwand geleed door de introductie van twee vrijstaande iets teruggelegde woontorens. Dit motief sluit aan bij de bebouwingopzet van het Frederik van Eedenplein aan de Schelde en geeft meer schaal aan de Blancefloerlaan. In het westelijke bouwblok is aan de Blancefoerlaan ruimte voor voorzieningen op de begane grond. Achter de woontoren ligt hier een besloten openbare hof met een doorsteek voor langzaam verkeer naar de achterliggende buurt. Aan de hof liggen eengezinswoningen in een rustige setting. De binnengebieden zijn verder zo veel mogelijk opgedeeld in privétuinen voor de aangrenzende woningen. Er is veel aandacht gegeven aan de overgangen van gebouw naar straat en inpassing van erfscheidingen en fietsenbergingen, wat de samenhang in het bouwblok versterkt.