Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Fijne Feestdagen!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar. Tussen de kerstdagen en nieuwjaar is ons bureau gesloten. In 2024 gaan we weer met plezier aan de slag met onze projecten in Vlaanderen en Nederland. Zo ook in Nieuw Gent Parkzicht, in Gent, hier te zien op deze bouwfoto. Graag tot in het nieuwe jaar!
19-12-2023

Lezing Nieuw Gent

Samen met De Smet Vermeulen Architecten uit Gent werken we sinds 2017 aan de wijkvernieuwing van Nieuw Gent. De eerste gebouwen komen uit de steigers. Ons Ontwikkelingsplan zet in op de verbetering van het publiek domijn (voorzieningen, verbindingen, openbare ruimte) en de gefaseerde vervanging van hoogbouw door een gemengd stadsweefsel. Het centrale park wordt vergroot. Paul Vermeulen en Endry van Velzen vertellen erover 14 december op een avond over Nieuw Gent, georganiseerd door de Vlaamse architectuurvereniging Archipel.
11-12-2023

Op tour door Overhoeks

Overhoeks is het vierde en laatste deelproject van het grootste samenbouwproject van de stad. Tijdens het Stadsmakerscongres leidden wij een enthousiaste groep mensen rond door het project. In de afrondende fase van de bouw was dit een bijzonder moment en viel er veel te zien. Samen met de andere initiatiefnemende architecten vertelden we over de inzet van het project, waarbij geen ontwikkelaar betrokken is geweest en waarbij alle bewoners hun eigen woning hebben ontworpen. Welke kwaliteit en variëteit dit oplevert, kon iedereen tijdens de tour met eigen ogen bekijken. Denk hierbij aan een vide die woon- en werkkamer met elkaar verbindt, een extra badkamer, maar ook extra verdiepingshoogte en een collectieve tuin of terras. Bovendien hebben alle toekomstig bewoners elkaar in vroeg stadium leren kennen, dit resulteert in grote betrokkenheid met elkaar en de buurt.
26-11-2023

Oranjehof in de steigers

In het vroege najaar 2023 staat het woongebouw aan de Oosterstraat in Vlaardingen weer in de steigers. Woningstichting Samenwerking is eigenaar van de 39 sociale huurwoningen met parkeergarage. Het woongebouw Oranjehof krijgt na 15 jaar een opfrisbeurt; kozijnen worden geschilderd, gevels worden schoongemaakt en het groendak wordt opnieuw ingeplant. Met aandacht en respect wordt er gezorgd voor het gebouw en wordt het oorspronkelijke elan weer teruggebracht.
Met een karakteristieke U-vormig opzet rond een openbare hof hebben we de gebouwopzet benut als toegang van het wijkpark. De hof opent zich naar het park. Het woongebouw, met de entree aan de Oosterstraat, bestaat uit twee bouwdelen aan weerszijden van de nieuwe entree naar het park. De appartementen worden ontsloten met galerijen aan de buitenkant van het gebouw. De woningen hebben loggia’s aan de hof of de straat. Op het dak bevinden zich terugliggende dak woningen met grote terrassen. Aan de Oosterstraat zijn de gevels van rode baksteen. Aan de parkzijde zijn de gevels opengewerkt, met loggia’s en galerijen binnen een raster van prefab-betonnen penanten en waterlijsten.
09-10-2023

Bernadettebeurs

Het stedenbouwkundig plan voor de Sint Bernadettewijk in Gent is volop in ontwikkeling. Afgelopen maand stonden we met het projectteam op de Bernadettebeurs en spraken we met omwonenden over het plan. Kinderen maakten schetsen en brachten ideeën in voor de publieke plekken in de wijk. Bezoekers droegen suggesties aan via suggestieformulieren. Er was veel belangstelling voor de ontwikkeling van deze sociale tuinwijk, waarin er straks onder andere ruimte is voor gezinnen met kinderen en veel groen. Komende tijd ontwerpen we verder aan de toekomst van een karaktervolle samenhangende wijk.
02-10-2023

Kijkmiddag gezinshuizen Overhoeks

Vorige week was het zover. De bewoners van de gezinshuizen van Overhoeks konden voor het eerst hun woning van binnen bekijken. Een bijzonder moment. Aangezien we de woningen samen met de toekomstig bewoners hebben ontworpen, hebben ze allen een unieke woningplattegrond. Veel ruimte dus voor individuele woonwensen, zoals een extra badkamer, werkkamer of vide. Alle gezinshuizen zijn ruim 7 meter breed en 4 lagen hoog, ze hebben een eigen parkeerplaats en een groot privé terras aan de gemeenschappelijke tuin. 
Mooi om de eerste reacties van de bewoners te zien! Bij stadsbouwgroepen zijn we bouwmeester. We nemen initiatief, organiseren proces en ontwikkeling, richten een vereniging op en realiseren samen met deelnemers bijzondere woonprojecten. Overhoeks is zo’n stadsbouwgroep.
25-09-2023

Stadsbouwgroep Burgerijpad Tilburg opgeleverd

In Tilburg werkten we de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van een nieuwe Stadsbouwgroep. Wij hebben als supervisor samen met de deelnemers de randvoorwaarden bepaald voor het stadsblok aan het Burgerijpad. Verschillende architecten ontwierpen vervolgens een voor de deelnemers op maat gemaakte en unieke woning. Daarna hebben wij de woningen uitgewerkt tot een gemeenschappelijk bouwplan. Resultaat is een rijk gedetailleerd plan met een grote variëteit aan metselwerkverbanden, gevelindelingen en bouwhoogten. Voor ieder een eigen droomhuis onder het motto ‘eenheid in verscheidenheid’. In onze stadsbouwgroepen hebben bewoners zeggenschap, dit bevordert eigenaarschap en creëert verbinding met elkaar en de buurt. Het project is opgeleverd en inmiddels zijn de eerste bewoners verhuisd.
16-09-2023

Zomersluiting

In de zomer sluiten wij  vanaf maandag 24 juli tot en met vrijdag 4 augustus onze deuren. Vanaf maandag 7 juli werken wij weer samen met betrokkenen aan onze projecten in binnen- en buitenland. Wij wensen iedereen een mooi zomer!
18-07-2023

De bouw van Stadsbouwgroep Overhoeks vordert

Aan de Laan op Zuid in Rotterdam vordert de bouw van Stadsbouwgroep Overhoeks gestaag. De gezinshuizen zijn op hoogte en met het rode metselwerk krijgen ze een eigen gezicht aan de laan. De acht dijk- en laanhuizen zijn vier lagen hoog en hebben allemaal een unieke woningplattegrond. We hebben de huizen namelijk samen met de toekomstig bewoners ontworpen. Een vide, extra badkamer of werkkamer met zicht op de Laan op Zuid; volop ruimte voor individuele woonwensen. Overhoeks is het sluitstuk van de stadsbouwgroepen aan de Laan op Zuid. Bij stadsbouwgroepen zijn we bouwmeester. We nemen initiatief, organiseren proces en ontwikkeling, richten een vereniging op en realiseren samen met deelnemers bijzondere woonprojecten.
10-07-2023

Vorderingen op de bouwplaats in Nieuw Gent

Parkzicht is een van de eerste architectuurprojecten dat gerealiseerd wordt binnen het ontwikkelingsplan Nieuw Gent. Het gebouw ligt op de grens van het wijkpark en het wijkcentrum. Het zorgt voor een duidelijke begrenzing aan de oostkant van het park en verbindt de bestaande losse voorzieningengebouwen samen tot een cluster. In de parkgevel zorgen loggia’s, penanten en raampartijen voor een prettig ritme. De binnenzijde met de hoofdentree krijgt een meer besloten en groen karakter, waarbij de overgang tussen cluster en openbaar domein wordt vormgegeven met heesterstroken. Hier is de gevel is opengewerkt met passerelles achter een raster van penanten en borstweringen. De bouw is in volle gang. De lichte baksteen kleurt mooi bij het groen van de omgeving.
04-07-2023

Open Bureaudag!

Zaterdag 24 juni is het zover, Open Bureaudag. Tijdens deze dag openen wij, net als veel andere Rotterdamse architectenbureaus onze deuren. Nieuwsgierig naar een kijkje in de keuken van de architect? Kom langs! Tussen 13:30 uur en 17:00 uur zijn wij geopend.
23-06-2023

De Nieuwe Wielewaal

De Wielewaal ligt tussen stad en haven, in het verlengde van het Zuiderpark. De woningen van deze naoorlogse wijk maken plaats voor nieuwe woningen. Inmiddels zijn de eerste 200 woningen in aanbouw of opgeleverd. Tijdens de Dag van de Architectuur nemen we je samen met Van Bergen Kolpa Architecten mee in het verhaal van De Nieuwe Wielewaal. Het Wielewaalhuis is geopend tussen 10u en 14u. Om 10.30u, 11.30u, 12.30 en 13.30u zijn er presentaties en kun je na afloop een bezoek brengen aan de bouw.
07-06-2023

Op bureau excursie naar Brussel

We zijn met het bureau naar Brussel gegaan om projecten te bekijken en samen ‘uit’ te zijn. We werken sinds kort aan de vernieuwing van tuinwijk Sint Bernadettewijk in het noorden van Gent. De zaterdag in Brussel stond daarom in het teken van de tuinwijk. Een lange fietstocht rondom het centrum en langs de stadsranden met verschillende tuinwijken zoals Tuinwijk Goede Lucht, Moortenbeek, La Cité Moderne en uiteraard Logis Floréal. De laatste is prachtig door de hoogteverschillen, overgangszones, eenheid en verscheidenheid door slimme basisplattegronden met een breed palet aan architectonische elementen en een rijke groenstructuur. Nu weer aan de slag met het ontwerp voor Bernadette!
26-05-2023

Vandaag verschenen! Het stadsessay ‘Architectuur in het midden’

Vandaag is het Stadsessay ‘Architectuur in het midden’ verschenen, geschreven door Arie Lengkeek, in samenwerking met Jeroen Geurst, Joost Kühne en Endry van Velzen. Hoe brengen we ontwerpen aan wonen weer in het hart van de woningbouw? De auteurs van dit stadsessay bepleiten een radicale keuze voor het midden. Architectuur in het midden verbindt initiatief en bouwmeesterschap, verbindt bewonerswensen en de autonomie van de architect, en verbindt uitgesproken woonkwaliteit met structuur en continuïteit van de stad. Dit essay verschijnt in een serie van stadsessays, uitgegeven door Simon Franke / Trancity. Het essay is gratis te downloaden op de site van de uitgever. Je kunt daar ook een papieren versie bestellen. 
20-03-2023

Competitie Sint Bernadettewijk in Gent gewonnen!

Team De Nijl Architecten – De Smet Vermeulen Architecten heeft met D+A de competitie Sint Bernadettewijk in Gent gewonnen! Het ontwerp formuleert een antwoord op de toekomst van deze tuinwijk. Een karaktervolle samenhangende wijk die goed verbonden is met zijn omgeving. Met een variëteit aan woningtypes, accenten en publiek groen wordt vormgegeven aan het stedenbouwkundig plan. Een tuinwijk 2.0! Het project is in opdracht van WoninGent, Stad Gent en de WMSW. 
27-02-2023

Een nieuw (t)huis

De eerste fase van woonpark Jos van Geel in Antwerpen is opgeleverd! De gebouwen Haak en Carré zijn de eerste van in totaal acht blokken rond een autovrije parkzone. De aansluiting met het omliggende stadsweefsel wordt gevonden in de logica van bouwblokken, met duidelijke verschillen tussen voor- en achterkant. De aanwezige bomen blijven zoveel mogelijk behouden en vormen het uitgangspunt voor de nieuwe parkzone, opgespannen tussen de Stevenslei en Langveldstraat. Het park vormt straks een groene oase voor de nieuwe bewoners, de buurt en de wijk. Een fijne plek om elkaar te ontmoeten en van groot belang voor een klimaatrobuuste wijk. 
16-01-2023

Fijne Feestdagen

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond nieuw jaar. Tussen de kerstdagen en nieuwjaar is ons bureau gesloten. In 2023 gaan we weer met plezier aan de slag met onze projecten in Vlaanderen en Nederland. Zo ook in Jos van Geel, Deurne Antwerpen, hier te zien op deze zomerse foto. Graag tot in het nieuwe jaar!
22-12-2022

Bouw Overhoeks schiet op

Aan de Laan op Zuid werken we met een groep enthousiaste deelnemers aan Stadsbouwgroep Overhoeks. Het appartementengebouw is inmiddels op hoogte en de bouw van de gezinswoningen is begonnen. Straks staan hier acht laan- en dijkhuizen. Allemaal op maat ontworpen, naar de wens van de toekomstig bewoners. De huizen zijn ruim 7 m breed, waardoor veel indelingsmogelijkheden ontstaan. In onze Stadsbouwgroepen geven we zeggenschap aan bewoners, dit bevordert eigenaarschap en creëert verbinding met elkaar en de buurt. Kwaliteit en betrokkenheid zijn belangrijke kernwaarden.
19-12-2022

Ontwerpen op de tussenschaal

Naar aanleiding van het bouwmeesterschap wijkvernieuwing van Endry van Velzen in Groningen, gaf hij een lezing over ‘Ontwerpen op de tussenschaal’. Met ons bureau werken we aan de vernieuwing van de bestaande stad, vaak op het snijvlak van architectuur en stedenbouw. Aan de hand van onze projecten vertelde hij over zijn kijk op het vak. Na een inleiding over de waarden en logica van de open stad, waarbij thema’s als de relatie tussen sociaal en fysiek en de verhouding tussen architectuur en stedenbouw aan de orde kwamen, ging hij in op hedendaagse thema’s als wijkvernieuwing, verdichting en publieke ruimte (het samenspel tussen openbare ruimte, verbindingen en voorzieningen).
12-12-2022

Stadsvernieuwing 2.0

Samen met bewoners en gemeente hebben we een nieuw verhaal over Carnisse gemaakt. Werken vanuit de sociale en ruimtelijke context die we aantreffen, zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk. Natuurlijk met een goed oog voor kwaliteiten en diskwaliteiten. Tijdens een tour door de wijk in het kader van het Stadmakerscongres spraken we over onze aanpak en gaven we mensen het woord.
09-11-2022

Endry, bouwmeester voor de wijkvernieuwing Groningen

Sinds kort is Endry van Velzen benoemd tot bouwmeester wijkvernieuwing in de Gemeente Groningen. Vanuit deze rol is hij betrokken bij de ruimtelijke plannen die in het kader van de wijkvernieuwing worden gemaakt. Inzet van de wijkvernieuwing is onder andere het verkleinen van de kloof tussen wijken met relatief veel draagkracht en de meer kwetsbare wijken. Een integrale aanpak moet de toenemende ongelijkheid binnen de stad een halt toeroepen. Denk aan het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad, aanpak van de openbare ruimte en voorzieningen en de koppeling met leefbaarheid, sociale projecten en programma’s. 
20-10-2022

Lode Zielenslaan op longlist ARC Award!

Ons sociaal woonproject aan de Lode Zielenslaan in Antwerpen staat op de longlist voor de Architectuur Award van ARC. De award wordt toegekend aan ‘projecten die duurzaamheid en innovatie combineren met verrassende architectuur…’. Wij duimen natuurlijk dat we door gaan naar de volgende selectie!
26-08-2022

Zomersluiting

In de zomer is ons bureau vanaf maandag 25 juli twee weken gesloten. Vanaf maandag 8 augustus werken wij weer samen aan onze projecten in binnen- en buitenland.
Wij wensen iedereen een mooie zomer!
21-07-2022

Podcast Burgerijpad Tilburg!

In deze podcast gaat Tracy Metz in gesprek met Endry van Velzen over ons woningbouwproject op het Burgerijpad in Tilburg. Luister de podcast via de link!
20-07-2022

Aftermovie opening stationsplein Gouda

Na 3 jaar bouwen is het Gouds stationsgebied klaar! Afgelopen vrijdag werd het stationsplein feestelijk geopend. Daar is een aftermovie van gemaakt!  Rond het stationsplein zijn er 3 fietsenstallingen gekomen, met in totaal zo’n 3000 plekken. Het busstation is vernieuwd en de stationshal opgeknapt. De 2 monumentale bomen van ongeveer 100 jaar oud zijn blijven staan en we hebben nieuwe bomen geplant. Onder de grond liggen geperste blokken steenwol om het water op te vangen bij harde regen. In het najaar plaatsen we het Telepoort kunstwerk op het plein.
18-07-2022

Opening Stationsgebied Gouda

Afgelopen weekend vond de opening plaats van het Stationsgebied Gouda. Hierbij zijn ook beelden van Jo Uiterwaal onthult. Na bijna 40 jaar zijn ze teruggekeerd naar het stationsgebied. De historische beelden hebben tot 1983 op het oude station van architect Sybolt van Ravenstein gestaan en zijn bij de vernieuwing destijds niet teruggekomen. De vier beelden zijn nu op de sokkels van de fietsenstalling geplaatst en vormen een mooi cultuurhistorisch element in het vernieuwde stationsgebied. De reizigers lopen al door de verbouwde stationshal, in de fietsenstallingen staan fietsen en ook het buseiland is in gebruik. Het was een feestelijke dag!
11-07-2022

Afronding laatste bebouwingsfase Lode Zielens

Met de afronding van laatste bebouwingsfase (gebouw 3 en 4) aan de Lode Zielenslaan in Antwerpen kunnen 53 fijne sociale woningen in gebruik genomen worden. In een van de gebouwen bevinden zich woningen met 1 of 2 slaapkamers gelegen aan een korte galerij. In het andere gebouw zijn de woningen portiek ontsloten en hebben ze 3 of 4 slaapkamers. Alle woningen hebben een royale, goed op de zon gelegen buitenruimte, grenzend aan de leefruimte. Het materiaalgebruik en de kleurkeuze geven beide gebouwen een prettige en humane sfeer; een genuanceerde beige verblendsteen in een dubbel halfsteensverband, bijpassend architectonisch beton en bronskleurige aluminium kozijnen. De smaragdgroene glazuursteen geeft de galerijgevel aan de noordzijde een aantrekkelijke eigen waarde.
04-07-2022

Opgaven van alle tijden

Hedendaagse thema’s als verdichting, klimaatadaptatie, vergroening, verbinden en ontmoeting spelen al lang bij het werken aan de stad. Begin jaren ’00 werkten we aan de vernieuwing van het Zuidwestkwadrant Osdorp. Kern van de vernieuwing waren twee nieuwe parken ontworpen door Michael van Gessel. Twee anonieme groenstroken werden vergroot en omgevormd tot een stadspark en waterpark. Vijftien jaar later is het Zuidwestkwadrant een vitale wijk met als basis een goede publieke ruimte, die naast de parken wordt gevormd door de stadsstraten Pieter Calandlaan en Overmeer met voorzieningen en hoogwaardige OV verbindingen.
04-07-2022

Wat kan Stadsbouwgroepen jou bieden?

Wat zijn andere manieren van stadmaken en wonen? Hoe kun je je woonomgeving samen vormgeven? Wij brengen met Stadsbouwgroepen particulieren samen om onder begeleiding van een architect een bijzonder woonproject te maken. Coöperatief, betrokken bij de buurt en duurzaam. Ontdek hoe dit werkt en wat Stadsbouwgroepen jou te bieden hebben. Ga vanavond in gesprek met bewoners van een al bestaande Stadsbouwgroep!
Vanavond, donderdag 23 juni van 19.00u tot 20.30u.
In het Festivalhart, in Het Nieuwe Instituut
23-06-2022

Kom langs!

De Nijl Architecten is onderdeel van de Rotterdam Architectuur Maand 2022. Zaterdag 25 juni is het Open Bureaudag. Wij openen dan tussen 13u en 17.30u onze deuren. Erik van den Berg en Milou Chenevert laten jullie graag kennismaken met onze coöperatieve woonprojecten, duurzame wijkvernieuwingsprojecten en zorgvuldig ontworpen woongebouwen in Nederland en Vlaanderen. Tijdens een korte wandeling door Rotterdam West bezoek je niet alleen ons, maar ook OD205sl, architectuur MAKEN, Studio for New Realities. Op de website van de Rotterdam Architectuur Maand vind je meer informatie. Tot zaterdag!
20-06-2022

Presentatie Stadsbouwgroep Overmaat

Stadsbouwgroep Overmaat is onderdeel van de Dag van de Architectuur. Op zaterdag 18 juni kun je om 14.00u en om 15.00u een presentatie over het project bijwonen van architect Endry van Velzen, daarna kun je een bezoek brengen aan een laanhuis. Als bezoeker krijg je inzicht in het (ontwikkel)proces van een Stadsbouwgroep en zie je wat dit kan opleveren; unieke woningenplattegronden, een hoge mate van diversiteit en grote betrokkenheid. Op de site van de Dag van de Architectuur Rotterdam vind je meer informatie en kun je je aanmelden. Graag tot dan!
20-06-2022

Uitnodiging!

De Nijl Architecten is onderdeel van de Rotterdam Architectuur Maand 2022. Op donderdagavond 23 juni organiseren wij een evenement in het Festivalhart over Stadsbouwgroepen. Als bezoeker krijg je een kijkje in de keuken van de architect en kun je in gesprek met bewoners van onze gerealiseerde Stadsbouwgroepen. Aan de hand van ervaringsverhalen krijg je inzicht in het (ontwikkel)proces. Hoe is het om onderdeel te zijn van een bouwgroep? Wat heeft het proces gebracht? Wat betekent dit voor je eigen woningplattegrond? En voor het wonen nu het project gerealiseerd is? Tijdens dit evenement vertellen wij over onze werkwijze en de meerwaarde van een bouwgroep. Meer informatie vind je op de site van de Rotterdam Architectuur Maand. Via de link kun je je ook aanmelden. We zien je graag op donderdag 23 juni!
13-06-2022

Dag van de Bouw Overhoeks

Op zaterdag 18 juni is het Dag van de Bouw. Samenbouw Overhoeks doet mee! Gebroeders Verschoor, de aannemer van het project opent tussen 10.00u en 15.00u de deuren van de bouwplaats. Kom langs aan de Laan op Zuid (ter hoogte van de Paul Krugerstraat) en ontdek wat er allemaal bij bouwen komt kijken. Voor vragen kun je bovendien terecht bij toekomstig bewoners. Zij kunnen je alles vertellen wat er komt kijken bij een dergelijk samenbouwproject. Op de website van de Dag van de Bouw vind je meer informatie. 
13-06-2022

Nominatie Anklaar!

Stadsdeelhart Anklaar is kanshebber voor Architectuurprijs Apeldoorn 2022! Wil je stemmen voor de publieksprijs? Dat kan t/m 30 mei via deze link. Stadsdeelhart Anklaar vind je in de categorie Andere Gebouwen. De herontwikkeling van het winkelcentrum is een voorbeeld van duurzame stedelijke vernieuwing. Het nieuwe stadsdeelhart versterkt de kwaliteit van de wederopbouwwijk door oud en nieuw met elkaar te verbinden tot een levendige en betekenisvolle plek. Onder het motto ‘inpassen en verbijzonderen’ is een nieuw stadsgezicht gemaakt, zonder de link met de omgeving te verliezen. Hiermee draagt het project bij aan de vitaliteit en trots van de oude wijk.
19-05-2022

Werken aan vitale publieke ruimte

In de serie vlogs over het Zuidelijk Stationsgebied in Gouda een terugblik op 2021. In dit jaar is een grote stap gezet in de transformatie van het stationsgebied. Beide fietsenstallingen zijn in gebruik, waardoor de inzet van het project nu echt zichtbaar begint te worden: het stationsgebied als prettige verblijfsplek en entree van de stad. Een kwalitatieve groene plek met veel zitplekken, nieuwe horeca tegenover het station en een ’tapijt’ van rode gebakken klinkers, wat aansluit bij de binnenstad. Met het vergroenen van de buitenruimte in combinatie met een grote ondergrondse waterberging verbetert de waterhuishouding en worden de klimaatadaptieve ambities van de stad uitgevoerd. De laatste hand wordt nu gelegd aan de verbouwing van het bestaande stationsgebouw, zodat het vernieuwde stationsgebied in 2022 kan worden geopend!
28-04-2022

De nieuwe Bloemwijk

Bloemwijk is een karaktervol tuinwijkje achter de Westerweg in Alkmaar, gebouwd net na de eerste wereldoorlog. Bijna 100 jaar later zijn de woningen relatief klein en de straten en bouwblokken smal voor de eisen van deze tijd. Na uitgebreid bouwtechnisch onderzoek en maatschappelijk overleg is besloten de bestaande woningen te slopen en een nieuwe, duurzame buurt te maken. Cultuurhistorische waarden en klimaatbestendigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Bij het ontwerp van het nieuwe stedenbouwkundig plan voor Bloemwijk zijn bewoners en omwonenden actief betrokken. Dit heeft geleid tot een duurzaam en groen plan met ruimte voor ontmoeten; een eigentijds tuindorp met de focus op sociale cohesie. Inmiddels zijn de eerste woningen gesloopt en wordt de Bloemwijk stap voor stap ontwikkeld. Zo is Bloemwijk is straks weer toekomstbestendig.
24-03-2022

Verdichtingsverhalen

In de discussie over de woningmarkt wordt vaak gesproken over de verdichting van de bestaande stad. Onder het motto ‘We kunnen het, want we hebben het al eens gedaan’ (Rijksadviseur Wouter Veldhuis) heeft het College van Rijksadviseurs drie verdichtingsverhalen beschreven. Eén van de verhalen gaat over het Zuidwestkwadrant in Osdorp, waar we in het verleden ruim 15 jaar als stedenbouwkundige, supervisor en architect aan hebben gewerkt. Het verhaal over Osdorp gaat niet alleen over verdichting, maar vooral over het versterken van het publiek domein. Twee nieuwe stadsparken, het toevoegen van voorzieningen en een nieuwe hoogwaardige OV-verbinding zijn de setting voor het vergroten van het woningaanbod. 
14-02-2022

Naast Braem

In Antwerpen Deurne werken we aan de gefaseerde vernieuwing van een ensemble van sociale appartementengebouwen van architect Renaat Braem. De ‘appartementstuinwijk’ bestaat uit losse gebouwen in de grote groene binnenruimte rondom de Jos van Geellaan. De oorspronkelijke ‘appartementstuinwijk’ van Braem heeft een collectief karakter. Dat vormt een een aangenaam contrast met de bebouwing rond het plangebied, waarin de afzonderlijke huizen en panden elk een eigen architectuur hebben. In de Braemblokken ontstaat een ‘gevoel’ van schaal door het ritme van de penanten, op maat van een enkel huis. Tesamen met de openheid en en het lichte palet van grijzige beton en gelige verblendsteen geeft het de gebouwen een prettige, humane sfeer. In de nieuwbouw streven we zo’n zelfde sfeer na als omzoming van het nieuwe buurtpark. De gevonden ’taal’ is als basis gebruikt voor de uitwerking van de nieuwe gebouwen. De eerste fase van vernieuwing is flink op weg en staat nu naast de Braemblokken, waardoor de samenhang in ’taal’ zichtbaar wordt.
10-02-2022

Overmaas genomineerd voor Job Dura Prijs!

Ons CPO Project Overmaas was eind vorig jaar genomineerd voor de Job Dura Prijs. Mamascreen maakte een filmpje van alle deelprojecten. Ondertussen is de bouw gestart van Overhoeks, het vierde CPO project aan de Laan op Zuid. Alle woningen in Overmaas zijn uniek. Wij ontwierpen namelijk samen met de toekomstig bewoners een plattegrond op maat. Volop ruimte dus voor individuele en bijzondere woonwensen in Overmaas!
04-02-2022