Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Kijkmiddag gezinshuizen Overhoeks

Vorige week was het zover. De bewoners van de gezinshuizen van Overhoeks konden voor het eerst hun woning van binnen bekijken. Een bijzonder moment. Aangezien we de woningen samen met de toekomstig bewoners hebben ontworpen, hebben ze allen een unieke woningplattegrond. Veel ruimte dus voor individuele woonwensen, zoals een extra badkamer, werkkamer of vide. Alle gezinshuizen zijn ruim 7 meter breed en 4 lagen hoog, ze hebben een eigen parkeerplaats en een groot privé terras aan de gemeenschappelijke tuin. 
Mooi om de eerste reacties van de bewoners te zien! Bij stadsbouwgroepen zijn we bouwmeester. We nemen initiatief, organiseren proces en ontwikkeling, richten een vereniging op en realiseren samen met deelnemers bijzondere woonprojecten. Overhoeks is zo’n stadsbouwgroep.
25-09-2023

Stadsbouwgroep Burgerijpad Tilburg opgeleverd

In Tilburg werkten we de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van een nieuwe Stadsbouwgroep. Wij hebben als supervisor samen met de deelnemers de randvoorwaarden bepaald voor het stadsblok aan het Burgerijpad. Verschillende architecten ontwierpen vervolgens een voor de deelnemers op maat gemaakte en unieke woning. Daarna hebben wij de woningen uitgewerkt tot een gemeenschappelijk bouwplan. Resultaat is een rijk gedetailleerd plan met een grote variëteit aan metselwerkverbanden, gevelindelingen en bouwhoogten. Voor ieder een eigen droomhuis onder het motto ‘eenheid in verscheidenheid’. In onze stadsbouwgroepen hebben bewoners zeggenschap, dit bevordert eigenaarschap en creëert verbinding met elkaar en de buurt. Het project is opgeleverd en inmiddels zijn de eerste bewoners verhuisd.
16-09-2023

Zomersluiting

In de zomer sluiten wij  vanaf maandag 24 juli tot en met vrijdag 4 augustus onze deuren. Vanaf maandag 7 juli werken wij weer samen met betrokkenen aan onze projecten in binnen- en buitenland. Wij wensen iedereen een mooi zomer!
18-07-2023

De bouw van Stadsbouwgroep Overhoeks vordert

Aan de Laan op Zuid in Rotterdam vordert de bouw van Stadsbouwgroep Overhoeks gestaag. De gezinshuizen zijn op hoogte en met het rode metselwerk krijgen ze een eigen gezicht aan de laan. De acht dijk- en laanhuizen zijn vier lagen hoog en hebben allemaal een unieke woningplattegrond. We hebben de huizen namelijk samen met de toekomstig bewoners ontworpen. Een vide, extra badkamer of werkkamer met zicht op de Laan op Zuid; volop ruimte voor individuele woonwensen. Overhoeks is het sluitstuk van de stadsbouwgroepen aan de Laan op Zuid. Bij stadsbouwgroepen zijn we bouwmeester. We nemen initiatief, organiseren proces en ontwikkeling, richten een vereniging op en realiseren samen met deelnemers bijzondere woonprojecten.
10-07-2023

Vorderingen op de bouwplaats in Nieuw Gent

Parkzicht is een van de eerste architectuurprojecten dat gerealiseerd wordt binnen het ontwikkelingsplan Nieuw Gent. Het gebouw ligt op de grens van het wijkpark en het wijkcentrum. Het zorgt voor een duidelijke begrenzing aan de oostkant van het park en verbindt de bestaande losse voorzieningengebouwen samen tot een cluster. In de parkgevel zorgen loggia’s, penanten en raampartijen voor een prettig ritme. De binnenzijde met de hoofdentree krijgt een meer besloten en groen karakter, waarbij de overgang tussen cluster en openbaar domein wordt vormgegeven met heesterstroken. Hier is de gevel is opengewerkt met passerelles achter een raster van penanten en borstweringen. De bouw is in volle gang. De lichte baksteen kleurt mooi bij het groen van de omgeving.
04-07-2023

Open Bureaudag!

Zaterdag 24 juni is het zover, Open Bureaudag. Tijdens deze dag openen wij, net als veel andere Rotterdamse architectenbureaus onze deuren. Nieuwsgierig naar een kijkje in de keuken van de architect? Kom langs! Tussen 13:30 uur en 17:00 uur zijn wij geopend.
23-06-2023

De Nieuwe Wielewaal

De Wielewaal ligt tussen stad en haven, in het verlengde van het Zuiderpark. De woningen van deze naoorlogse wijk maken plaats voor nieuwe woningen. Inmiddels zijn de eerste 200 woningen in aanbouw of opgeleverd. Tijdens de Dag van de Architectuur nemen we je samen met Van Bergen Kolpa Architecten mee in het verhaal van De Nieuwe Wielewaal. Het Wielewaalhuis is geopend tussen 10u en 14u. Om 10.30u, 11.30u, 12.30 en 13.30u zijn er presentaties en kun je na afloop een bezoek brengen aan de bouw.
07-06-2023

Op bureau excursie naar Brussel

We zijn met het bureau naar Brussel gegaan om projecten te bekijken en samen ‘uit’ te zijn. We werken sinds kort aan de vernieuwing van tuinwijk Sint Bernadettewijk in het noorden van Gent. De zaterdag in Brussel stond daarom in het teken van de tuinwijk. Een lange fietstocht rondom het centrum en langs de stadsranden met verschillende tuinwijken zoals Tuinwijk Goede Lucht, Moortenbeek, La Cité Moderne en uiteraard Logis Floréal. De laatste is prachtig door de hoogteverschillen, overgangszones, eenheid en verscheidenheid door slimme basisplattegronden met een breed palet aan architectonische elementen en een rijke groenstructuur. Nu weer aan de slag met het ontwerp voor Bernadette!
26-05-2023

Vandaag verschenen! Het stadsessay ‘Architectuur in het midden’

Vandaag is het Stadsessay ‘Architectuur in het midden’ verschenen, geschreven door Arie Lengkeek, in samenwerking met Jeroen Geurst, Joost Kühne en Endry van Velzen. Hoe brengen we ontwerpen aan wonen weer in het hart van de woningbouw? De auteurs van dit stadsessay bepleiten een radicale keuze voor het midden. Architectuur in het midden verbindt initiatief en bouwmeesterschap, verbindt bewonerswensen en de autonomie van de architect, en verbindt uitgesproken woonkwaliteit met structuur en continuïteit van de stad. Dit essay verschijnt in een serie van stadsessays, uitgegeven door Simon Franke / Trancity. Het essay is gratis te downloaden op de site van de uitgever. Je kunt daar ook een papieren versie bestellen. 
20-03-2023

Competitie Sint Bernadettewijk in Gent gewonnen!

Team De Nijl Architecten – De Smet Vermeulen Architecten heeft met D+A de competitie Sint Bernadettewijk in Gent gewonnen! Het ontwerp formuleert een antwoord op de toekomst van deze tuinwijk. Een karaktervolle samenhangende wijk die goed verbonden is met zijn omgeving. Met een variëteit aan woningtypes, accenten en publiek groen wordt vormgegeven aan het stedenbouwkundig plan. Een tuinwijk 2.0! Het project is in opdracht van WoninGent, Stad Gent en de WMSW. 
27-02-2023

Een nieuw (t)huis

De eerste fase van woonpark Jos van Geel in Antwerpen is opgeleverd! De gebouwen Haak en Carré zijn de eerste van in totaal acht blokken rond een autovrije parkzone. De aansluiting met het omliggende stadsweefsel wordt gevonden in de logica van bouwblokken, met duidelijke verschillen tussen voor- en achterkant. De aanwezige bomen blijven zoveel mogelijk behouden en vormen het uitgangspunt voor de nieuwe parkzone, opgespannen tussen de Stevenslei en Langveldstraat. Het park vormt straks een groene oase voor de nieuwe bewoners, de buurt en de wijk. Een fijne plek om elkaar te ontmoeten en van groot belang voor een klimaatrobuuste wijk. 
16-01-2023

Fijne Feestdagen

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond nieuw jaar. Tussen de kerstdagen en nieuwjaar is ons bureau gesloten. In 2023 gaan we weer met plezier aan de slag met onze projecten in Vlaanderen en Nederland. Zo ook in Jos van Geel, Deurne Antwerpen, hier te zien op deze zomerse foto. Graag tot in het nieuwe jaar!
22-12-2022

Bouw Overhoeks schiet op

Aan de Laan op Zuid werken we met een groep enthousiaste deelnemers aan Stadsbouwgroep Overhoeks. Het appartementengebouw is inmiddels op hoogte en de bouw van de gezinswoningen is begonnen. Straks staan hier acht laan- en dijkhuizen. Allemaal op maat ontworpen, naar de wens van de toekomstig bewoners. De huizen zijn ruim 7 m breed, waardoor veel indelingsmogelijkheden ontstaan. In onze Stadsbouwgroepen geven we zeggenschap aan bewoners, dit bevordert eigenaarschap en creëert verbinding met elkaar en de buurt. Kwaliteit en betrokkenheid zijn belangrijke kernwaarden.
19-12-2022

Ontwerpen op de tussenschaal

Naar aanleiding van het bouwmeesterschap wijkvernieuwing van Endry van Velzen in Groningen, gaf hij een lezing over ‘Ontwerpen op de tussenschaal’. Met ons bureau werken we aan de vernieuwing van de bestaande stad, vaak op het snijvlak van architectuur en stedenbouw. Aan de hand van onze projecten vertelde hij over zijn kijk op het vak. Na een inleiding over de waarden en logica van de open stad, waarbij thema’s als de relatie tussen sociaal en fysiek en de verhouding tussen architectuur en stedenbouw aan de orde kwamen, ging hij in op hedendaagse thema’s als wijkvernieuwing, verdichting en publieke ruimte (het samenspel tussen openbare ruimte, verbindingen en voorzieningen).
12-12-2022

Stadsvernieuwing 2.0

Samen met bewoners en gemeente hebben we een nieuw verhaal over Carnisse gemaakt. Werken vanuit de sociale en ruimtelijke context die we aantreffen, zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk. Natuurlijk met een goed oog voor kwaliteiten en diskwaliteiten. Tijdens een tour door de wijk in het kader van het Stadmakerscongres spraken we over onze aanpak en gaven we mensen het woord.
09-11-2022

Endry, bouwmeester voor de wijkvernieuwing Groningen

Sinds kort is Endry van Velzen benoemd tot bouwmeester wijkvernieuwing in de Gemeente Groningen. Vanuit deze rol is hij betrokken bij de ruimtelijke plannen die in het kader van de wijkvernieuwing worden gemaakt. Inzet van de wijkvernieuwing is onder andere het verkleinen van de kloof tussen wijken met relatief veel draagkracht en de meer kwetsbare wijken. Een integrale aanpak moet de toenemende ongelijkheid binnen de stad een halt toeroepen. Denk aan het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad, aanpak van de openbare ruimte en voorzieningen en de koppeling met leefbaarheid, sociale projecten en programma’s. 
20-10-2022

Lode Zielenslaan op longlist ARC Award!

Ons sociaal woonproject aan de Lode Zielenslaan in Antwerpen staat op de longlist voor de Architectuur Award van ARC. De award wordt toegekend aan ‘projecten die duurzaamheid en innovatie combineren met verrassende architectuur…’. Wij duimen natuurlijk dat we door gaan naar de volgende selectie!
26-08-2022

Zomersluiting

In de zomer is ons bureau vanaf maandag 25 juli twee weken gesloten. Vanaf maandag 8 augustus werken wij weer samen aan onze projecten in binnen- en buitenland.
Wij wensen iedereen een mooie zomer!
21-07-2022

Podcast Burgerijpad Tilburg!

In deze podcast gaat Tracy Metz in gesprek met Endry van Velzen over ons woningbouwproject op het Burgerijpad in Tilburg. Luister de podcast via de link!
20-07-2022

Aftermovie opening stationsplein Gouda

Na 3 jaar bouwen is het Gouds stationsgebied klaar! Afgelopen vrijdag werd het stationsplein feestelijk geopend. Daar is een aftermovie van gemaakt!  Rond het stationsplein zijn er 3 fietsenstallingen gekomen, met in totaal zo’n 3000 plekken. Het busstation is vernieuwd en de stationshal opgeknapt. De 2 monumentale bomen van ongeveer 100 jaar oud zijn blijven staan en we hebben nieuwe bomen geplant. Onder de grond liggen geperste blokken steenwol om het water op te vangen bij harde regen. In het najaar plaatsen we het Telepoort kunstwerk op het plein.
18-07-2022

Opening Stationsgebied Gouda

Afgelopen weekend vond de opening plaats van het Stationsgebied Gouda. Hierbij zijn ook beelden van Jo Uiterwaal onthult. Na bijna 40 jaar zijn ze teruggekeerd naar het stationsgebied. De historische beelden hebben tot 1983 op het oude station van architect Sybolt van Ravenstein gestaan en zijn bij de vernieuwing destijds niet teruggekomen. De vier beelden zijn nu op de sokkels van de fietsenstalling geplaatst en vormen een mooi cultuurhistorisch element in het vernieuwde stationsgebied. De reizigers lopen al door de verbouwde stationshal, in de fietsenstallingen staan fietsen en ook het buseiland is in gebruik. Het was een feestelijke dag!
11-07-2022

Afronding laatste bebouwingsfase Lode Zielens

Met de afronding van laatste bebouwingsfase (gebouw 3 en 4) aan de Lode Zielenslaan in Antwerpen kunnen 53 fijne sociale woningen in gebruik genomen worden. In een van de gebouwen bevinden zich woningen met 1 of 2 slaapkamers gelegen aan een korte galerij. In het andere gebouw zijn de woningen portiek ontsloten en hebben ze 3 of 4 slaapkamers. Alle woningen hebben een royale, goed op de zon gelegen buitenruimte, grenzend aan de leefruimte. Het materiaalgebruik en de kleurkeuze geven beide gebouwen een prettige en humane sfeer; een genuanceerde beige verblendsteen in een dubbel halfsteensverband, bijpassend architectonisch beton en bronskleurige aluminium kozijnen. De smaragdgroene glazuursteen geeft de galerijgevel aan de noordzijde een aantrekkelijke eigen waarde.
04-07-2022

Opgaven van alle tijden

Hedendaagse thema’s als verdichting, klimaatadaptatie, vergroening, verbinden en ontmoeting spelen al lang bij het werken aan de stad. Begin jaren ’00 werkten we aan de vernieuwing van het Zuidwestkwadrant Osdorp. Kern van de vernieuwing waren twee nieuwe parken ontworpen door Michael van Gessel. Twee anonieme groenstroken werden vergroot en omgevormd tot een stadspark en waterpark. Vijftien jaar later is het Zuidwestkwadrant een vitale wijk met als basis een goede publieke ruimte, die naast de parken wordt gevormd door de stadsstraten Pieter Calandlaan en Overmeer met voorzieningen en hoogwaardige OV verbindingen.
04-07-2022

Wat kan Stadsbouwgroepen jou bieden?

Wat zijn andere manieren van stadmaken en wonen? Hoe kun je je woonomgeving samen vormgeven? Wij brengen met Stadsbouwgroepen particulieren samen om onder begeleiding van een architect een bijzonder woonproject te maken. Coöperatief, betrokken bij de buurt en duurzaam. Ontdek hoe dit werkt en wat Stadsbouwgroepen jou te bieden hebben. Ga vanavond in gesprek met bewoners van een al bestaande Stadsbouwgroep!
Vanavond, donderdag 23 juni van 19.00u tot 20.30u.
In het Festivalhart, in Het Nieuwe Instituut
23-06-2022

Kom langs!

De Nijl Architecten is onderdeel van de Rotterdam Architectuur Maand 2022. Zaterdag 25 juni is het Open Bureaudag. Wij openen dan tussen 13u en 17.30u onze deuren. Erik van den Berg en Milou Chenevert laten jullie graag kennismaken met onze coöperatieve woonprojecten, duurzame wijkvernieuwingsprojecten en zorgvuldig ontworpen woongebouwen in Nederland en Vlaanderen. Tijdens een korte wandeling door Rotterdam West bezoek je niet alleen ons, maar ook OD205sl, architectuur MAKEN, Studio for New Realities. Op de website van de Rotterdam Architectuur Maand vind je meer informatie. Tot zaterdag!
20-06-2022

Presentatie Stadsbouwgroep Overmaat

Stadsbouwgroep Overmaat is onderdeel van de Dag van de Architectuur. Op zaterdag 18 juni kun je om 14.00u en om 15.00u een presentatie over het project bijwonen van architect Endry van Velzen, daarna kun je een bezoek brengen aan een laanhuis. Als bezoeker krijg je inzicht in het (ontwikkel)proces van een Stadsbouwgroep en zie je wat dit kan opleveren; unieke woningenplattegronden, een hoge mate van diversiteit en grote betrokkenheid. Op de site van de Dag van de Architectuur Rotterdam vind je meer informatie en kun je je aanmelden. Graag tot dan!
20-06-2022

Uitnodiging!

De Nijl Architecten is onderdeel van de Rotterdam Architectuur Maand 2022. Op donderdagavond 23 juni organiseren wij een evenement in het Festivalhart over Stadsbouwgroepen. Als bezoeker krijg je een kijkje in de keuken van de architect en kun je in gesprek met bewoners van onze gerealiseerde Stadsbouwgroepen. Aan de hand van ervaringsverhalen krijg je inzicht in het (ontwikkel)proces. Hoe is het om onderdeel te zijn van een bouwgroep? Wat heeft het proces gebracht? Wat betekent dit voor je eigen woningplattegrond? En voor het wonen nu het project gerealiseerd is? Tijdens dit evenement vertellen wij over onze werkwijze en de meerwaarde van een bouwgroep. Meer informatie vind je op de site van de Rotterdam Architectuur Maand. Via de link kun je je ook aanmelden. We zien je graag op donderdag 23 juni!
13-06-2022

Dag van de Bouw Overhoeks

Op zaterdag 18 juni is het Dag van de Bouw. Samenbouw Overhoeks doet mee! Gebroeders Verschoor, de aannemer van het project opent tussen 10.00u en 15.00u de deuren van de bouwplaats. Kom langs aan de Laan op Zuid (ter hoogte van de Paul Krugerstraat) en ontdek wat er allemaal bij bouwen komt kijken. Voor vragen kun je bovendien terecht bij toekomstig bewoners. Zij kunnen je alles vertellen wat er komt kijken bij een dergelijk samenbouwproject. Op de website van de Dag van de Bouw vind je meer informatie. 
13-06-2022

Nominatie Anklaar!

Stadsdeelhart Anklaar is kanshebber voor Architectuurprijs Apeldoorn 2022! Wil je stemmen voor de publieksprijs? Dat kan t/m 30 mei via deze link. Stadsdeelhart Anklaar vind je in de categorie Andere Gebouwen. De herontwikkeling van het winkelcentrum is een voorbeeld van duurzame stedelijke vernieuwing. Het nieuwe stadsdeelhart versterkt de kwaliteit van de wederopbouwwijk door oud en nieuw met elkaar te verbinden tot een levendige en betekenisvolle plek. Onder het motto ‘inpassen en verbijzonderen’ is een nieuw stadsgezicht gemaakt, zonder de link met de omgeving te verliezen. Hiermee draagt het project bij aan de vitaliteit en trots van de oude wijk.
19-05-2022

Werken aan vitale publieke ruimte

In de serie vlogs over het Zuidelijk Stationsgebied in Gouda een terugblik op 2021. In dit jaar is een grote stap gezet in de transformatie van het stationsgebied. Beide fietsenstallingen zijn in gebruik, waardoor de inzet van het project nu echt zichtbaar begint te worden: het stationsgebied als prettige verblijfsplek en entree van de stad. Een kwalitatieve groene plek met veel zitplekken, nieuwe horeca tegenover het station en een ’tapijt’ van rode gebakken klinkers, wat aansluit bij de binnenstad. Met het vergroenen van de buitenruimte in combinatie met een grote ondergrondse waterberging verbetert de waterhuishouding en worden de klimaatadaptieve ambities van de stad uitgevoerd. De laatste hand wordt nu gelegd aan de verbouwing van het bestaande stationsgebouw, zodat het vernieuwde stationsgebied in 2022 kan worden geopend!
28-04-2022

De nieuwe Bloemwijk

Bloemwijk is een karaktervol tuinwijkje achter de Westerweg in Alkmaar, gebouwd net na de eerste wereldoorlog. Bijna 100 jaar later zijn de woningen relatief klein en de straten en bouwblokken smal voor de eisen van deze tijd. Na uitgebreid bouwtechnisch onderzoek en maatschappelijk overleg is besloten de bestaande woningen te slopen en een nieuwe, duurzame buurt te maken. Cultuurhistorische waarden en klimaatbestendigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Bij het ontwerp van het nieuwe stedenbouwkundig plan voor Bloemwijk zijn bewoners en omwonenden actief betrokken. Dit heeft geleid tot een duurzaam en groen plan met ruimte voor ontmoeten; een eigentijds tuindorp met de focus op sociale cohesie. Inmiddels zijn de eerste woningen gesloopt en wordt de Bloemwijk stap voor stap ontwikkeld. Zo is Bloemwijk is straks weer toekomstbestendig.
24-03-2022

Verdichtingsverhalen

In de discussie over de woningmarkt wordt vaak gesproken over de verdichting van de bestaande stad. Onder het motto ‘We kunnen het, want we hebben het al eens gedaan’ (Rijksadviseur Wouter Veldhuis) heeft het College van Rijksadviseurs drie verdichtingsverhalen beschreven. Eén van de verhalen gaat over het Zuidwestkwadrant in Osdorp, waar we in het verleden ruim 15 jaar als stedenbouwkundige, supervisor en architect aan hebben gewerkt. Het verhaal over Osdorp gaat niet alleen over verdichting, maar vooral over het versterken van het publiek domein. Twee nieuwe stadsparken, het toevoegen van voorzieningen en een nieuwe hoogwaardige OV-verbinding zijn de setting voor het vergroten van het woningaanbod. 
14-02-2022

Naast Braem

In Antwerpen Deurne werken we aan de gefaseerde vernieuwing van een ensemble van sociale appartementengebouwen van architect Renaat Braem. De ‘appartementstuinwijk’ bestaat uit losse gebouwen in de grote groene binnenruimte rondom de Jos van Geellaan. De oorspronkelijke ‘appartementstuinwijk’ van Braem heeft een collectief karakter. Dat vormt een een aangenaam contrast met de bebouwing rond het plangebied, waarin de afzonderlijke huizen en panden elk een eigen architectuur hebben. In de Braemblokken ontstaat een ‘gevoel’ van schaal door het ritme van de penanten, op maat van een enkel huis. Tesamen met de openheid en en het lichte palet van grijzige beton en gelige verblendsteen geeft het de gebouwen een prettige, humane sfeer. In de nieuwbouw streven we zo’n zelfde sfeer na als omzoming van het nieuwe buurtpark. De gevonden ’taal’ is als basis gebruikt voor de uitwerking van de nieuwe gebouwen. De eerste fase van vernieuwing is flink op weg en staat nu naast de Braemblokken, waardoor de samenhang in ’taal’ zichtbaar wordt.
10-02-2022

Overmaas genomineerd voor Job Dura Prijs!

Ons CPO Project Overmaas was eind vorig jaar genomineerd voor de Job Dura Prijs. Mamascreen maakte een filmpje van alle deelprojecten. Ondertussen is de bouw gestart van Overhoeks, het vierde CPO project aan de Laan op Zuid. Alle woningen in Overmaas zijn uniek. Wij ontwierpen namelijk samen met de toekomstig bewoners een plattegrond op maat. Volop ruimte dus voor individuele en bijzondere woonwensen in Overmaas!
04-02-2022

Fijne feestdagen!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond nieuw jaar. Tussen de kerstdagen en nieuwjaar is ons bureau gesloten. In 2022 gaan we weer met plezier aan de slag met onze projecten in Vlaanderen en Nederland. Zo ook in Angelslo, in Emmen, hier te zien op deze herfstfoto. Graag tot in het nieuwe jaar!
23-12-2021

Mooi jurycommentaar Abe Bonnemaprijs

Met mooi jurycommentaar op zak kijken we terug op een geslaagde uitreiking van de Abe Bonnemaprijs 2021! ‘Gelet op de stadsvernieuwingsopgave die zoveel middelgrote steden in Nederland te wachten staat, beschouwt de jury Nieuw Anklaar als een inspirerend voorbeeld van uitzonderlijk hoge integrale kwaliteit en een project met grote impact.’ Gefeliciteerd Korth Tielens Architecten en Marcel Lok met de winst!
13-12-2021

Binnenkijken bij Stadsbouwgroep Overmaat

Langs de Laan op Zuid staan zeven stadshuizen. Elk huis is vier lagen hoog en heeft een eigen stoep met trapje en bordes. Iedere woningplattegrond is anders, volop ruimte voor individuele woonwensen. De woonverdiepingen zijn verbonden door een vide. Ruim zicht op de tuin, een mooie lichtinval en een ruimtelijke verbinding tussen de leefkeuken en zithoek. 
Bij stadsbouwgroepen zijn we bouwmeester. De Nijl neemt initiatief, organiseert proces en ontwikkeling, richt een vereniging op en realiseert samen met deelnemers bijzondere woonprojecten.
18-11-2021

Start bouw Parkzicht Nieuw Gent

n 2016 wonnen we samen met De Smet Vermeulen Architecten, Tractebel Engineering en stadssociologen Arnold Reijndorp en Els Desmet de Europese aanbesteding voor het ontwerp van een ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent. Het ontwikkelingsplan biedt een strategisch en ruimtelijk kader voor de revitalisatie van de wijk. Vijf jaar later starten we met de bouw van de eerste deelprojecten. Deze ’stadsreparatie’ is de eerste stap waarmee het schuifplaatje op gang kan worden gebracht; bewoners uit de hoogbouw kunnen binnen de wijk doorverhuizen naar een nieuwe woning. De nieuwbouw van gebouw Parkzicht en de herinrichting van de omliggende buitenruimte door Stad Gent verbeteren de relatie tussen het wijkcentrum en het park. Zo wordt het centrum van de wijk als zwakke schakel aangepakt, voordat de gefaseerde vernieuwingsoperatie rond het park van start gaat.
04-11-2021  

Jos van Geel komt uit de steigers!

Het eerste resultaat voor het woonpark in Antwerpen Deurne is daarmee zichtbaar. Bij de vernieuwing van een naoorlogs binnenstedelijk ensemble van sociale woningblokken rondom de Jos van Geellaan is in de kern een centraal park gelegd. De nieuwe woningblokken begrenzen, samen met de uitbreiding van het ziekenhuis, het park en de uitlopers naar de omringende straten. We kijken uit naar het eindresultaat van deze eerste fase!
28-10-2021

Stadsdeelhart Anklaar genomineerd voor de Abe Bonnema Prijs!

We zijn trots dat het Stadsdeelhart Nieuw Anklaar in Apeldoorn is genomineerd voor de Abe Bonnema Prijs. De herontwikkeling van het oude winkelcentrum Anklaar is een voorbeeld van duurzame stedelijke vernieuwing. Het nieuwe Stadsdeelhart versterkt de kwaliteit van de wederopbouwwijk door oud en nieuw met elkaar te verknopen tot een levendige en betekenisvolle plek. Onder het motto ‘inpassen en verbijzonderen’ is een nieuw, rijk beeld gemaakt, zonder de link met de omgeving te verliezen. Daarmee draagt het project bij aan de vitaliteit en trots van de oude wijk. 
14-10-2021

Deelname inspiratiesessie Project Together

Het programma van Project Together staat in het teken van ‘collaboratie housing’; een bijdrage aan de oplossing voor de huidige huisvestingsopgave. Op donderdag 30 september neemt Endry van Velzen deel aan een inspiratiesessie rondom het thema ‘woonvarianten voor senioren’. Achtergrond is ons project Minidorp in de stad, een CPO project voor ‘jonge ouderen’ die samen oud willen worden. Project Together is een samenwerking tussen de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, de gemeenten Delft en Den Haag, Inbo Architecten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aanmelden voor de inspiratiesessie kan nog! Klik hiervoor op deze link
29-09-2021

Selectie Almere Oostvaarders

De Nijl Architecten is geselecteerd voor het ontwerp van het woongebouw Oostvaarders te Almere. Het gaat om een project van woningcorporatie Ymere, bestaande uit 120 sociale huurwoningen en een bedrijfsruimte gelegen aan de Evenaar te Almere. Verschillende doelgroepen, waaronder jonge starters, komen hier straks samen te wonen. Het plan wordt in ‘co-making’ gerealiseerd met HSB Bouw. 
22-09-2021

Kandidaatstelling site HOOG te Brussel

JAVA Architecten, De Nijl Architecten en Tecon zijn samen met, Écorce, Orientes en Joke Quintens geselecteerd om deel te nemen aan de selectie van Brusselse Woning voor een haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling van de site HOOG te Brussel. Het HOOG is een bijzonder ensemble van sociale appartementsgebouwen in de Brusselse binnenstad. Te midden van het traditionele stadsweefsel van bouwblokken begrensd door straten is een fragment van de open, modernistische stad gemaakt. De opgave past bij onze liefde, kennis en kunde van het werken aan de (naoorlogse) stad, wat we bundelen met de lokale ervaring van JAVA. We hopen op een succesvolle voortzetting. 
13-09-2021

Publicatie OverHolland

Pal voor de zomervakantie verscheen een artikel van de hand van Endry van Velzen in OverHolland, een tijdschrift van de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. In het artikel, genaamd ’Tussen traditie en vernieuwing, een ensemble in Le Havre’, beschrijft Endry de stedelijke structuur en architectuur van Le Havre. Dit ensemble vormde de inspiratiebron voor het Stadsdeelhart Anklaar, met als aangrijpingspunt de pendel tussen traditie en moderniteit. Deze editie en eerdere afleveringen van OverHolland zijn verkrijgbaar via Idea Books.
09-09-2021

Tuinwijk Stuivenberg op de longlist van de ARC21 Stedenbouw Award

Goed nieuws! Ons ontwerp voor de wijk Stuivenberg in Antwerpen is opgenomen op de longlist van de ARC21 Stedenbouw Award van De Architect.  De opgave voor deze tuinwijk is destijds neergezet als een klassieke woningbouwopgave. Stedenbouw en architectuur werden in één hand gegeven, waardoor het mogelijk was een nieuwe tuinwijk met grote belevingswaarde te componeren. We zijn trots op het eindresultaat!
06-09-2021

Wat vinden de reizigers?

De transformatie van het Zuidelijk Stationsgebied in Gouda is in volle gang. De nieuwe opzet begint steeds meer zichtbaar te worden. Het nieuwe buseiland, de oostelijke fietsenstalling en de ‘loper’ naar de binnenstad zijn inmiddels in gebruik genomen. In de zevende blog van de Gemeente Gouda komen reizigers aan het woord, die het stationsgebied dagelijks gebruiken.
01-09-2021

Zomersluiting

Wij vieren de zomer met een projectbezoek aan Stadsbouwgroep Overmaat! In week 31 en 32 is ons bureau gesloten. Vanaf maandag 16 augustus werken we weer met elkaar aan onze projecten in Nederland en Vlaanderen. Wij wensen iedereen een prettige zomer!
20-07-2021

Tuinwijk Stuivenberg, Antwerpen Hoboken

Het herontwerp van deze tuinwijk werd bepaald door twee praktische opgaven: de inpassing van enkele verkochte woningen en de toevoeging van appartementen. Twee clusters van appartementengebouwen zijn aan de randen geplaatst. Met kleine variaties in de eengezinswoningen maken we een grote woningdifferentiatie. De beeldtaal is eenvoudig, maar verfijnd. Architectuur en stedenbouw gaan hand in hand en ondersteunen het collectieve karakter van de tuinwijk. Goede woningen in de luwte van de stad, een waardige woonplek voor de smalle beurs. Een thuis om trots op te zijn!
01-07-2021

Overmaas, aanvullend woningaanbod in Rotterdam Zuid

De komende jaren wordt flink gebouwd in de Afrikaanderwijk. Overhoeks is het laatste deelplan van samenbouwproject Overmaas en wordt de komende jaren gerealiseerd aan de Laan op Zuid. Voor het platform Echt Afrikaanderwijk maakte Milou, samen met de andere architecten van Overmaas, een filmpje om bewoners uit de wijk te informeren over de ontwikkelingen. 
14-06-2021

Overhoeks ontmoet

Later dan gehoopt, maar met veel plezier konden de deelnemers van samenbouwproject Overhoeks elkaar eindelijk (fysiek) ontmoeten. We organiseerden een kleine borrel op locatie, vierden de zomer en proosten op dit laatste samenbouwproject aan de Laan op Zuid. 
14-06-2021

Film in de maak

Voor onze nominatie van Overmaas voor de Job Duraprijs 2020 heeft Mamascreen een film gemaakt. Endry en de andere architecten van dit samenbouwproject werden geïnterviewd. Nieuwsgierig naar het filmpje en de ontknoping? Meld je dan hier aan voor de livestream op 25 mei. Wij zijn benieuwd!
20-05-2021

Minidorp in de stad op Archidat

Kennisplatform Archidat Bouwinformatie besteedt aandacht aan de stadsbouwgroep Minidorp in de stad. Met stadsbouwgroepen spelen we in op de toenemende vraag naar een andere cultuur van wonen en ontwikkelen. We brengen groepen particulieren samen om kleinschalige woonprojecten te realiseren. Daarbij gaat het om kwaliteit en betrokkenheid. In Dordrecht leidde dit tot een collectief woongebouw met 11 unieke appartementen en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een daktuin en logeerkamer. In de nieuwsbrief van Archidat is aandacht besteed aan dit CPO project.
11-05-2021

Binnenkijken bij Bouwgroep Minidorp in de stad

Unieke woningplattegronden bij Bouwgroep Minidorp in de stad. Een visie van de initiatiefnemers op ’samen oud worden’ leidde tot een appartementengebouw met 11 grote appartementen en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een logeerkamer, atelier en gemeenschapsruimte met keuken en daktuin.
De compromisloze keuze voor breed wonen langs de rivier met een ‘buitenkamer’ op de zon geven het gebouw karakter. Bovendien zorgt dit voor diversiteit in bebouwing en bewoning.
12-04-2021

CPO Overmaas genomineerd voor Job Dura Prijs 2020

Stadsbouwgroep Overmaat is samen met Overtuin en Overture onderdeel van CPO Overmaas, de grootste zelfbouwlocatie aan de Laan op Zuid. Met veel enthousiasme mogen wij bekendmaken dat we uit meer dan 100 woonprojecten genomineerd zijn voor de Job Dura Prijs 2020. Het thema van deze editie is: ‘Wonen: thuis in Rotterdam’. Mooi om te zien dat een ontwikkeling als Overmaas, waarbij er volop ruimte is voor individuele woonwensen, wordt gewaardeerd door de jury. Samen met alle deelnemers hebben wij een nieuw stukje stad gemaakt. Op 25 mei vindt de prijsuitreiking plaats. Wij wachten met spanning af.
06-04-2021

Stadsbouwgroep Overmaat op Architectenweb

Architectenweb staat stil bij de royale, brede woningen die Overmaat heeft opgeleverd. Stadshuizen van drie of vier lagen en appartementen, één per laag met ruime ‘buitenkamer’. Bij een bouwgroep staan individuele wensen van bewoners centraal. Elke plattegrond is daarmee uniek. Eenheid ontstaat door eenduidig materiaalgebruik en precieze detaillering.
Stadsbouwgroep Overmaat initieerden en creërden we samen met Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architecten) en Joost Kühne (Architektenburo Kühne & Co).
26-03-2021

Brooklyn Antwerpen gepubliceerd in ‘Een (t)huis voor iedereen’

Sociaal wonen bestaat 100 jaar. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen heeft in dit kader een boek uitgebracht met een bundeling van ‘innovatieve, inspirerende en warme sociale woonprojecten’. Ons project Brooklyn is opgenomen in dit boek. Hierin staan de verhalen van de mensen achter deze projecten centraal.
Dank VMSW en Woonhaven Antwerpen! Op naar de volgende 100 jaar!
23-03-2021

Opening Oostelijke fietsenstalling Station Gouda

Op de website van Gemeente Gouda is een nieuwe Vlog geplaatst. Vanaf 8 februari is de Oostelijke fietsenstalling van het stationsgebied in Gouda geopend! De Nijl Architecten werkt daar samen met Studio Diekema Landschapsarchitectuur aan de vernieuwing van het Zuidelijk Stationsgebied. De fietsenstalling bevindt zich aan de centrumzijde van station Gouda en biedt plek aan 1400 fietsen. In deze Vlog nemen we een kijkje in de fietsenstalling en het nog te openen fietsendek.
02-03-2021

Stationsgebied Gouda halverwege

Na een jaar werken is de vernieuwing van het Zuidelijk Stationsgebied in Gouda halverwege. Het buseiland is in gebruik en volgende week wordt de eerste fietsenstalling geopend, waarmee er 1400 nieuwe fietsparkeerplekken beschikbaar zijn voor de Goudse reiziger. De Gemeente Gouda maakt tijdens de bouw een serie vlogs over het project. In de vierde vlog met als titel ‘Jaaroverzicht 2020’ blikken wethouder Hilde Niezen en Peter Schönfeld van het Wijkteam terug op het afgelopen jaar.
08-02-2021

Binnenkijken bij Overmaat

Geen standaardplattegronden, maar volop ruimte voor individuele woonwensen bij samenbouwgroep Overmaat. Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd en hebben hun woning ingericht. De Nijl Architecten, Geurst en Schulze architecten en Kühne en Co, creëerden samen met de bewoners 22 unieke woningen rondom een collectieve binnenstraat. Wij zijn enthousiast over het resultaat! Ondertussen ontwerpen wij samen met de aanstaande bewoners van Overhoeks acht nieuwe dijk- en laanhuizen. Overhoeks is het vierde en laatste samenbouwproject aan de Laan op Zuid.
28-01-2021

Met CPO ‘Minidorp in de stad’ het nieuwe jaar in!

Oliebollen en champagne tijdens de 1,5 meter nieuwjaarsborrel. Op het gezamenlijke dakterras wordt het nieuwe jaar door de bewoners van het appartementengebouw Minidorp in de stad ingeluid. Een groep ‘jonge ouderen’ initieerde dit project enkele jaren geleden. De Nijl Architecten creëerden samen met hen, naast 11 unieke appartementen, ruimte voor collectiviteit in de vorm van onder andere een logeerkamer, gemeenschapsruimte met keuken en een dakterras. Een ideale plek om dit nieuwe jaar te vieren.
21-01-2021

Stedenbouw of architectuur?

Stadsdeelhart Anklaar is door De Architect geselecteerd als één van de beste 10 stedenbouw projecten van 2020! Volgens het artikel tonen de 10 projecten dat er afgelopen jaar serieus werk wordt gemaakt van de verdichting en intensivering van bestaande stedelijke gebieden, waarbij het opvallend is dat in de fase van planvorming al nagedacht wordt over de uitvoering. Dat laatste is voor ons een vanzelfsprekendheid. In Anklaar is de betrokkenheid bij de uitvoering heel letterlijk, wij zijn ook de architect van het winkelcentrum. Zo’n hechte band tussen stedenbouw en architectuur levert meerwaarde op. Gebouwen zijn geen geïsoleerde ‘evenementen’, maar vormen samen een goed stuk stad. Dat is altijd onze inzet, of we nu als stedenbouwkundige of als architect aan tafel zitten.
19-01-2021

Kerstsluiting

Met de online De Nijl Eindejaarsquiz sluiten we bij De Nijl het jaar af voor de feestdagen. In het nieuwe jaar gaan we weer met enthousiasme aan de slag met onze projecten in Nederland en Vlaanderen. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en bovenal een gezond nieuwjaar toe! Tussen kerst en oud en nieuw is ons bureau gesloten. Graag tot in 2021!
21-12-2021

Rasters in beton

In het stationsgebied Gouda wordt hard gewerkt. Het nieuwe buseiland wordt al gebruikt en de fietsenstalling is in aanbouw. De karakteristieke betonrasters van de stalling zijn in productie en de eerste elementen zijn geplaatst in het werk. Het beeld van de stalling als ‘basement’ voor het stadhuis wordt daarmee zichtbaar.
21-12-2020

Van start met Overhoeks!

Het is zover! Met bijna 100% deelnemers kunnen we van start met ons volgende samenbouwproject: Overhoeks. De komende maanden staan in het teken van het ontwerp. Alle deelnemers ontwerpen samen met een van de architecten hun eigen woning. Vorige week vond de eerste ‘corona-proof’ ALV plaats. Een feestelijk moment!
01-12-2020

Open Oproep Kolderbos Genk

De Nijl Architecten is als een van de vijf gegadigden gevraagd een plan in te dienen voor de Open Oproep, Mastervisie en Stedenbouwkundige Studie van Kolderbos te Genk! Het is een interessante opgave waarin de Stedenbouwkundige ervaring van De Nijl in Vlaanderen en Nederland goed tot zijn recht komt. We hopen op een succesvolle voortzetting.
26-10-2020

Minidorp in het AD

Het AD besteedt aandacht aan ons CPO project Minidorp in de Stad aan de Merwede in Dordrecht. In het artikel vertellen de initiatiefnemers hoe het ontwerp aansluit op de wensen van de bewoners. ‘Geen van de elf appartementen is hetzelfde. Elke keuken staat ergens anders’. Een groep ‘jonge ouderen’ nam in 2015 initiatief voor dit project vanuit een visie op ‘samen oud worden’. Het gebouw bestaat uit 11 grote appartementen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen: logeerkamer, atelier, gemeenschapsruimte met keuken en daktuin, een ‘Minidorp in de stad’. De Nijl Architecten heeft de initiatiefnemers geadviseerd bij de grondverwerving en de projectorganisatie. Naast de architectenwerkzaamheden hebben we ook de projectleiding gedaan. De oplevering in coronatijd vraagt veel improvisatie, maar de bewoners weten elkaar ook nu te vinden. ‘De chemie is absoluut voelbaar’, en dat is precies waar het initiatief om draait!
21-10-2020

Groenbehoud stationsgebied Gouda

Op de website van Gemeente Gouda wordt met verschillende Vlogs de voortgang bijgehouden van de herontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied. De tweede vlog gaat over het groenbehoud in het stationsgebied en laat zien wat er allemaal bij komt kijken om twee monumentale bomen voor het gebied te behouden.
15-10-2020

Fietsen!

In Gouda werkt De Nijl Architecten samen met Studio Diekema Landschapsarchitectuur aan de herinrichting van het Stationsplein en omgeving met een nieuw buseiland, de nieuwbouw van de fietsenstallingen, verbetering stationshal en het versterken van de groenstructuur. Op de website van Gemeente Gouda wordt met verschillende Vlogs de voortgang bijgehouden van de herontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied. Vlog 3 gaat over het fietsen. Niet alleen komen er 3150 plaatsen bij om de fiets te stallen, maar wordt het stationsgebied ook autoluw gemaakt ten gunste van fietsers en voetgangers.
14-10-2020

Anklaar op Architectenweb

Architectenweb besteedt aandacht aan Stadsdeelhart Anklaar in Apeldoorn. In het artikel wordt ingegaan op de inspiratie die we vonden in Le Havre en de architectuur van Auguste Perret. Met een zelfde gevoel voor moderne architectuur met klassieke elementen ontwierpen we het masterplan en de gebouwen van het nieuwe stadsdeelhart.
14-10-2020

Publicatie Anklaar in De Architect

In de nieuwste uitgave van De Architect staat een uitgebreid artikel van de hand van Harm Tilman over Stadsdeelcentrum Anklaar. Onder de titel “Effectief antwoord op schraalheid naoorlogse stad” wordt ingegaan op de ontwikkeling en de bouw van het winkelcentrum in Apeldoorn. We hebben jaren gewerkt aan zowel het masterplan als de gebouwen en zijn trots op het eindresultaat.
30-09-2020

Start bouw fietsenstalling Gouda

In Gouda werkt De Nijl Architecten aan het plan van de herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied. Op 11 september is de bouw van de oostelijke fietsenstalling van het zuidelijk stationsgebied feestelijk van start gegaan. De eerste (schroef)palen zijn geslagen. Op de website van Gemeente Gouda werd hierover bericht.
12-09-2020

Minidorp op Architectenweb

Architectenweb besteedt aandacht aan de oplevering van ons CPO-project aan de Merwede in Dordrecht. De bewoners betrekken rondom de zomer hun royale brede appartementen met uitzicht op de rivier! Een groep particulieren nam in 2015 initiatief voor dit project. De Nijl Architecten heeft de initiatiefnemers geadviseerd bij de grondverwerving en de projectorganisatie. Naast de architectenwerkzaamheden hebben we ook de projectleiding gedaan. Het programma komt voort uit een visie op ‘samen oud worden’ en bestaat uit 11 grote appartementen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen: logeerkamer, atelier, gemeenschapsruimte met keuken en daktuin. Vandaar de naam van het project: “Minidorp in de stad”. Een woongebouw én een woongemeenschap, een bijdrage aan de stad.
01-09-2020

Zomersluiting

In de zomer is ons bureau vanaf maandag 3 augustus twee weken gesloten. Vanaf maandag 17 augustus werken wij weer samen aan onze projecten in binnen- en buitenland.
Wij sloten deze periode af met een gezamenlijk bezoek aan stadsdeelcentrum Anklaar. Wij wensen iedereen een mooie zomer!
31-07-2020

Feest bij Overmaat!

Vandaag hebben we samen met de bewoners gevierd dat het project Overmaat aan de Laan op Zuid is opgeleverd. Samen met bewoners ontwerpen en bouwen aan een eigen woning of appartement was een intensief maar ontzettend leuk proces. Het resultaat mag gevierd worden!
24-07-2020

Derde Blog Anklaar op de website van De Architect

De derde blog van Anklaar door Harm Tilman, met de titel “Select – Grondmaat van een centrum: Anklaar in Apeldoorn”, is gepubliceerd op de website van De Architect.
13-07-2020

Wandeling Overmaas

De deelprojecten Overmaat, Overture en Overtuin worden bijna opgeleverd, daarnaast is de werving van het laatste deelproject Overhoeks gestart. In kader hiervan heeft Endry afgelopen vrijdag samen met Mattijs van Ruijven, Jeroen Ruitenbeek, Jeroen van Dam en Marieke Spruijt van de Gemeente Rotterdam en de andere architecten een wandeling gemaakt langs deze projecten. Nu de steigers langzaam verdwijnen, is het resultaat steeds beter zichtbaar!
03-07-2020

Tweede Blog Anklaar op de website van De Architect

De tweede blog over stadsdeelcentrum Anklaar is verschenen op de website van De Architect. Harm Tilman beschrijft de unieke samenwerking tussen Gemeente Apeldoorn en De Nijl Architecten. Met de Gemeente Apeldoorn “in the lead” wat betreft het publieke belang en architect Endry van Velzen die op ingenieuze wijze de verdichting in de naoorlogse stadswijk aanpakt, komt het samen werken aan de stad tot een bijzonder stedenbouwkundig resultaat waarin verbinding centraal staat.
06-07-2020

Publicatie De Architect online

Op de website van De Architect schreef Harm Tilman de eerste blog in een serie over de ontwikkeling en realisatie van stadsdeelcentrum Anklaar door De Nijl Architecten. De blog schetst een mooi beeld van de eerste plannen van de gemeente Apeldoorn voor het vervlechten van twee stadswijken en de weg die we hebben afgelegd naar de ontwikkeling van het masterplan voor het stadsdeelcentrum en het architectuurontwerp.
25-06-2020

Op bezoek bij Overmaat

Gisteren brachten we samen met de deelnemers van het samenbouwproject Overhoeks een bezoek aan ons bijna opgeleverde samenbouwproject Overmaat. De toekomstige gezinshuizen van Overhoeks zijn namelijk qua opzet vergelijkbaar met de gezinshuizen binnen dit project. De deelnemers zijn enthousiast! De brede en lichte woningen met grote raampartijen vallen in de smaak.
10-06-2020

(Online) Informatiebijeenkomst Overhoeks

Gisteren organiseerden we de eerste online informatiebijeenkomst voor ons samenbouwproject Overhoeks. Het proces van dit unieke project aan de Laan op Zuid kwam uitgebreid aan bod. Daarnaast stonden we stil bij de verschillende typen woningen in dit project, de appartementen, het laanhuis en het dijkhuis. De online bijeenkomst was voor ons geslaagd. Komende tijd zullen we op deze manier deelnemers voor dit project blijven werven. Op de website van Overmaas is de voortgang te volgen.
22-04-2020

Het nieuwe normaal

Apart, maar toch samen? We organiseerden een kleine De Nijl Quiz (want hoe goed kennen wij elkaar eigenlijk?), en proosten op het weekend. Zo waren we toch een beetje samen in tijden van corona. Proost!
16-04-2020

Stationsplein in uitvoering

Ook Station Gouda is in deze bijzondere tijd veel rustiger dan normaal. Aan de buitenruimte wordt binnen de coronamaatregelen echter hard doorgewerkt. Het eerste deel van het jaar is vooral besteed aan de voorbereidingen zoals de tijdelijke bushaltes. Voor de kerk is nu het eerste deel van de nieuwe inrichting te zien en is het ‘uitrollen’ van de nieuwe pleinvloer van gebakken klinkers begonnen.
10-04-2020

Samen thuis werken aan de stad

Ook in tijden van corona werken wij samen aan de bestaande stad. Iedereen vanaf zijn eigen plek en tóch samen. Ons bureau is telefonisch overigens gewoon bereikbaar. Zoomen, skypen of emailen, dat kan natuurlijk ook.
08-04-2020

Minidorp in de stad opgeleverd

Anderhalf jaar na de start van de bouw is het zover. In Dordrecht is het collectieve woongebouw van bouwgroep Minidorp in de stad vandaag opgeleverd. Het resultaat is schitterend en de bewoners maken zich op om hun nieuwe woonplek, met prachtig uitzicht over de Merwede, te betrekken.
01-04-2020

Fijne feestdagen

Wij wensen iedereen prettige feestdagen! In het nieuwe jaar gaan we weer met enthousiasme aan de slag met onze projecten in Nederland en Vlaanderen. Tussen kerst en nieuwjaar is ons bureau gesloten. Graag tot in 2020!
20-12-2019

Opening West side stories

De manifestatie West Side Stories belicht met tentoonstellingen, lezingen en stadsroutes de stadsvernieuwing in het Oude Westen. Architecten, kunstenaars en fotografen tonen hun kijk op de wijk. Endry schreef samen met Lidwine Spoormans en Tim Verlaan een artikel hierover. Op 12 december wordt dit gepresenteerd in de Leeszaal Rotterdam West. Vanavond wordt de manifestatie feestelijk geopend.
20-11-2019

Hoogste punt

Met veel enthousiasme hebben we vandaag samen met de toekomstig bewoners van Overmaat het hoogste punt van het appartementengebouw gevierd. Alle bewoners konden hun woning bezoeken. Zo konden ze voor het eerst de ruimtelijke werking van de breedte van de woning en de vides ervaren en alvast genieten van het uitzicht vanuit het appartementengebouw.
01-11-2019

Overhoeks, doe je mee?

Samen bouwen in Overmaas? Sluit je aan bij de bouwgroep Overhoeks. Wij bieden ruimte aan mensen die verder willen kijken dan de gangbare woningbouw, waar alles standaard is. Samen de architecten bepaal je de indeling van je eigen woning. Benieuwd naar de appartementen en gezinshuizen? Op de site van Overmaas en op onze projectpagina vind je meer informatie! Of meld je aan voor de informatiebijeenkomst op 11 november.
01-11-2019

Feestelijke start

De werkzaamheden voor de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied in Gouda gaan van start. Dit startmoment is gevierd met alle betrokken stakeholders. Na toespraken van de betrokken wethouders, bewonersorganisatie Nieuwe Park, gedeputeerde van de provincie Zuid Holland en de regiodirecteuren van ProRail en NS, is het spandoek met beelden van de nieuwe situatie onthuld. De eerste werkzaamheden zijn voor de heraanleg van de buitenruimte, in 2020 wordt ook gestart met de bouw van de fietsenstallingen.
17-10-2019

Hoogste punt

Met vlaggen op de top heeft Bouwgroep Minidorp in de Stad het bereiken van het hoogste punt van hun appartementengebouw aan de Merwede gevierd. Er was frites voor alle betrokkenen en de bewoners konden hun appartement bezoeken en alvast genieten van het magnifieke uitzicht over de rivier.
17-10-2019

Nominatie ARC19 Stedenbouw Award

Ons plan voor de ontwikkeling van Nieuw Gent is genomineerd voor de ARC19 Stedenbouw Award. Bij de bekroning van de plannen is met name aandacht voor plannen die bijdragen aan een leefbare stad of impact hebben op het welzijn van een samenleving. Ondertussen werken wij aan de uitwerking van de eerste architectuurproject.
16-10-2019

De Nijl in Berlijn

Afgelopen week brachten we met het bureau een bezoek aan Berlijn. We bezochten onder andere een aantal bijzondere sociale woningbouwprojecten van architect en stedenbouwkundige Bruno Taut. We kijken terug op een paar enerverende en inspirerende dagen.
14-10-2019

Grand opening

Winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn is woensdag 9 oktober onder grote belangstelling geopend door straatsecretaris Paul Blokhuis en wethouder Wim Willems. Na de openingsceremonie was er een optreden van zangeres Maan op het Marktplein. Rondom de opening zijn er het hele weekend festiviteiten in het nieuwe hart van de wijk Zevenenhuizen. De Nijl is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum met stedenbouwkundige studies, het opstellen van het masterplan en uiteindelijk het ontwerp van de winkelblokken met parkeergarage en woningen. De opening is een mijlpaal voor alle betrokken partijen met een prachtig resultaat!
09-10-2019

Feestelijke opening Winkelcentrum Anklaar

Woensdag 9 oktober wordt het winkelcentrum Anklaar feestelijk geopend. Alle winkels openen deze dag voor het eerst hun deuren. Dit wordt groots gevierd, met allerlei activiteiten en optredens. Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van het masterplan, het architectuurontwerp van de zuidelijke blokken, het marktpaviljoen en de parkeergarage en kijken uit naar woensdag!
08-10-2019

Parkeergarage winkelcentrum Anklaar open voor publiek

De nieuwe parkeergarage bij het winkelcentrum in Anklaar is afgelopen week geopend voor publiek. Naast ‘gewone’ parkeerplekken zijn er plekken met laadpalen voor elektrische auto’s. De bouw van het winkelcentrum wordt komende weken afgerond, om op 9 oktober het winkelcentrum feestelijk te openen.
16-09-2019

Start sloop bebouwing Jos van Geellaan

De bestaande bebouwing aan de Jos van Geellaan wordt vanwege ouderdom gesloopt. De vervangbouw zal straks gefaseerd plaatsvinden. De toekomstige nieuwe gebouwen komen langs de randen van woonpark te staan en vormen samen een ensemble rond het park.
12-09-2019

Publicatie OverHolland

Gisteren vond de presentatie plaats van de twintigste editie van de serie boeken OverHolland. In deze editie staan ‘Architectonische studies voor de Hollandse stad’ centraal. Endry schreef een artikel over het project Minidorp in de stad. Een bouwgroepproject voor een collectief woongebouw aan de Merwede in Dordrecht.
12-09-2019

Bouw Minidorp in de stad in volle gang

De bouw van het collectieve woongebouw van bouwgroep Minidorp in de stad is in volle gang. Er worden elf appartementen en gemeenschappelijke voorzieningen gerealiseerd op een bijzondere locatie aan de Beneden Merwede op fietsafstand van het centrum van Dordrecht. De wensen van toekomstig bewoners zijn vertaald in verschillende indelingsvarianten.
09-09-2019

Een nieuw stukje stad

De bouw van de 23 woningen van bouwgroep Overmaat vordert gestaag. De contouren van de verschillende type woningen zijn zichtbaar. Komende maanden werken we verder aan onze parkhuizen, laanhuizen en lofts.
02-09-2019

Zomersluiting 2019

In de zomer is ons bureau van maandag 5 augustus twee weken gesloten. Vanaf maandag 19 augustus gaan wij weer samen aan de slag met onze projecten in binnen- en buitenland. Wij wensen iedereen een prettige zomer!
22-07-2019

Kunstwerk Kennedyplein

De herinrichting van het Kennedyplein in Leidschendam is voltooid met de onthulling van het kunstwerk ‘Venster op het verleden’ door wethouder Astrid van Eekelen. Het kunstwerk is een verwijzing naar het verleden. Het toont boerderij ‘Op den Heuvel’, die vroeger op de plek van het plein stond en naamgever is van de unieke naoorlogse wijk De Heuvel. Op de andere zijde staat een citaat van stedenbouwkundige Ir W. de Bruin, de ontwerper van de wijk, die recent door het rijk is aangewezen als wederopbouwgebied van nationaal belang.
19-07-2019

Inspiratiesessies Bloemwijk

Samen met bewoners uit de wijk zijn wij afgelopen week aan de slag gegaan met het opnieuw vormgegeven van de wijk. Tijdens inspiratiesessies wisselden we aan de hand van schetsmaquettes ideeën uit over de ligging van verschillende typen woningen, ontmoetingsplekken, parkeergelegenheden en het groen in de wijk. Na de zomer gaan met de resultaten van de sessies verder werken aan de vernieuwing van  Bloemwijk.
31-05-2019

Winnend plan voor appartementengebouw in Antwerpen

De Nijl Architecten is door woningcorporatie SBK Arro Antwerpen geselecteerd als winnaar voor een appartementengebouw aan het Wim Saerensplein in Antwerpen Deurne. In het appartementengebouw komen straks circa 40 sociale koopwoningen en een parkeergarage. Op de begane grond komt het nieuwe kantoor van opdrachtgever ARRO en een multifunctionele ruimte voor de buurt. 
25-05-2019

Sfeerverlichting in Gouda

Gisteravond hebben we met BeersNielsen testopstellingen gemaakt voor de sfeerverlichting in het zuidelijk stationsgebied Gouda. Niet alleen het station, maar ook de grote monumentale bomen en de kerk werden prachtig uitgelicht. Het leverde een veelbelovend beeld op.
08-05-2019

Publicatie De Heuvel

De Heuvel is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen als een van de dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang. In het artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de naoorlogse wijk. De Nijl Architecten stelde een ruimtelijke visie op voor de wijk en was verantwoordelijk voor de herinrichting van het President Kennedyplein.
04-02-2019

Tuinwijk Stuivenberg in de sneeuw

Met de sneeuw nog in het gras, schitteren de appartementengebouwen in de wijk Stuivenberg in de zon. De drie kleinschalige appartementengebouwen vormen een cluster en markeren het hoekpunt van de tuinwijk. De buitenruimte wordt dit jaar aangelegd. Grote weelderige tuinen zullen een groen kader vormen voor de architectuur.
28-01-2019

Een feestelijk moment voor Bouwgroep Overmaat

Gisteren vierden we samen met de deelprojecten Overture en Overtuin de officiële start van de bouw van bouwgroep Overmaat. De symbolische ‘eerste palen’ werden geslagen door wethouder Kurvers, samen met de voorzitters van de verenigingen. Een bijzonder moment voor ons en de toekomstig bewoners van dit nieuwe stukje stad.
18-01-2019

Eerste paal voor bouwgroep Minidorp in de stad

Een feestelijk moment voor bouwgroep Minidorp in de stad. Wethouder Ruimtelijke Ordening Piet Sleeking had de eer om de eerste (symbolische) paal de grond in te slaan. Wij waren, net als de bewoners en Aannemingsbedrijf RIZ bouw aanwezig bij dit memorabele moment. In het eerste kwartaal van 2020 trekken de bewoners van dit collectieve woongebouw hun woning in.
12-12-2018

Grond Overmaat klaar voor overdracht

De voorbereidingen voor de bouw van de bouwgroep Overmaat zijn in gang gezet. Afgelopen week de schouw van de grond plaatsgevonden aan de Laan op Zuid te Rotterdam. Over circa een week beschikken de leden van de bouwgroep over de grond. De hekken staan al om het terrein zodat de aannemer op korte termijn kan starten met zijn werkzaamheden.
06-12-2018