Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Samen werken aan de stad
De Nijl Architecten is een ontwerpbureau dat samen met partijen en betrokkenen werkt aan de verbetering en vernieuwing van de bestaande stad.

Stad
De Nijl Architecten houdt van de stad met al zijn verschillende plekken en gebruiken. Voor de vitaliteit van de stad is het vaak nodig gebouwen, locaties of gebieden op te knappen, aan te passen of te vernieuwen. Dat is onze passie en kunde. Zowel op strategisch niveau als in de praktische uitvoering.

Continuïteit
De Nijl Architecten werkt vanuit de kracht van het bestaande. Wij vertrekken vanuit de sociale en ruimtelijke kwaliteiten van de aangetroffen situatie, maar spelen ook in op de nieuwe programma’s en behoeften van deze tijd en de specieke positie in het grotere stedelijke verband. Met onze projecten maken wij herkenbare (nieuwe) plekken, die nauw verweven zijn met hun omgeving.

Verbinden
De Nijl Architecten combineert architectuur, stedenbouw en (stads)studies. Wij hebben een goed oog voor de inbreng van andere disciplines. Financieel en maatschappelijk draagvlak is een vanzelfsprekend onderdeel van onze projecten. Zo kunnen wij een verbindende rol spelen in de complexe wereld van de stedelijke vernieuwing. Dat klinkt door in ons brede dienstenpakket: nieuwbouw, renovatie en hergebruik, stedenbouwkundige plannen, strategie en (super)visie, studies.

Samenwerken
De Nijl Architecten zet zich in om samen met anderen een goed project te maken. Wij hebben ruime ervaring met uiteenlopende planprocessen en een goed gevoel voor de verschillende belangen van de diverse partijen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever maken wij de verschillende aspecten van de opgave inzichtelijk voor alle betrokkenen. Wij verbinden dat met overtuigende voorstellen. Wij kiezen argumenten die tot begrip leiden. Dat doen wij open en conscientieus.