Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930
'Dankzij hun hedendaags, strak ontwerp tillen ze de hele omgeving naar een hoger niveau. Tot grote vreugde van de bewoners.'
Bouwen aan Vlaanderen, platform voor de bouw

Woonhof Brooklyn

De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn
De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn De Nijl Architecten - Woningbouw Brooklyn

Kenmerken: Tuindorp / Wederopbouwwijk / Nieuwbouw
Locatie: Luchtbal Noord, antwerpen
Programma: 126 appartementen sociale huur (mix 36 x 1/2, 33 x 2/3, 33 x 3/4, 22 x 4/5, 2 x 5/6)
Bouwkosten: € 16.800.000
Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen cvba
Aannemer: Groep Van Roey nv
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2011 (selectie), 2012-2013 (ontwerp), 2014 (start bouw), 2015-2016 (uitvoering), 2016 (oplevering)

Het woningbouwproject aan de Brooklynstraat betreft een cluster van appartementsgebouwen in een groot bouwblok. De gebouwen vormen een kader voor een groot, groen en publiek toegankelijk binnengebied. Er is gezocht naar de vervlechting van een beschut woonmilieu met ontmoetingsplekken voor de buurt. De plekken in het binnengebied verschillen van elkaar in maat, inrichting, gebruik en sfeer. Schaal en differentiatie zijn sleutelwoorden.

Alle blokken hebben een dubbele oriëntatie: naar de straat en het binnengebied. Dit wordt ondersteund door tweezijdige entreehallen en een poort. Veel aandacht is er voor verfijning rond de entrees. Overgangszones met heesters zorgen voor privacy en duidelijke grenzen tussen privaat en publiek.

Het project kent een grote variëteit aan woningtypes, die in een ‘milde’ mix in 8 gebouwen is ondergebracht. Grotere woningen zijn beneden gesitueerd, kleinere daarboven. Hoewel het complex als één geheel verschijnt, zijn de verschillende delen goed herkenbaar. Een vriendelijke monumentaliteit, met oog voor de menselijke maat.Het project is voorbeeld van een stedelijk architectuurproject dat op verschillende niveaus betekenis heeft. Stedenbouwkundig plan, architectuurontwerp en buitenruimte zijn in hechte samenhang ontworpen. Het groene binnengebied levert een aantrekkelijke setting voor de sociale woningen, maar heeft ook meerwaarde voor de wijk. De architectuur voegt zich enerzijds respectvol in de omgeving (bijvoorbeeld de inpassing van de winkelwoningen), maar vormt ook een eigen wereld met een verhoogde verblijfskwaliteit en voor iedereen toegankelijke tuinen. De densiteit is hoog, met een grote variatie aan woningtypen.

Het ensemble is door zijn schaal, eenduidige hoogte en materialisering (een vriendelijke gele gevelsteen met kleuraccenten in glazuursteen) een oriëntatiepunt in de wijk. De structuur van de appartementsblokken, gevels en woningplattegronden zijn op een gelijk ritme ontworpen. De rationele opzet van de blokken en woningtypen leent zich voor een eenvoudige en efficiënte constructie. Daarbij is veel aandacht besteed aan een vanzelfsprekend gebruik (kleinschalige ontsluitingen, duidelijke entrees, fietsenstallingen op het gelijkvloers e.d.).