Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Restauratie De Lede 37 en 57

Kenmerken: Tuindorp / Renovatie en hergebruik
Locatie: Vreewijk, Rotterdam
Programma: Restauratie twee woonhuizen
Opdrachtgever: VL-Wonen
Datum: 2001

In 1999 heeft Woningbouwvereniging Vreewijk Lombardijen ons verzocht om de mogelijkheden voor de restauratie van twee woonhuizen aan de Lede in Vreewijk te onderzoeken. Algemeen uitgangspunt was een restauratieve benadering van de renovatie van Lede 37 en 57, gericht op reconstructie van het oorspronkelijk ontwerp.

Uit het historisch onderzoek bleek dat de originele bouwtekeningen niet terug te vinden zijn. Oude foto’s maakten slechts een beperkte reconstructie mogelijk. Waarschijnlijk zijn al tijdens de bouw plattegronden, gevels en detailleringen op onderdelen gewijzigd uitgevoerd. Ook zijn bij eerdere renovaties verschillende bouwdelen gewijzigd, met name de oorspronkelijke raamindelingen, sommige delen van het metselwerk en de dakpannen.

De buitenkant werd zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. Alle niet-originele aanbouwsels zijn verwijderd. Verder werd het oorspronkelijke architectuurbeeld van gevels en dak zoveel mogelijk gereconstrueerd, zowel wat betreft materiaalgebruik als detaillering. De binnenkant is met behoud van de belangrijkste ruimtelijke en materiële karakteristieken aangepast aan de eisen van deze tijd. Dit behelsde de aanpassing van de fundering en de energiehuishouding, het vernieuwen van de elektrische installatie en een aantal woontechnische aanpassingen. Beide woonhuizen werden van een nieuwe paalfundering voorzien, waardoor de stabiliteit van beide woonhuizen in de toekomst wordt gegarandeerd. Ook zijn de woonhuizen opgevijzeld tot het huidige peil.

Prijs Historisch Genootschap Roterodamum 2001.