Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Masterplan Emmerhout

De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout

Kenmerken: Centrumgebied / Wederopbouwwijk / Stedenbouw
Locatie: Emmerhout, Emmen
Programma: 3.820 woningen (469 sloop, 795 nieuw), 14.055 m2 voorzieningen (18.367 m2 sloop, 11.700 m2 nieuw)
Opdrachtgever: Projectbureau Emmen Revisted
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2001-2005, uitvoering 2005-2015
Bijzonderheden: nominatie centrumgebied voor NRW-award 2013

Emmerhout ligt op enige afstand van het centrum van Emmen aan de rand van de stad. De opzet van Emmerhout is bijzonder. Niet alleen vanwege de introductie van het woonerf als inrichtingsprincipe van de openbare ruimte en de zorgvuldige inpassing en variatie van de woningblokken, maar ook vanwege de ongebruikelijke, brutale opzet van het centrum. De opzet van Emmerhout bestaat uit laagbouw met tuinen rond een midden gebied van gestapelde bouw met grote openbare ruimten en het wijkcentrum

Uit de inventarisatie van de programmatische ontwikkeling blijken verschillende soorten dynamiek. De grootste veranderingen zijn te verwachten in het middengebied, het deel dat ruimtelijk het minst sterk ontwikkeld is. Een integrale aanpak van dit middengebied is daarom van strategisch belang voor de verdere ontwikkeling van Emmerhout. De ontwikkeling van een nieuw programma voor dit gebied wordt benut om de ruimtelijke opzet te verbeteren. Daarmee krijgt Emmerhout een nieuw hart, zowel in programmatisch als in ruimtelijk opzicht. De ontwikkelingen in de laagbouw zullen daarentegen kleinschalig en gespreid in de tijd zijn.

Er is in de aanpak bewust niet gekozen voor de ontwikkeling van een algemeen stedenbouwkundig kader maar voor het inzetten op concrete deelprojecten. De aanpak van het middengebied bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de vernieuwing en concentratie van de wijkvoorzieningen, zodat een compact wijkcentrum met gemengd programma ontstaat. Het tweede onderdeel is een substantiële toevoeging van nieuwe woningen in de vorm van appartementen naast en op het wijkcentrum. Hiermee wordt het draagvlak van de voorzieningen en het openbaarvervoer verbeterd. Bovendien dragen deze woningen bij aan het realiseren van de binnenstedelijke bouwopgave van Emmen.  Het derde onderdeel betreft de herinrichting van de buitenruimte waardoor de eenheid van het middengebied kan worden versterkt en de verbindingen tussen de compactere blokstructuur in het wijkcentrum en de open, groene laagbouw in het woonpark daarbuiten kan worden verbeterd. De combinatie van de compacte bebouwing in het centrum en het woonpark daarbuiten levert een bijzonder woonmilieu op: stedelijk wonen nabij voorzieningen in een groene setting. De ontwikkeling van dit specifieke woonmilieu vergroot de herkenbaarheid en samenhang van het middengebied zodat tevens beter wordt aangesloten bij de oorspronkelijke opzet van Emmerhout: een groot middengebied omringd door laagbouw en via de Houtwegen verbonden met de stad en het buitengebied.