Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Renovatie Gagelzoom en Vechtzoom

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Renovatie en hergebruik
Locatie: Utrecht, Overvecht
Programma: Gevelvernieuwing van 630 woningen
Opdrachtgever: Mitros
Aannemer: Rutges vernieuwt onderhoud & renovatie
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2010 (ontwerp), 2011-2012 (uitvoering), 2013 (oplevering)

Context
Het project betreft het herontwerp van gevels voor 630 woningen in Overvecht Noord, Utrecht. Deze woningen maken deel uit van twee grote middelhoogbouw ensembles, de Vechtzoom en de Gagelzoom. Per ensemble is sprake van grote architectonische eenheid. Kenmerken van de architectuur zijn de alzijdige opzet van de blokken, de rastergevels met grote openingen en de grafiek met accenten van glazuurstenen. De ensembles hebben een bindende werking in de verkaveling van de buurten.

Opgave
Het eigendom van de ensembles is gemengd, waardoor een gezamenlijk aanpak niet mogelijk bleek. Besloten werd tot renovatie van 25 van de 37 blokken. Vanwege bouwtechnische overwegingen is de buitenschil van de gevel gesloopt en vervangen voor nieuw metselwerk. De opgave was om de blokken ‘nieuw elan’ te geven, maar tegelijkertijd de samenhang met de overige blokken in het ensemble te bewaren. Wij hebben gekozen de kenmerken van de bestaande architectuur te intensiveren. De grafiek is eenduidig gemaakt, het materiaal is ‘chiquer’ en de koppen zijn verbijzonderd. Ook zijn entrees en trappenhuizen opener gemaakt.

Project
De grafiek van de gevels is afgeleid uit de motieven van elk ensemble. Bij de 3 blokken in de Gagelzoom is een brede band tussen de begane grond en de verdiepingen in witte glazuursteen uitgevoerd. Deze brede band is het motief voor de koppen. Bij de 22 blokken in de Vechtzoom zijn de penanten tussen de ramen in witte glazuursteen uitgevoerd, evenals een rollaag boven de gevelopeningen van de begane grond. In dit ensemble hebben de koppen een groot wit vlak.