Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Herinrichting President Kennedyplein

De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein
De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein
De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein
De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein
De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein
De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein
De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein
De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein
De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein De Nijl Architecten - Herinrichting Kennedyplein

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Stedenbouw
Locatie: De Heuvel, Leidschendam Noord
Opgave: Ontwerp herinrichting Kennedyplein
Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Samenwerking: Studio Diekema landschapsarchitectuur
Bijzonderheden: Wederopbouwgebied van nationaal historisch belang
Datum: 2016 (ontwerp), 2017 (uitvoering)

Hart van de hof
De naoorlogse wijk De Heuvel heeft een bijzondere opzet met woningen gegroepeerd rondom een grote parkachtige ruimte met voorzieningen. Het midden van deze enorme hof is ‘open’, hier ligt het President Kennedyplein. Dit thema van ‘het open hart’, een centrale ruimte (zowel fysiek als symbolisch) voor tijdelijke programmering, is een bekend thema uit de wederopbouwperiode. Het plein is echter sleets geworden en heeft een onbestemd karakter. Inzet van de herinrichting is de uitbouw van het plein tot ontmoetingsruimte van de wijk. Een belangrijke conditie hierbij is het verkeersluw maken in combinatie met het versterken van de randen van het plein.

Vergroten verblijfskwaliteit
De rand wordt versterkt door de aanleg van een breed voetgangersgebied rondom het plein met zitplekken, groenelementen en een waterelement als bijzondere plek. De rand wordt samen met de karakteristieke bomenkrans omzoomd door een haag voor meer beschutting. De pleinrand biedt ruimte voor ontmoeting en spelen, maar ook voor kleinschalige activiteiten in de wijk. De kenmerkende lager gelegen terrassen worden opgeknapt en krijgen een toegang in het grastalud voor rolstoelen.

Verkleinen van de grote ruimte
De pleinruimte wordt door introductie van de rand verkleind. De doorgaande autoroute vervalt. Het plein is voor de auto slechts toegankelijk vanuit het wijkcentrum en blijft behouden als ‘overloop’ voor parkeren. Deze hoofdentree wordt verbijzonderd door de aanleg van een duikerbrug met keerwanden in metselwerk. Het vierkantspatroon van het oorspronkelijk plein wordt teruggebracht in een kleinere maat met hergebruik van de bestaande gebakken klinkers. Het is meer herkenbaar en fungeert als grid voor het opstellen van geparkeerde auto’s. De kenmerkende ‘rijbaanslinger’ komt terug als fietsstrook, de auto is ’te gast’ op het plein. Het pleinvlak biedt ruimte voor grotere evenementen eventueel in combinatie met de rand.

De herinrichting Kennedyplein is onderdeel van de Ruimtelijke visie De Heuvel.