Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Hof Westpolder Bolwerk

De Nijl Architecten
De Nijl Architecten
De Nijl Architecten
De Nijl Architecten
De Nijl Architecten
De Nijl Architecten De Nijl Architecten De Nijl Architecten De Nijl Architecten De Nijl Architecten

Kenmerken: Tuinwijk / Nieuwbouw
Locatie: Berkel, Westpolder Bolwerk
Programma: 26 eengezinswoningen
Opdrachtgever: AMvest & Kavel Vastgoed / RIZ bouw
Bouwkosten: €3.050.000,-
Aannemer: RIZ bouw
Fotografie: De Nijl Architecten
Datum: 2017 (ontwerp), 2018-2019 (bouw)

Van Tuinderslint naar Tuindorp
Tuinders hebben plaatsgemaakt voor een weldadig tuindorp. Oorspronkelijke sloten en polderverkavelingen zijn als uitgangspunt genomen voor deze nieuwe woonbuurt. Een lommerrijk stelsel van singels en een zorgvuldig vormgegeven groenstructuur vormt de basis voor een rustig en groen woonmilieu, wat in sfeer teruggrijpt op tuindorpen uit de jaren ‘30. Net als in het Tuindorp Vreewijk is gezocht naar een harmonische verhouding tussen bebouwing en groen. De architectuur is eenvoudig met aandacht voor het detail. Alle woningen krijgen een voortuin, die met een haag is omzoomd. Het lommerrijke groen en de hagenstructuur bepalen het beeld in de wijk.

Hof
In het hart van Westpolder Bolwerk ligt deze rustige woonhof. De hof wordt gevormd door 26 gezinswoningen rond een plantsoen. Bloeiende bomen en spelaanleidingen maken deze plek tot een intieme en plezierige verblijfsplek voor jong en oud. De hof is een autovrij veilige verblijfs- en speelplek. Parkeerplekken zijn op twee plekken geclusterd aan de rand van de centrale ruimte, goed bereikbaar via achterpaden.

Pergola
Om in schaal aan te sluiten op de woonhof hebben de woningen aan de hofzijde een lage gootlijn gekregen en een eenvoudige dakkapel. De entrees hebben ‘twee aan twee’ een royale en zorgvuldig vormgegeven pergola met stoep als overgang tussen hof en woning. De pergola’s vormen tegelijk een buitenruimte aan de voorzijde van het huis die door de bewoners verder aan te kleden is met blauweregen, druif of andere bloeiende klimmer.

Doorzonwoning
De compacte opzet van entree en trap maakt het mogelijk een woning te maken met een echte doorzonkwaliteit en een ruim bemeten leefruimte. De woningen aan beide zijden van de hof profiteren op deze manier van dezelfde oriëntatie. Naar gelang de keuze van de bewoner kan de keuken achter de trap aan de zijde van de tuin, in het midden naast de trap of juist aan de voorzijde geplaatst worden. De slaapvertrekken liggen op de verdieping, daarboven een vrij in te delen zolder. De hoofdslaapkamer heeft de breedte van het huis en krijg een intiem karakter door de dakkapel met uitzicht op de hof.

Zorgvuldig materiaalpalet
De woningen zijn opgebouwd uit een eenvoudig palet van zorgvuldig gekozen materialen: twee tinten oranje-rood metselwerk met lichte voeg, donkergrijze dakpannen, houten kozijnen in wittinten, dakkapel met zinken zijwangen en een goot met karakteristieke gootklossen. De iets donkerder ‘accentsteen’ is gebruikt voor bijzondere details zoals een plint aan de voorzijde, waterslagen onder de ramen, kolommen van de pergola, rollagen in de stoep en een voetmuurtje tussen twee voordeuren. Een sierrand ter hoogte van de kozijnen op de begane grond verbindt alle woningen met elkaar.