Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Renovatie vijf Intervamflats

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Renovatie en hergebruik
Locatie: Utrecht, Kanaleneiland
Opdrachtgever: Woningcorporatie Mitros
Aannemer: Van Wijk Aannemersbedrijf
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2010 (ontwerp), 2011 (renovatie)

Situatie
Het beeld van Kanaleneiland Zuid wordt voor een belangrijk deel bepaald door ongeveer 26 Intervamflats, waarvan vijf in eigendom van woningcorporatie Mitros. Deze flats zijn in de jaren zestig gebouwd en hebben een karakteristieke opbouw: bakstenen begane grond, daarboven betonnen kaders met puien en logia’s, geritmeerd door een afwijkend gevelstramien met entree en trappenhuis. Het oorspronkelijke beeld is door schilderwerk, puivervanging en betimmeringen echter gewijzigd.

Restauratieve aanpak
Uitgangspunt voor het ontwerp is een ‘restauratieve aanpak’, waarin de noodzakelijke technische maatregelen en de gewenste comfortverbeteringen zijn gebruikt om de oorspronkelijke gevelkarakteristiek te versterken.

Door toepassing van verschillende kleuren schilderwerk is er weer onderscheid gemaakt tussen het kader van de penanten en de banden en vlakken van de logia’s. Het betonnen kader wordt hierdoor gerespecteerd. De dakrand is opnieuw in het zicht gebracht en meegeschilderd met het betonnen kader. Het metselwerk in de onderbouw en kopgevels is gehandhaafd. De borstweringen zijn opnieuw geïsoleerd en vernieuwd. Het oorspronkelijke gevelmateriaal is hierbij teruggebracht, zowel in houten als kunststof puien. Daarnaast zijn de entrees voorzien van een nieuw betonnen kader met kleine luifel. De oorspronkelijke puien zijn hier gehandhaafd, door het hergroeperen van de postkasten ontstaat nu een transparanter beeld. Tot slot zijn de oude, vlakke kunststof puien vervangen door nieuwe kunststof puien met een renovatieprofiel. De houten puien bij de logia’s zijn gehandhaafd.