Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woonzorgpark ’s Heeren Loo

De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo

Kenmerken: Centrumgebied / Stedenbouw
Locatie: Fokko Kortlanglaan, Witteland, Ermelo
Opgave: Ontwerp voor een nieuw centrumgebied voor het woonzorgpark ’s Heeren Loo met publieke voorzieningen als een kookwerkplaats en een vergadercentrum, algemene voorzieningen zoals fysiotherapie, een kindercluster en een werkplaatsgebouw.
Programma: Publieke voorzieningen 1340 m2, algemene voorzieningen 3459 m2, kindercluster 1635 m2, werkplaatsgebouw 540 m2
Opdrachtgever: ’s Heeren Loo Zorggroep
Samenwerking: Bleeker Nauta Landschapsarchitecten
Handtekeningen: Bleeker Nauta Landschapsarchitecten
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2015 (masterplan centrumgebied)

Een nieuwe visie op zorg
De geschiedenis van de zorginstelling ’s Heeren Loo gaat ruim honderd jaar terug. Huidige ontwikkeling in de zorg en het verouderde gebouwenbestand hebben de laatste jaren geleid tot een ingrijpende heroriëntatie op de toekomst van de instelling. De nieuwe visie op zorg en huisvesting is uitgewerkt in het Regionaal Vastgoed Plan. Centraal in deze visie staat de positionering van de instelling als een modern, open woonzorgpark. Doel van het plan is een transitie van het terrein naar een ‘woonzorgpark met ontmoeting en bescherming’. Naast een modernisering van het gebouwenbestand, wordt de structuur van het park verbetert en wordt een nieuw centrumgebied ontwikkeld, als hart van het terrein. De Nijl Architecten is verantwoordelijk voor het masterplan van het centrumgebied, dat ruimtelijk kader biedt aan deze ontwikkeling.

Een nieuw hart
De locatie van het nieuwe centrumgebied ligt centraal in het woonzorgpark, nabij de kruising van twee hoofdwegen. Hiermee wordt het als vanzelfsprekend onderdeel van doorgaande routes en is het de plek waar uitwisseling tussen ‘binnen’ en buiten’ vorm krijgt. Hiermee krijgt ook het park opnieuw focus. Bij de opzet van het nieuwe centrumgebied worden zoveel mogelijk de bestaande kwaliteiten van de locatie benut. De voormalige monumentale school ligt in het centrumgebied. Dit sfeervolle gebouw wordt tot spil van het nieuwe hart gemaakt, de meest publieke functies zijn hierin gesitueerd.

Het centrumgebied krijgt een langgerekte structuur, parallel aan een van de hoofdwegen en ingekaderd tussen twee bospercelen. Tegen deze percelen liggen twee bouwzones die een open veld begrenzen. De bouwstroken komen samen bij de monumentale school, die zelf ook een langgerekte opzet heeft. De nieuwe bebouwing vormt hiermee een ensemble. Nieuwe paden ondersteunen de langgerekte structuur en rijgen de verschillende gebouwen en plekken op een vanzelfsprekende manier aan elkaar. Zo wordt ruimtelijk samenhang gecreëerd tussen de afzonderlijke plekken en gebouwen.

Clusters van functies
De ontwikkeling van het nieuwe centrumgebied gaat hand in hand met het opnieuw overdenken van de voorzieningen. De ontwikkeling is een katalysator voor de bundeling en modernisering van voorzieningen in het woonzorgpark. Flexibiliteit is vereist. In de programmering zijn een aantal clusters van verwante functies te onderscheiden. Per cluster zijn de functies aanvullend of overlappen, zodat potentieel synergie kan ontstaan.