Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Parkrand

De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand
De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand De Nijl Architecten - Parkrand

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Nieuwbouw
Locatie: Osdorp, Amsterdam
Programma: 238 woningen, 4.700 m2 bedrijfsruimte, 189 gebouwde parkeerplaatsen
Opdrachtgever: Het Oosten Woningcorporatie
Bouwkosten:  € 32.000.000
Aannemer: HBG Woningbouw
Samenwerking: Michael van Gessel
Fotografie:  Jannes Linders
Datum: 1998 (opdracht), 2002 (start bouw), 2005 / 2006 (oplevering)

De Parkrand – een stedenbouwkundig motief
De Parkrand maakt deel uit van de herstructurering van het Zuidwestkwadrant in Osdorp, een deel van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Het stedenbouwkundig plan van De Nijl Architecten voorziet in de verbreding van een groenstrook tot een stadspark met een rand van torens. Het park, ontworpen door Michael van Gessel, biedt een nieuwe openbare ruimte voor alledaags gebruik en bijzondere manifestaties. De rij van zes torens vormt de ruimtelijke begrenzing van het park – een stedenbouwkundig motief dat past bij dit gebied. De torens zijn twee aan twee samengevoegd op een lage sokkel met buurtvoorzieningen en parkeerkelder. De sokkels vormen groene entree-hoven aan het park, de toegang tot twee torens verloopt via deze hoven. De weelderige tuinen bloeien het gehele jaar door.

Duurzaamheid en flexibiliteit
Bij de ontwikkeling van de woningen waren duurzaamheid en flexibiliteit belangrijke doelstellingen. De torens hebben dragende gevels, waardoor grote vrij-indeelbare verdiepingen konden worden gemaakt. Verschillende invullingen zijn mogelijk, die bovendien in de loop der tijd kunnen worden veranderd. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal woongroepen in het complex ondergebracht, die later weer opgedeeld kunnen worden in appartementen. De woningen hebben ‘French windows’ en serres. De woningen op de bovenste verdieping hebben een extra dakkamer met een ruim dakterras.

Een uniforme uitstraling
De uniforme uitstraling van de architectuur sluit aan bij de indelingsvrijheid van de verdiepingen. Het gevelbeeld bestaat uit een raster van horizontale gevellijsten van wit aluminium en verticale penanten van bruine baksteen afgewisseld met ‘French windows’. De ‘stedelijke architectuur’ ondersteunt de ruimtelijke werking van het project op meerdere schaalniveaus: het silhouet van de reeks torens langs het park en de intimiteit van de tuinen tussen de torens.

Bijzonder aan de bouwwijze van dit complex is de toepassing van volledig geprefabriceerde, dragende gevelelementen. Deze elementen zijn samengesteld uit een constructief betonnen binnenblad en een buitenblad van schoon metselwerk, voorzien van aluminium kozijnen en hekwerken. Deze bouwwijze betekende een grote bouwsnelheid met een hoog afwerkingniveau en tijdens de bouw minimale overlast voor de omgeving.