Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woongebouw Parkzicht

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Nieuwbouw
Locatie: Kikvorsstraat – Zwijnaardsesteenweg, Nieuw Gent, Gent
Opgave: Ontwerp voor het bouwplan van Parkzicht. Het eerste deelplan op basis van de stedenbouwkundige studie naar de revitalisatie van Nieuw Gent.
Programma: 60 appartementen (ca. 50% type ½ en ca. 50% ½ aangepast)
Opdrachtgever: WoninGent, Stad Gent, VMSW
Fotografie: Dennis de Smet
Datum: 2018-2019 (ontwerp, in ontwikkeling), 2020 (uitvoering), 2024 (oplevering)

Revitalisatie Nieuw Gent
Nieuw Gent is een sociale woonenclave achter de Zwijnaardse Steenweg. Vijf van de zeven hoogbouwstroken worden vervangen door open bouwblokken. Het park wordt vergroot, punctuele inbreidingen en meer zichtbare voorzieningen scherpen de publieke ruimte aan.

Het ontwikkelingsplan biedt een strategisch en ruimtelijk kader voor de revitalisatie van de wijk, toegespitst op het gebied rondom het Rerum Novarumplein en de hoogbouwzone met het park. Het plan voorziet in een duurzaam toekomstperspectief voor de wijk en een ruimtelijk kader voor de vervangbouw, de verbetering van de voorzieningen en verbindingen en de aanpak van de publieke ruimte. Een belangrijk uitgangspunt in het ontwikkelingsplan is eerst bouwen en dan slopen. Op die manier kunnen bewoners van de te slopen hoogbouw een nieuwe woning vinden in de wijk. De locatie voor Parkzicht is een van de vernieuwingslocaties.

Architectuurproject Parkzicht
Het appartementengebouw zorgt voor een duidelijke begrenzing aan de oostkant van het wijkpark. De losse voorzieningengebouwen worden middels het gebouw samengebonden tot een cluster. De binnenkant van het cluster heeft een besloten en groen karakter, de overgang tussen cluster en openbaar domein is vormgegeven met heesterstroken.

Het gebouw is situatief ontworpen. De architectuur ondersteunt de beoogde stedenbouwkundige werking. Het maakt front aan het park met een regelmatige westgevel, waarin loggia’s, penanten en raampartijen voor een prettig ritme zorgen. De oostgevel heeft een ander karakteristiek. Op de hoeken wordt het motief van de westgevel voortgezet, maar ter plaatste van het voorplein springt de gevellijn terug en wordt de gevel opengewerkt met passerelles achter een raster van penanten en borstweringen. De opengewerkte trappenhuizen kaderen het voorplein. In de architectuur wordt onderscheid gemaakt tussen een basis van drie bouwlagen (in schaal vergelijkbaar met de twee voorzieningengebouwen en de overige nieuwbouw rondom het Rerum Novarumplein), met daarop een bovenbouw van vijf bouwlagen. De gevels en materiaalkeuze zijn uitgewerkt binnen de kaders van de beoogde beeldkwaliteit volgens het ontwikkelingsplan; een herkenbare en tijdloze baksteenarchitectuur.