Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woongebouw Potgieterstraat

De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Potgieterstraat

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Nieuwbouw
Locatie: De Wijert Groningen
Programma: 58 seniorenwoningen, 530 m2 bedrijfsruimte, 44 gebouwde parkeerplaatsen
Opdrachtgever: Nijestee Vastgoed
Bouwkosten: € 6.600.000
Aannemer: BAM
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2001 (opdracht), 2006 (start bouw), 2008 (oplevering)

Het woongebouw maakt deel uit van de herstructurering van de naoorlogse woonwijk De Wijert. Het stedenbouwkundig plan van De Nijl Architecten voorzag in de toevoeging van seniorenwoningen en voorzieningen bij het wijkcentrum. Daarbij was het wenselijk de expeditie-kant van de winkelstrip beter in te passen. Het woongebouw is daarom parallel aan de winkelstrip gesitueerd zodat deze onderdeel wordt van een nieuw blok met twee voorkanten: winkels aan de kant van het wijkcentrum en woningen aan een gemeenschappelijke tuin. De straat wordt ingericht als een besloten expeditiehof en parkeerplaats.

Het woongebouw wordt aan beide koppen vanaf de zijstraten ontsloten. Via een portico langs de gemeenschappelijke tuin kom je in een ruime entreehal. Aan de portico’s liggen buurtvoorzieningen, in het middendeel is een verdiepte parkeergarage met bergingen gesitueerd. De appartementen worden ontsloten met galerijen aan de expeditiehof. Binnen een regelmatige gevelmaat zijn verschillende woningtypen gesitueerd. De woningen hebben terrassen of loggia’s.

De lengte van het woongebouw is aan de tuinzijde gebroken door de geleding van de bouwmassa. De drie vooruitgeschoven volumes sluiten terrassen en portico’s in. Aan de expeditie-hof wordt de lengte gebroken door verschillende uitwerkingen van de galerij-gevel: gesloten aan de koppen, open in het middendeel. Het gevelbeeld benadrukt de eenheid van het gebouw en bestaat uit een raster van borstweringen van gele ruwe baksteen en penanten van gladde lichtgrijze beton. Deze elementen bieden een ‘taal’, waarmee een gedifferentieerd gevelbeeld wordt gemaakt. De gele steen en het grijze beton sluiten aan bij het architectuurbeeld van de omgeving. De portico’s en entreehallen hebben een hoog afwerkingsniveau.