Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woningbouw Da Costastraat

De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat
De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat
De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat
De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat
De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat
De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat
De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat
De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat De Nijl Architecten - Woningbouw Da Costastraat

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Nieuwbouw
Locatie: De Wijert, Groningen
Programma: 35 eengezinswoningen, 2 groepswoningen voor intramurale zorg
Opdrachtgever: Nijestee Vastgoed
Bouwkosten: € 4.500.000
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2006 (opdracht), 2009 (oplevering)

Een samenhangend straatbeeld
Het woningbouwproject aan de Da Costastraat is onderdeel van de herstructurering van de naoorlogse wijk de Wijert. Vanaf het begin van de vernieuwing van de Wijert is belang gehecht aan de ruimtelijke opzet van de wijk. Dit heeft geleid tot een weloverwogen, behoedzame aanpak. Uitgangspunt was de footprint van de te vervangen bebouwing, hierdoor konden bestaande juridische kaders optimaal worden benut. De nieuwbouw is gelegen aan weerszijden van de straat. Het programma bestaat uit eengezinswoningen in de categorie sociale huur. De nadruk in de ruimtelijke opgave lag op het opnieuw vormgeven van een samenhangend straatbeeld.

Wonen aan de Da Costastraat
Binnen een compacte opzet is een woning over drie lagen gerealiseerd. De opzet van het woningtype is traditioneel met op de begane grond de woonkamer annex keuken en op de verdiepingen de slaapvertrekken. Vanaf de eerste verdieping biedt de woning toegang tot een terras. Aan de westzijde van de Da Costastraat grenst de bebouwing aan een gemeenschappelijke tuin, de overgangsstrook bestaat uit lage beplanting. Op een hoek is de diepte van de kavel benut om twee gestapelde groepswoningen te realiseren, gericht op intramurale zorg. Door de karakteristieke doorsnede van de naastgelegen rijwoning aan te houden voegt deze groepswoning zich soepel in het straatbeeld.

De architectuur sluit aan bij de omgeving. Bij de Da Costastraat is een rode, gereduceerde baksteen toegepast die verwijst naar de kleur metselwerk van de gesloopte portiekwoningen. Als tweede materiaal is prefabbeton toegepast. De prefabbeton kolommen brengen een verticale orde aan in de rij en maken de individuele woning herkenbaar. De karakteristieke dubbelhoge ‘buitenkamer’ aan de straat en de door ligusterhagen omzoomde voortuinen aan weerszijden van de Da Costastraat zorgen voor een sterk en feestelijk straatbeeld.