Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

“De keuze om met een schuifplaatje te werken (...) benadrukt de mensgerichtheid van de visie en methodiek.”
Gunningsverslag, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent, 2016

Revitalisatie Nieuw Gent

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Stedenbouw
Locatie: Kikvorsstraat-Zwijnaardsesteenweg, Nieuw Gent, Gent
Opgave: Studie naar de revitalisatie van Nieuw Gent; een ontwikkelingsbeeld, stedenbouwkundig basisschema en randvoorwaarden voor deelprojecten.
Programma: ca. 640 wooneenheden (huidig aantal), ca. 3,5 ha. park, revitalisatie voorzieningen
Opdrachtgever: WoninGent, Stad Gent, VMSW
Samenwerking: De Smet Vermeulen Architecten, Technum Tractebel Engineering, Arnold Reijndorp en Els Desmet (stadssociologen)
Illustratie communicatie Nieuw Gent: Eva Mouton
Datum: 2016 (selectie), 2016-2017 (studie revitalisatie Nieuw Gent), 2018 (ontwerp eerste bouwplan)

We werken aan Nieuw Gent. De eerste stap is een stedenbouwkundige voorstudie, die een strategisch en ruimtelijk kader biedt voor de revitalisatie van de wijk. We zijn halverwege en de eerste conclusies zijn door Stad Gent gepresenteerd aan bewoners en andere betrokken partijen. Een belangrijk element van de revitalisatie is het vernieuwen van zes hoge woongebouwen in eigendom van huisvestingsmaatschappij WoninGent. Na een grondige evaluatie in de eerste fase is besloten deze gebouwen te slopen en vervangbouw te maken.

Stadsvernieuwingsproject
De revitalisatie van Nieuw Gent vraagt om een stadsproject, waarin stedenbouw, architectuur en publieke ruimte gelijktijdig en in samenhang worden ontwikkeld. De huidige stedenbouwkundige structuur biedt te weinig aangrijpingspunten voor een vanzelfsprekend begin van architectuurprojecten voor vervangbouw. De ruimtelijke vernieuwing is gebaat bij een nieuw stedenbouwkundig basisschema dat het gebied structuur geeft en voorziet in de afbakening van bouwkavels voor vervangbouw.

Fier Nieuw Gent
Werken aan deze revitalisatie betekent werken in een bestaande context. Dit vormt het vertrekpunt voor de transformatie, waarbij stap voor stap wordt gewerkt aan een verbetering van de situatie die in de wijk wordt aangetroffen. Het ‘anonieme groen’ buigen we om naar een eigentijds woonpark met betekenisvolle plekken. Het beeld van de ‘transitwijk’ kantelen we naar een ‘vooruitgangswijk’ met een uitgekiende voorzieningenmix en goede verbindingen naar het grotere stedelijke geheel. De aanpak verloopt volgens een ‘schuifplaatje’. De huidige bewoners van de hoogbouw kunnen verhuizen naar de nieuwe woningen binnen de wijk.

Tussenschaal
De huidige schaal in Nieuw Gent pendelt tussen twee extremen. De grootschaligheid van de hoogbouw met wijdlopige open ruimte en de kleinschaligheid van de bebouwing in (open) bouwblokken. Beide schalen moeten meer op elkaar worden betrokken. Dat gebeurt door introductie van een tussenschaal, die bemiddelt tussen hoog en laag, tussen losse gebouwen en open ruimte. Alle vernieuwingsprojecten moeten bijdragen om meer structuur en samenhang tot stand te brengen. Rondom het Rerum Novarumplein wordt de ruimte beter begrensd door relatief kleine nieuwbouwprojecten, ‘stadsreparatie’. Dat versterkt het plein als schakel tussen park en steenweg. De hoogbouwzone wordt vervangen door compacte clusters, die zorgen voor een betere begrenzing en geleding van de open ruimte, zowel langs de Kikvorsstraat als langs het park.

Ook het Nieuwsblad en de Standaard besteden aandacht aan de eerste conclusies van studie.