Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Ruimtelijke visie De Heuvel

De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie de Heuvel

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Strategie en visie
Locatie: De Heuvel, Leidschendam Noord
Opgave:  Ontwikkelingsbeeld voor de naoorlogse woonwijk De Heuvel
Opdrachtgever: Gemeente Leidschedam-Voorburg
Samenwerking: Studio Diekema landschapsarchitectuur
Bijzonderheden: Wederopbouwgebied van nationaal historisch belang (Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
Datum: 2015

De groene Heuvel
De naoorlogse wijk De Heuvel heeft een bijzondere opzet. Alle woningen zijn gegroepeerd in lange woongebouwen rondom een grote parkachtige ruimte met voorzieningen: een enorme woonhof. Dat maakt de wijk in één oogopslag herkenbaar als samenhangende, ruimtelijke eenheid, centraal gelegen binnen de grote naoorlogse uitbreiding van Leidschendam. De wijk is door het Rijk aangewezen als ‘Wederopbouwgebied van nationaal historisch belang’.

Perspectief voor initiatieven en beheer
In 2013 hebben we een ‘Ruimtelijke verkenning’ gemaakt voor de wijk, die een verbinding legt tussen de cultuurhistorische analyse en de toekomstige ontwikkelingen. Om de verkenning ‘handen en voeten’ te geven, was verdere uitwerking noodzakelijk. De ruimtelijke visie biedt een ‘wenkend perspectief’, een ijkpunt voor initiatieven en het dagelijkse beheer in de wijk. Het is geen blauwdruk. De uitvoering zal met verschillende kleine en grotere projecten in de loop van de tijd plaats vinden. De visie is vastgelegd in een ruimtelijke streefbeeld, uitgewerkt in een plankaart met profielen en een thematische toelichting.

Versterken unieke karakter
De hoofdgedachte bij het ruimtelijk streefbeeld is tweeledig. Aan de ene kant ruimte bieden voor nieuwe functies, eigentijds gebruik en hedendaagse inzichten in beheer. Aan de andere kant versterken en waar nodig herstellen van de cultuurhistorische waarden en ruimtelijke kwaliteiten. Beide doelstellingen zijn twee kanten van dezelfde medaille, het centraal stellen van het unieke karakter van De Heuvel. Het streefbeeld bouwt voort op de oorspronkelijke ruimtelijke principes van De Heuvel. Daarbij worden twee essentiële kenmerken hersteld. De ‘klare rechte hoek’ bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en de ruimtelijke werking van de boomstructuur in de middenruimte.

Een van de eerste deelprojecten binnen de visie is de Herinrichting van het President Kennedyplein.