Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Stadsblok Bolwerk Gouda

De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda
De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda
De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda
De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda
De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda
De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda
De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda De Nijl Architecten - Stadsblok Bolwerk Gouda

Kenmerken: Binnenstad / Nieuwbouw
Locatie: Binnenstad, Gouda
Programma: 65 woningen,hotel met café-restaurant, conferentieruimten en 100 kamers, 1777 m2 bedrijfsruimten en 345 gebouwde parkeerplaatsen
Opdrachtgever: Bontenbal Vastgoed B.V.
Samenwerking: Uitwerking bouwplan i.s.m. Venster Architecten
Datum: 1998-1999 (stadshistorisch onderzoek en bebouwingsplan in opdracht van gemeente Gouda), 2003/2007 (bebouwingsstudie totale plan), 2009 (start bouw), 2012 (oplevering)

Context
De locatie Bolwerk ligt aan de rand van de historische binnenstad van Gouda en betreft het terrein van de voormalige gemeentelijke gasfabriek met een aantal monumentale panden langs de Hoge Gouwe. Na sloop van de gasfabriek heeft de locatie lange tijd braak gelegen. Op aandringen van een actief bewonersplatform is de planontwikkeling in 1998 ter hand genomen.

Proces
De Nijl Architecten heeft in opdracht van de gemeente Gouda en in nauw overleg met het bewonersplatform in 1999 een Cultuurhistorische verkenning naar de projectlocatie verricht. Deze verkenning werd afgesloten met een bebouwingsvoorstel voor de plek, dat de basis is geweest voor de verdere planvorming. In 2002 werd een private projectontwikkelaar geselecteerd. In deze fase hebben we in overleg met de gemeente, de Ontwikkelingsmaatschappij Bolwerk en het bewonersplatform het programma voor de locatie nader uitgewerkt en vastgelegd in een masterplan. In 2006 zijn de bouwplannen ter hand genomen. De Nijl Architecten werd aangesteld als coördinerend architect voor het gehele project en we hebben de hofwoningen met bedrijfsruimte en de parkeergarage ontworpen.

Ontwerp
De hoofdopgave van de ontwikkeling van de locatie Bolwerk is de vanzelfsprekende inpassing van het omvangrijke programma in een kleinschalige omgeving met een grote historische betekenis. Wij hebben de plek opgevat als ‘ontvangstruimte’ van de binnenstad, met een plein, een grote openbare parkeergarage, voorzieningen en woningen. Daarnaast wilden wij de omgevingskwaliteit (het prachtige uitzicht op de Gouwe) ‘tastbaar’ maken in het project. Het thema van de ‘ontvangstruimte’ was leidend in de uitwerking van het programma (hotel met congresfaciliteiten, bedrijfsruimten op beganegrond e.d.) en in de keuzes rond de planopzet: de gebouwtypologie (hoven met zicht op het water), de opzet van de bouwmassa (drie bouwlagen met beeldbepalende kappen) en de beeldkwaliteit (ambachtelijke materialisering en detaillering zonder historiserend te worden).