Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Stadsdeelhart Nieuw Anklaar

Kenmerken: Centrumgebied / Wederopbouwwijk / Nieuwbouw / Stedenbouw
Locatie: Operaplein, Apeldoorn Zevenhuizen
Programma: 16.000 m2 winkels, 60 woningen, parkeergarage ca. 500 parkeerplekken
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn (masterplan), BPD (voorheen MAB Development) (architectuuropdracht)
Samenwerking: B+M (technische planuitwerking)
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2004 (masterplan), 2010 (vaststelling masterplan), 2012 (architectuurontwerp voor drie bouwdelen; een blok, een paviljoen en een parkeergarage), 2016-2017 (start bouw parkeergarage), 2017-2018 (start bouw winkels en woningen)

Een nieuw stadsdeel
De gemeente Apeldoorn heeft de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Zuidbroek verbonden met de vernieuwing van de aangrenzende naoorlogse wijk Zevenhuizen onder het motto ‘wisselgroei’. Door beide wijken op structuurniveau met elkaar te vervlechten ontstaat één stadsdeel. Daarbij is gekozen het bestaande winkelcentrum Anklaar uit te bouwen tot een nieuw centrumgebied voor het gehele stadsdeel: stadsdeelhart Anklaar. De Nijl is verantwoordelijk voor het ontwerp van het masterplan en het architectuurontwerp van de zuidelijke blokken, het marktpaviljoen en de parkeergarage (noordelijke blokken door LEVS).

Inpassen
Het omvangrijke programma moet op vanzelfsprekende wijze worden ingepast in een relatief kleinschalige omgeving. Dit is ruimtelijk en procesmatig een complexe opgave. De nieuwe ruimtelijke opzet is vervlochten met lange structuurlijnen en zet in op een aantal geschakelde pleinen met programmatische trekkers op de koppen. De zichtbaarheid van de winkels en de verbeterde logistiek zorgt voor een overzichtelijke situatie. Daarbij is het motto ‘Inpassen en verbijzonderen’: een goede aansluiting op de omgeving, maar ook een eigen sfeer in het nieuwe stadshart. Het masterplan is in nauw overleg met omwonenden, gemeente, projectontwikkelaars en private partijen tot stand gekomen. Stedenbouwkundige en bedrijfseconomische belangen (logistiek, bouwkosten, marktverwachtingen enz.) zijn door ‘rekenen en tekenen’ op elkaar afgestemd.

Verbijzonderen
Er is één taal ontwikkeld voor de gebouwen in het stadsdeelhart. Een vaste gevelopbouw met een raster van gele baksteen en betonelementen geeft de gebouwen een lichte elegante uitstraling. Een doorlopende horizontale gevelband rijgt de winkels en woningen aan elkaar. Het stadsdeelhart is op deze manier herkenbaar als één geheel met een eigen sfeer en identiteit. De lage paviljoenachtige delen zijn transparant en begrenzen met arcades het Martkplein en het plein aan de Laan van Zevenhuizen (binnenring). Het gevelbeeld is rijk door toepassing van verschillende (deels doorlopende) balkons en buitenruimten, verbijzonderde gebouwhoeken en zorgvuldig vormgegeven entrees en winkelpuien.