Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Ruimtelijke visie Stadshart Almere

De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere
De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere De Nijl Architecten - Ruimtelijke visie Stadshart Almere

Kenmerken: Nieuwe stad / CentrumgebiedVisie en strategie
Locatie: Almere, Stadshart
Opdrachtgever: Gemeente Almere, Dienst Stadscentrum
Datum: 2007 (selectie), 2007-2008 (studie), 2009 (vastgesteld)

Opgave
De ontwikkeling van het Stadshart Almere is niet te sturen met een eindplan, maar vraagt om een strategische visie. Deze visie is geënt op de mogelijkheden van bestaande ruimtelijke structuren en locaties en brengt verband aan tussen ontwikkelingen op korte en lange termijn. Er worden 3 opgaven onderscheiden met verschillende termijnen. De (programmatische) positionering (2030) van het centrum ten opzichte van andere stedelijke centra in de regio, met name Amsterdam en het Gooi. Onderdeel van de positionering is de verbetering van de bereikbaarheid per auto en spoor van het centrum. Het verbinden (2015) van het centrum met de omliggende centrumrand milieus en ontwikkelingslocaties. Door het oprekken van het Stadshart kan een hechter centraal gebied ontstaan met een mengeling van verschillende milieus: centrumgebied, stedelijke woonbuurten, aanloopzones met gemengde bedrijvigheid enzovoorts. Het activeren (2010) van het winkelgebied door met name het op orde brengen van de openbare ruimte.

Structuurbeeld
De drie hoofdopgaven zijn samen te brengen in één ruimtelijk structuurbeeld voor het centrum in relatie tot de wijdere omgeving.
Uitbouw en differentiatie ontsluitingsstructuur. Het Stadshart wordt vanaf de flanken ontsloten door het ‘dreven’-systeem van Almere. Tussen de beide flanken komt een directe verbinding. Daartoe worden de dreven achter het station met elkaar verbonden. Deze vormen tezamen met de uitbouw van het spoor en de eventuele lightrail een zware hoofdas voor de ontsluiting van het centrum. De dreven in het centrum worden omgevormd tot stadsstraten.

Versterking groen-blauwe verbindingen
Het Stadshart wordt begrensd door drie grote groen-blauwe elementen: twee parken en het Weerwater. De parken komen in beeld bij de benadering van het Stadshart per auto. Precies op de overgangen tussen park en Stadshart zijn monumentale bebouwingscomplexen gesitueerd, die de entree van het Stadshart markeren. Beide parken zijn met het Weerwater verbonden via watergangen met recreatieve oevers.

Continuïteit stadsweefsel
De verbinding met de omgeving wordt gemaakt door de continuïteit van het stadsweefsel te vergroten. Aan de westkant is de continuïteit van de fijnmazige blokkenstructuur al aanwezig en gaat het vooral om de bestaande overgang tussen centrum en Stedenwijk beter vorm te geven. Aan de oostkant wordt de fijnmazige blokkenstructuur van het centrum doorgezet in de nieuwe uitleg op de oostflank.

(Nieuwe) stedelijke focuspunten
De verschillende gebieden en routes in het centrum zijn georiënteerd op bijzondere openbare ruimten, ondersteund door inrichting, gebruik en bebouwing. Er worden nieuwe focuspunten toegevoegd, die verbonden worden met het water, waardoor het centrum wordt opgerekt en verbonden met de omgeving.

Drie ontwikkelingszones
De oost-west zones in het centrum zijn ontwikkelingszones en worden doorgezet buiten het centrum. Iedere zone heeft een eigen programmatische kleuring. De zones zijn tevens voor hoogbouw, waardoor er vanaf het Weerwater en de A6 een drietal coulissen zullen ontstaan, die in hoogte gedifferentieerd zijn met accenten op de knikpunten langs de watergangen en bij de entrees van het Stadshart.