Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Renovatie Van Speykblok

Kenmerken: Stadswijk / Renovatie en hergebruik
Locatie: Rotterdam, Oude Westen
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Bouwkosten: € 3.300.000
Aannemer: ABB bouw BV
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2008 (ontwerp), 2009-2010 (bouw)

Context
Het Oude Westen is een oude stadswijk aan de rand van het centrum van Rotterdam. De wijk is gespaard gebleven tijdens het bombardement van 1940, maar is in de jaren ‘80 ingrijpend vernieuwd. De stadsvernieuwingsperiode van deze tijd was primair gericht op het verbeteren en vernieuwen van de woningvoorraad. Bouwblokken met kleinschalige pandsgewijze bebouwing werden vervangen door woningbouwcomplexen met ruime, moderne woningen. Het Van Speykblok is een complex uit deze periode en is in 1984 ontworpen door De Nijl. De renovatie gaat dus naast het vernieuwen van een stadsvernieuwingsproject, ook om het vernieuwen van eigen werk. In het oorspronkelijke plan is ondanks de schaalvergroting veel aandacht geweest voor het behoud van het karakteristieke buurtgevoel; veel entrees aan de straat, verhuurbare ruimten op de begane grond en binnenterreinen ingericht als (deels collectieve) tuinen. In de uitwerking van de gevels werd juist een nieuw beeld toegevoegd door toepassing van beplating in Trespa, een voor die tijd nieuw materiaal.

Opgave
De aanpak van het Van Speykblok is onderdeel van een combinatie van verschillende projecten om het Oude Westen aantrekkelijker te maken als centrumrandmilieu. De gevelbeplatingen waren sleets geworden, waardoor onderhoud noodzakelijk was. Dit is aangegrepen om het beeld van het complex te veranderen en meer aan te sluiten op het oorspronkelijk beeld van Het Oude Westen. Naast ruimtelijke vragen, waaronder het afsluiten van de aanvankelijk openbare entreepartijen, waren er twee belangrijke technische randvoorwaarden; alle kozijnen moesten worden gehandhaafd en de bewoners moesten tijdens de renovatie in hun woning kunnen blijven. Dit stelde eisen aan de detaillering en de uitvoering van het project.

Project
Gedurende het ontwerpproces is intensief contact geweest met bewoners uit het blok en directe omgeving om in te kunnen spelen op hun wensen. Bij de renovatie is gekozen voor een aanpak waarbij het complex als totaal herkenbaar blijft en niet uiteen valt in verschillende delen. De aansluiting is gezocht in de opbouw van de gevel, waarbij de begane grond is verbijzonderd. De plint zorgt voor een eenduidige, robuuste maar ook ‘chique’ uitstraling aan de straat die alle verschillende elementen op kan nemen. De tuingevels omsluiten een eigen ‘groene’ wereld. De gevelbekleding is hier vervangen door keramische tegels, waarbij de maatvoering is afgestemd op de oorspronkelijke plaatmaten en daarmee aansluit op de bestaande ramen en deuren. De entreehallen en trappenhuizen zijn voorzien van glazen puien, zodat het open karakter behouden blijft.