Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan

De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan
De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan
De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan
De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan
De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan
De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan
De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan
De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan De Nijl Architecten - Verkavelingsplan woningbouw Bachlaan

Kenmerken: Stadswijk / Stedenbouw
Locatie: Bachlaan, Holtenbroek, Zwolle
Opgave: Een stedenbouwkundig plan, verkavelingsplan met beeldkwaliteitsplan
Programma: 130 woningen (66 eengezinswoningen, 64 appartementen)
Opdrachtgever: Woningstichting SWZ (https://www.swz.nl/bachlaan)
Aannemer: Nikkels bouwbedrijf bv (fase 1), Plegt-Vos (fase 2)
Datum: 2013-2014 (stedenbouwkundig plan), 2015 (verkavelingsplan met beeldkwaliteitsplan), 2015-2018 (bouw en inrichting)

Nieuwbouw aan de Bachlaan
De locatie Bachlaan ligt in het noordwestelijk deel van de naoorlogse uitbreidingswijk Holtenbroek. De wijk bestaat uit een aantal verschillende zones met elk een eigen stedenbouwkundige invulling. De zelfstandigheid van de locatie Bachlaan is afleesbaar door een eenduidige opzet, afwijkend van haar omgeving; een ritmische schakeling van negen woongebouwen tot een samenhangend ensemble. De Nijl Architecten maakte een stedenbouwkundig plan voor de Bachlaan met als uitwerking een verkavelingsplan (incl. profielen en inrichtingsprincipes) met beeldkwaliteitsplan. Dit dient als ruimtelijk kader voor de uitwerking en aanbesteding van deelprojecten.

Kwalitatieve woonomgeving
De locatie bestaat uit een langgerekte strook. De kwaliteiten van de omgeving zijn verschillend; de Proporastraat is een woonstraat met gemengde bebouwing in een regelmatig patroon, de Bachlaan is een stadsweg met een wijkwinkelcentrum en groenzone met voorzieningen. In de ruimtelijke opzet is gezocht naar continuïteit met de oorspronkelijke opzet en de kenmerken van de Proporastraat en de Bachlaan. Het plan voorziet in een robuuste structuur van open ruimten met duidelijke overgangselementen en (gebouwde) erfscheidingen.

Een samenhangend ensemble
De nieuwe ontwikkeling moet verschijnen als een herkenbare eenheid, een samenhangend ensemble met een eigen ritme en sfeer. De hoofdopzet bestaat uit drie appartementengebouwen aan de Bachlaan met rijen eengezinswoningen daartussen. De vierlaagse appartementengebouwen staan op regelmatige afstand van elkaar en geven ritme aan de verkaveling. Aan weerszijden van de middelste twee appartementengebouwen zijn doorgangen voorzien met plantsoenen aan de woonstraat. De achterliggende woonbuurt krijgt een goede verbinding met de voorzieningenzone. Speelplekken en plantsoenen bieden zitplekken voor zowel de nieuwe als de bestaande woningen. De eengezinswoningen zijn gegroepeerd in halfgesloten bouwblokken. Voordeuren liggen aan de buitenkant, achtertuinen en parkeren aan de binnenkant.