Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930
PDF

Vernieuwing van de Stadsvernieuwing

De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing
De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing
De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing
De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing
De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing
De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing
De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing
De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing
De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing
De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing De Nijl Architecten - Vernieuwing van de stadsvernieuwing

Kenmerken: Stadswijk / Studies
Locatie: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden
Uitgever: trancityxvaliz
Samenwerking: Platform31, TU Delft
Ontwerpstudies: East / Londen (Indische Buurt Amsterdam) De Smet Vermeulen Architecten / Gent (Havenwijk, Leiden), 51N4E / Brussel (Schilderswijk, Den Haag), Fusi & Ammann Architecten / Hamburg
Fotografie:  Jannes Linders
Grafisch ontwerp: Coppens Alberts
Subsidie: Stimuleringsfonds voor Architectuur (nu Stimuleringsfonds Creatieve industrie)
Datum: 2011-2012 (onderzoeksprogramma), 2013 (publicatie)

Een internationaal studieproject
De Nijl architecten was initiatiefnemer voor dit project, waarin nieuwe aanpakstrategieën voor binnenstedelijke opgaven worden verkend. Na verkennend onderzoek (verkenning van de opgave en nadere analyse van de studiegebieden) heeft de Nijl als ‘curator’, locaties en opgaven in vijf Nederlandse steden verbonden aan vijf buitenlandse ontwerpbureaus. In het boek wordt uitgebreid gereflecteerd op het innovatieve karakter van deze aanpakstrategieën. Bij het boek verscheen het pamflet Pleidooi voor ontwerpkracht.

Stadsvernieuwing
Tussen 1970 en 1990 vond een ongekende vernieuwing plaats van vooroorlogse buurten in de grotere steden van ons land. Wat begon als ‘bouwen voor de buurt’, het protest tegen grootschalige kaalslag, kennen we nu als de stadsvernieuwing. Grote aantallen betaalbare woningen en maatschappelijke voorzieningen zijn gerealiseerd. Maar vaak is de economische bedrijvigheid verdwenen en de openbare ruimte is er kwalitatief ook lang niet altijd op vooruitgegaan. En buurten zijn soms geïsoleerd geraakt van de rest van de stad. Na 1990 komen sommige van de oude stadsvernieuwingswijken in de lift en worden geliefde (en dure) woonwijken. Andere buurten blijven ondanks de vernieuwing problemen houden.

Resultaten
De ontwerpstudies van de verschillende ontwerpbureaus laten zien op welke wijze economie, infrastructuur en publieke ruimte de sleutels kunnen zijn voor nieuwe strategieën bij buurtverbetering. Vier ‘probleemwijken’ zijn daarvoor proefgebied: Leiden Havenkwartier, Den Haag Schilderswijk, Rotterdam Feijenoord en Amsterdam Indische Buurt.

Drie essays beschrijven de geschiedenis van de stadsvernieuwing, de toekomst van de stedelijke vernieuwing en de opgave voor het ruimtelijk ontwerp in de verandering van de bestaande stad. Het boek eindigt met een pleidooi en een instrumentarium voor de betekenis en de rol van architect en stedenbouwkundige op een moment dat de grootschalige stedelijke ontwikkeling is stilgevallen. Dit ‘Pleidooi voor ontwerpkracht’ kunt u hierboven downloaden als PDF. Een Engelse versie van het gehele boek is te downloaden bij BK Books.