Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Voermanhaven

De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel
De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel
De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel
De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel
De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel
De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel
De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel De Nijl Architecten - Voermanhaven Paddepoel

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Nieuwbouw
Locatie: Paddepoel, Groningen
Programma: 44 woningen
Opdrachtgever: IN
Bouwkosten: € 4.900.000
Aannemer: BAM
Fotografie: Rob ’t Hart, Jannes Linders
Datum: 2000 (opdracht), 2005 (start bouw), 2006 (oplevering)

 

De haven maakt deel uit van de herstructurering van de naoorlogse woonwijk Paddepoel. In het stedenbouwkundig plan van De Nijl Architecten is een nieuwe structuur aangebracht om het zuidwestelijke deel van de wijk beter op het Reitdiep en de binnenstad te oriënteren. Op de grens tussen oud en nieuw is een reeks bijzondere openbare ruimten gemaakt die het plantsoen aan de oostkant van de buurt verbindt met het Reitdiep: een korte, brede bomenlaan die uitkomt op een woonhof rond een insteekhaven. De hof vormt een nieuw oriëntatiepunt dat de ligging van de buurt aan het Reitdiep accentueert.

Het gehele complex ligt verhoogd ten opzichte van de omgeving en wordt aan de buitenzijde begrensd door tuinmuren met daarachter carports en bergingen. Een luie trap tussen twee baksteenreliëfs op de kopgevels geeft toegang tot de hof met de haven. Alle woningen hebben een voordeur aan de haven. Een diepe negge biedt enige afstand tot de kade. De woningen hebben een dubbele oriëntatie op de haven en de tuin. Binnen dezelfde gevelopzet zijn meerdere indelingsvarianten aangeboden.

De tuingevel is vlak. Hoewel de gevelopeningen in principe per woning konden worden bepaald, is weinig gebruik gemaakt van deze keuzemogelijkheid. Aan de haven is de gevel opengewerkt met loggia’s op de eerste verdieping. Het beeld wordt bepaald door kolommen, pergola’s en een verlopende kleurenreeks op het achtervlak van de loggia’s. In deze opzet krijgt elke woning maat, maar wordt ook het geheel vorm gegeven. Tezamen met de steigers in de haven, de masten van de boten en de ophaalbrug verleent die grote vorm karakter aan een nieuwe openbare ruimte in de buurt.

De haven maakt deel uit van het stedenbouwkundig plan Paddepoel Zuidwest