Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp

De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp
De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp
De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp
De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp
De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp
De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp
De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp
De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp
De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp
De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp De Nijl Architecten - Herinrichting Vogeldorp en Disteldorp

Kenmerken: Tuindorp / Stedenbouw
Locatie: Amsterdam Noord
Opgave: Herinrichting buitenruimte
Opdrachtgever: Woningstichting De Key
Datum: 1999-2000 (realisatie 2004-2005)

Context
Disteldorp en Vogeldorp zijn twee tuindorpen in Amsterdam Noord, gebouwd net na de Eerste Wereldoorlog. De woningen zijn bescheiden van maat, de nadruk ligt op het geheel dat de woningen met elkaar vormen. De cultuurhistorische waarde is groot. In samenspraak met bewoners is besloten deze tuindorpen te behouden. De tuindorpen zijn overgedragen aan een nieuwe eigenaar (woningstichting De Key). Er is gekozen voor een gecombineerde aanpak van woningrenovatie met oog voor de historische karakteristiek en herinrichting van de buitenruimte.

Opgave
Wij hebben het buitenruimteplan opgesteld in nauw overleg met de bewonersgroepen van beide tuindorpen. In een serie thematische ontwerpoverleggen, waarin ook woningstichting De Key en deelgemeente Amsterdam Noord deelnamen, hebben wij de samenhang van cultuurhistorische aspecten, sfeer en gebruik, toekomstig beheer en ontwerp aan de orde gesteld. Het buitenruimteplan is vastgelegd in een gedetailleerde plankaart met profielen, een materiaalcatalogus en principe-detaillering. Dit plan is door de gemeente uitgewerkt in een uitvoeringsbestek en werktekeningen.

Project
Met de herinrichting van de buitenruimte hebben wij de ruimtelijke karakteristiek van de tuindorpen willen versterken. Beide dorpen bestaan uit dezelfde onderdelen, waarbinnen de verschillende gebruiksaspecten een plaats hebben gekregen. De hoofdelementen met een vriendelijke monumentaliteit zijn ingericht als de ontmoetingsplekken van het dorp met speelplekken. De woonstraten zijn versmald en autoluw gemaakt. In de randen van de tuindorpen is meer maat en zijn het parkeren en de vuilinzameling gesitueerd. Het zicht vanaf de hoofdwegen is zo open gehouden als ‘visitekaartje’. De blokken zijn benadrukt door de voortuinen uniform met ligusterhagen te omzomen. Voor de achtertuinen zijn lage bergingen en tuinhekken ontworpen.