Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Cultuurhistorische verkenning Vreewijk

De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk
De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk
De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk
De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk
De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk
De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk
De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk
De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk
De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk
De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk De Nijl Architecten - Cultuurhistorische verkenning Vreewijk

Kenmerken: Tuindorp / Stedenbouw
Locatie: Vreewijk, Rotterdam
Opdrachtgever: Deelgemeente Feijenoord en dS+V Gemeente Rotterdam
Datum: 2008-2009

In 2007 heeft de gemeente Rotterdam bij de minister van OCW een verzoek ingediend om Vreewijk aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Vanwege de discussie over de vernieuwing van Vreewijk hebben de deelgemeente Feijenoord en de dS+V van de gemeente Rotterdam eind 2008 opdracht gegeven voor een nader onderzoek naar de specifieke opbouw en waardering van het beschermd stadsgezicht van plek tot plek.

Het zwaartepunt van deze Cultuurhistorische verkenning is het onderzoek naar de historische en huidige situatie van Vreewijk. Op grond van dit onderzoek is duidelijk geworden dat Vreewijk geen homogeen geheel vormt, maar bestaat uit verschillende delen en plekken, met verschillende kwaliteiten. Deze gedifferentieerde ruimtelijke opbouw is het aangrijpingspunt om de algemene waardering van het beschermd stadsgezicht, zoals verwoord in de toelichting op het aanwijzingsbesluit, nader te specificeren.