Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woongebouw Oosterstraat

De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Oosterstraat

Kenmerken: Stadswijk / Nieuwbouw
Locatie: Vlaardingen Oostwijk
Programma: 43 woningen, 140 m2 bedrijfsruimte en 43 gebouwde parkeergarage
Opdrachtgever: Koudijs ontwikkeling
Bouwkosten: € 5.100.000
Aannemer: Koudijs bouw
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2002 (ontwerp), 2009 (start bouw)

Het woongebouw komt op de plaats van de te slopen Ambachtschool, een markant punt in de wijk. Op grond van stedenbouwkundig advies van De Nijl Architecten biedt het gebouw een nieuwe toegang tot het wijkpark. Het woongebouw heeft een U-vormige opzet rond een openbare hof. De hof opent zich naar het park. Aan de Oosterstraat bestaat het gebouw uit twee bouwdelen aan weerszijden van een smalle, hoge steeg die de nieuwe entree naar het park vormt. Aan de westzijde van deze steeg staat het gebouw in de rooilijn en komt de hoogte overeen met de aangrenzende bebouwing. Aan de oostzijde wordt het profiel van de Oosterstraat plaatselijk verbreed, waardoor een entreegebied voor het gebouw ontstaat. Dit bredere straatprofiel maakt het ook mogelijk dat het bouwvolume hoger oprijst en opnieuw als orientatiepunt voor de wijk kan fungeren. De entree van het woongebouw ligt aan de Oosterstraat. De appartementen worden ontsloten met galerijen aan de buitenkant van het gebouw. De woningen hebben loggia’s aan de hof of de straat. Aan de straat liggen twee bedrijfsruimten. Op het dak bevinden zich terugliggende dakwoningen met grote terrassen.

De uitwerking van de gevels ondersteunt de stedenbouwkundige werking. Aan de Oosterstraat zijn de gevels van rode baksteen. Aan de parkzijde zijn de gevels opengewerkt, met loggia’s en galerijen binnen een raster van prefab-betonnen penanten en waterlijsten. De oostvleugel staat als een paviljoen in het park, terwijl de afgeschuinde westvleugel de lijn van de oude touwbaan volgt. Deze westvleugel vormt tevens de ruimtelijke begrenzing van het naastgelegen binnenterrein.