Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woonpark Jos van Geel

De Nijl Architecten - Woonpark Jos van Geellaan
De Nijl Architecten - Woonpark Jos van Geellaan
De Nijl Architecten - Woonpark Jos van Geellaan De Nijl Architecten - Woonpark Jos van Geellaan

Projectgegevens architectuurproject
Kenmerken: NieuwbouwStedenbouw
Locatie: Deurne, Antwerpen
Programma: 250 woningen sociale huur en 150 gebouwde parkeerplaatsen
Bouwkosten: € 40.500.000
Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen cvba
Datum: 2016 (selectie), 2017-2018 (ontwerp fase 1), 2019 (start bouw fase 1), 2018-2019 (ontwerp fase 2), 2020 (start bouw fase 2)
Fotografie: Jannes Linders

Projectgegevens buitenruimteproject
Kenmerken: NieuwbouwStedenbouw
Locatie: Deurne, Antwerpen
Programma: Herinrichting buitenruimte woonpark en straten, vervanging ondergrondse infrastructuur
Bouwkosten: € 3.500.000
Samenwerking: Bleeker Nauta Landschapsarchitecten, ARA Atelier Ruimtelijk Advies
Opdrachtgever: VMSW, District Deurne / Stad Antwerpen, Rio-link, Woonhaven Antwerpen cvba
Datum: 2017-2018 (ontwerp), 2020 (start fase 1, volgend op eerste bouwfase)

Vervangbouw
In het plangebied is Woonhaven Antwerpen eigenaar van 253 woningen, verdeeld over 13 appartementsgebouwen. Dit patrimonium is vanwege ouderdom geheel aan vervanging toe. De vervangbouw zal gefaseerd plaatsvinden naar een totaal aantal van 250 nieuwe woningen. Ziekenhuis AZ Monica sloopt haar gebouw aan de Stevenslei en zal nieuwbouw met een ondergrondse parkeergarage realiseren aansluitend op de huidige bebouwing. Dit complex gaat de oostzijde van het ‘woonpark’ begrenzen.

Herstel stadsweefsel
Het masterplan zet in op herstel van stadsweefsel. De centrale open ruimte van het ‘woonpark’ is een krachtig middel om de heterogene randen van het grote bouwblok samen te binden en focus te geven. Rondom deze groene ruimte zijn bouwvelden voor nieuwbouw aangegeven. Deze bouwvelden spelen in op de structuur van kleine bouwblokken die we in de omgeving ook vaak aantreffen. Het nieuwbouwproject vormt als het ware de ‘kit’ tussen de verschillende ruimtelijke fragmenten in de rand van het bouwblok.

Stedenbouwkundig concept
Het stedenbouwkundig concept heeft vier krachtlijnen:
‘Woonpark’. Het ‘woonpark’ biedt een autovrije, groene setting voor het wonen en de uitbreiding van AZ Monica. Het ‘woonpark’ is goed met de omgeving verbonden.
Herstel van stadsweefsel. De nieuwe gebouwen bepalen de contour van het ‘woonpark’. Daarbij wordt aangesloten bij de logica van bouwblokken, met een duidelijk verschil tussen voorkant en achterkant. Alle gebouwen liggen aan het ‘woonpark’.
Gedifferentieerde planopzet. De nieuwe gebouwen krijgen een verschillende opzet vanwege de ruimtelijke condities van de omgeving, het gewenste woningprogramma en de faseerbaarheid. Verschillende gebouwen bieden bovendien herkenbaarheid en geven het geheel een menselijke schaal.
Stedelijke architectuur met een collectief karakter. De nieuwe gebouwen vormen samen een ensemble, een aangenaam contrast met het heterogene beeld van de omgeving. Bindend is verticale geleding en een ‘blond’ palet aan materialen.

Bebouwing
De nieuwe gebouwen staan langs de randen van het ‘woonpark’ en vormen samen een ensemble rond het park. De aansluitingen op de bestaande bebouwing langs de Stevenslei en de Langveldstraat worden gemaakt met drielaagse bebouwing. Deze vormen de ‘hoekpunten’ van het ensemble. De typologie is appartementen of maisonnettes. De ‘hoekpunten’ bieden een kader voor de gebouwen rond de centrale ruimte.

De eerste bouwfase bestaat uit de hoek aan de Stevenslei en de grootste hof. De hoek is 3 bouwlagen met appartementen. De hof is vier lagen met een extra bouwlaag aan de open ruimte. Door de situering van woningtoegangen aan de groene doorgangen en een verschillend ritme van loggia’s aan de dwars- en langsgevels wordt ingespeeld op de verschillende condities van de omgeving. Het hofgebouw is georganiseerd rond een binnentuin met portieken in de hoeken en in het midden van elke kant. De breedte van de portiek dient als traveemaat en geeft structuur aan de plattegrond. Binnen deze homogene opzet is een grote variatie in woningen gemaakt. Deze maat komt terug in de gevelstramien en de loggia’s. Bij de dwarsgevels wordt telkens met een halve stramienmaat begonnen, zodat de hoekbalkons op hun plek vallen.