Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

'Het nieuwe centrum is het hart van het zorgpark, waarin we het gevoel krijgen samen een geheel te zijn.'
Rianne van Eijk, regiodirecteur 's Heeren Loo tijdens opening

 

Zorgcentrum ’s Heeren Loo

De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo
De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo De Nijl Architecten - Zorgcentrum 's Heeren Loo

Kenmerken:  Centrumgebied / Renovatie en hergebruik
Locatie:  Fokko Kortlanglaan, Witteland, Ermelo
Programma:  Transformatie school en tuinelementen tot zorgcentrum met dagbehandeling, vergadercentrum, onthaalfuncties en theehuis/grand café.
Opdrachtgever:  ’s Heeren Loo Zorggroep
Aannemer:  Jurriëns
Bouwkosten:  € 2.400.000
Samenwerking: Joep Grooten (bouwkundig restauratie advies), Bleeker Nauta Landschapsarchitecten (ontwerp buitenruimte)
Fotografie: Jannes Linders
Datum:  2015 (masterplan centrumgebied), 2016-2017 (ontwerp school), 2017 (aanbesteding), 2017-2018 (bouw, in ontwikkeling)

 

Context
In de nieuwe visie van zorginstelling ’s Heeren Loo staat een modern en open woonzorgpark centraal. Het gebouwenbestand wordt gemoderniseerd, de structuur van het park verbeterd en er wordt een nieuw centrumgebied ontwikkeld als hart van het terrein. Waar de voorzieningen eerst waren verspreid over het park, worden deze nu geconcentreerd op een centrale plek. Het ontwerp is uitgewerkt in Masterplan Centrumgebied ’s Heeren Loo (De Nijl Architecten i.s.m. Bleeker Nauta Landschapsarchitecten). De voormalige school is getransformeerd tot zorgcentrum, vormt de spil van de nieuwe centrumopzet en is daarmee een belangrijke drager van het gebied.

Centrale ontmoetingsplek
De meest publieke functies van het nieuwe centrumgebied zijn in het oude schoolgebouw gesitueerd. Het gebouw is zo tot ‘blikvanger’ en ‘beeldmerk’ van het centrum gemaakt. De vleugel met lokalen is omgevormd tot vergadercentrum. De vleugel met de voormalige gymzaal en entrees vormt nu het theehuis/’grand-café’ met keuken, instructie-keuken voor cliënten en (taarten)bakkerij. Dit deel is tevens facilitair voor het vergadercentrum. In de derde vleugel met overdekte buitenruimte is een kiosk met producten van het park gevestigd. Verkoop gebeurd door clienten. Naast publieke functies biedt het nieuwe zorgcentrum werkgelegenheid voor ongeveer 50 cliënten.

Restauratie
Ondanks vele kleine aanpassingen was het schoolgebouw relatief gaaf. Kern van de aanpak is restauratie; latere aanpassingen zijn verwijderd, oorspronkelijke gevelelementen hersteld en weggenomen tuinelementen zoals bankjes en plantenbakken, teruggeplaatst. Voor de modernisering van voorzieningen en het hergebruik van het gebouw zijn beperkte aanpassingen gedaan, zoveel mogelijk binnen de structuur van de gebouwopzet. Daarbij is het oorspronkelijk onderscheid tussen service-zones en lokalen benut. Ook in het interieur staat restauratie centraal, zo is de bestaande kastenwand hersteld. Deze vormt het verbindende element tussen de verschillende ruimtes.

Duurzaamheid en installaties
Bij de verduurzaming van het monument is slim gebruik gemaakt van bestaande ruimtes en materialen, zo zijn de zolders benut voor het aanbrengen van kasten en kanalen. Gevels, vloeren en daken zijn grotendeels oorspronkelijk. Plafonds zijn geïsoleerd, vensters en puien voorzien van isolerend monumentenglas.