Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

De Intense Stad. Verdichting en functiemenging in Groningen

Bregit Jansen, Peter-Michiel Schaap en Bram Verhave (red.), 2004 (Hora Siccemasingel)