Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

De vernieuwing van woonwijk De Wijert in Groningen

Harry Harsema (red.), Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 1995-1997, 1998 (De Wijert)