Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Masterplan Emmerhout, herstructurering met eerbied voor de naoorlogse stedenbouw

Harry Harsema (red.), Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 2003-2007, 2007 (Emmerhout)