Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw

Cilly Jansen (red.), BOOST! Next, Opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw, 2007, (speciale uitgave na de landelijke manifestatie BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap)