Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Aan de slag in Oud Krispijn

We zijn geselecteerd door woningcorporatie Trivire om een stedenbouwkundig programma van eisen te maken voor de vervangbouw van twee wooncomplexen in de Dordtse wijk Krispijn. Een belangrijk aspect bij de stedenbouwkundige inpassing en opzet van de nieuwbouw is de cultuurhistorische waarde van de complexen. De bouwblokken liggen aan de rand van Oud Krispijn en vormen de schakel tussen de grotendeels vernieuwde wijk en de Krispijnseweg met de nog historische straatwand. De oorspronkelijke bebouwing had een grote geleding door schakeling van bouwdelen met verschillende bouwhoogten en kappen, die het hiërarchische statenpatroon ondersteunden en de wijk een vriendelijke monumentaliteit gaven. De cultuurhistorische waarden worden de komende tijd verder in beeld gebracht in een cultuurhistorisch onderzoek. Wij gaan de bevindingen van het onderzoek in dialoog met alle betrokkenen ‘vertalen’ naar een planopzet voor deze plek in de stad. (foto: Beeldmateriaal Regionaal Archief Dordrecht, Gemeentelijke Prentverzameling)
11-07-2024