Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Hoe geven we de woningbouw vorm? Met losse torens krijg je de stad niet leefbaar

Hester van Gent, Interview Endry van Velzen, Blauwe Kamer, juli 2021

Prachtwijk hervindt cultuurhistorische roots, De Heuvel in beeld

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019 (Publicatie over De Heuvel en de herinrichting van het President Kennedyplein)

De wedergeboorte van een tuinwijk in Hoboken

Wouter Bosmans (bouwdeskundige), Woonwoord, magazine over sociaal wonen, 2018
(publicatie over Tuinwijk Stuivenberg, Antwerpen)

Post Piraeus, Over de bouwplaats en de stad

Mark de Bokx en Endry van Velzen, de Architect, 2017 (Algemeen)

Nieuw speelveld, Antwerpen Labo XX

Rob van der Bijl, Blauwe kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2015, 2015 (Labo XX)

Buildings, Osdorp

James McLachlan, Exemplary Housing estate – Regeneration in Europe, The Architect’s Journal, 2015 (Zuidwestkwadrant)

Ademruimte, Blancefloer Lode Zielens

Bert Bukman, Martine Bakker e.a. (red.), Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 2014, 2014 (Lode Zielenslaan)

Ein allumfassender Masterplan ist nicht mehr machbar

Brigitte Schultz en Arie Lengkeek, Bauwelt 12, 2014 (interview met Endry van Velzen)

Transformatie als stedelijke opgave, Voorbij de crisis

Endry van Velzen, de Architect september, 2010 (Algemeen)

 

 

De naoorlogse stad, een hedendaagse ontwerpopgave

Ad Hereijgers en Endry van Velzen, 2001  (onderzoek De naoorlogse stad)

 

Het geheugen van het vak

Henk Engel en Endry van Velzen, Het geheugen van de stad, 2006 (catalogus bij gelijknamige tentoonstelling)

Stedelijke vernieuwing en zorg, voorbeeldstudie Rotterdam-Zuid

Olivier van der Bogt, Henk Engel en Endry van Velzen, Layout 6, Het decentrale ziekenhuis, Katalysator van de stedelijke vernieuwing Rotterdam, 2006 (Het decentrale ziekenhuis)

Werken aan de naoorlogse stad, tussen praktijk en onderwijs, lectoraat Transurban 2002-2006

Willemijn Lofvers en Endry van Velzen, 2006 (publicatie naar aanleiding van vier jaar lectoraat aan de Hogeschool Rotterdam)

Onopvallend wonen ouderen in deze genereuze Rotterdamse stadsblokken

Anneloes van der Leun (red.), Hedy d’Ancona Prijs voor Excellente Zorgarchitectuur, 2012 (Burghsluissingel)

De Nijl Parkrand, Osdorp

Nobuyuki Yoshida, A+U Architecture in the Netherlands 2000-2011, 2012 (Parkrand)

De wei voorbij

Rick Wessels, de Architect oktober , 2011 (Marco Pololaan e.o.)

Het nieuwe Witte Paard, vanaf 2011

Jan Oudenaarden en Ina Kleijwegt, De wederopstanding van Het Witte Paard, 2011 (Het Witte Paard)

Nederlandse architectuur in China

Leen van Duin, Willemijn Wilms Floet, Overholland nr. 9 zomer , 2010 (Hobbemastraat)

De kansen in rood, groen en blauw

Liesbeth van der Pol, Prachtig Compact NL, Deel 1: visie, 2010 (Paddepoel en VoermanHaven)

Opgehelderd, De Raden, Den Haag

Arie Lengkreek, Stadscahiers, Stedenbouw als strategie, De Transformatie van de bestaande stad, 2010 (De Raden)

Vereende kracht van Zevenhuizen en Zuidbroek, Zevenhuizen, Apeldoorn

Catja Edens, Stadscahiers, Stedenbouw als strategie, De Transformatie van de bestaande stad, 2010 (Stadsdeelhart Anklaar)

Reihenhäuser in Amsterdam-Osdorp

Christian Schittich (red.), Detail nr. 3, 2010 (Zuidwestkwadrant)

Pionieren in West, 18 jaar stedelijke vernieuwing in het Zuidwest Kwadrant

Roland Oude Ophuis en Piet Renooy m.m.v. Elske Oranje, 2010 (Zuidwestkwadrant)

Moscow Biennale, Perestroika. Modernizing the city

Bart Goldhoorn en Vasiliy Bychkov (red.), 2010

Zaak van welzijn en gemeenschappelijk belang, Veranderingen in de woningbouwopgave

Harm Tilman, 2009 (Vreeswijk)

Wijk van de toekomst, Schilderswijk Talentenwijk

Stadsnetwerk BV, gemeente Den Haag/ Programmabureau  Krachtwijken, 2009 (Campus Teniersplantsoen)

De Ossenisse- en Tiengemetenbuurt in Pendrecht

Harry Harsema, Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2007-2008, 2009 (Tuin op het Zuiden)

Woonstad Rotterdam, De Tuin op het Zuiden in Rotterdam

Olof Koekebakker en Ingrid Oosterheerd (samenstelling), Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2007-2008, 2009 (Tuin op het Zuiden)

Van ouderenhuisvesting naar wonen voor ouderen

Noor Mens en Cor Wagenaar, De architectuur van de ouderenhuisvesting. Bouwen voor Wonen en zorg, 2009 (Putselaan)

Parkrand, De Nijl

Olinda Caso, Architettura Contemporane Olanda, 2009 (Parkrand)

Modernisme voor de Ikea-generatie in Vogelaarwijk Osdorp

Annemarie Hatzman, Blauwe Kamer nr. 6, 2008 (Zuidwestkwadrant)

Transformatie van woonwijken met behoud van stedenbouwkundige identiteit

Ruimtelijk planbureau, 2008 (interview met Endry van Velzen)

‘Rust, ritme en regelmaat. Woongebouw in Groningen door De Nijl Architecten’

Harm Tilman, de Architect, december 2008 (Potgieterstraat)

‘Het geloof in de kracht van wijken keert terug’

Martin de Jong, Ruimtelijke ontwikkeling magazine, 2007 (interview met Endry van Velzen)

Vier maal Feniks. Sloop en nieuwbouw in vier windstreken en Groningen, De Paddepoel Zuidwest, Voermanshaven

Arie Lengkeek, Stadscahiers nr. 1, 2007 (Paddepoel en VoermanHaven)

Masterplan Emmerhout, herstructurering met eerbied voor de naoorlogse stedenbouw

Harry Harsema (red.), Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 2003-2007, 2007 (Emmerhout)

Opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw

Cilly Jansen (red.), BOOST! Next, Opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw, 2007, (speciale uitgave na de landelijke manifestatie BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap)

 

Nieuw Realisme. Een oefening in hedendaagse architectuurkritiek

Ruud Brouwers, Stadscahiers 2007 nr. 1,  2007 (Parkrand)

 

‘Ontwerpen op de middenschaal. Vernieuwingsvoorstellen in Groningen, Zwolle en Utrecht door De Nijl Architecten’

Harm Tilman, de Architect, 2007 (Hobbemastraat , Einsteindreef en VoermanHaven).

 

Rehabilitatie van een stadswijk

Esther Agricola en Gerben Helleman (red.), Tien jaar stedelijke vernieuwing, in vijftig teksten en projecten, 2006 (Zuidwestkwadrant)

Zoeken naar veelzijdigheid, Zuidwest Kwadrant (Osdorp)

Marlies Buurman en Maarten Kloos (red.), Impact, Amsterdamse stedenbouw na 1986/ Urban planning in Amsterdam after 1986, 2005, (Zuidwestkwadrant)

Osdorp Zuidwestkwadrant: van renovatie naar sloop

Helma Hellinga, Onrust in park en stad, Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke tuinsteden, 2005, (Zuidwestkwadrant)

Architectuur in Nederland, Parkrand Osdorp

Anne Hoogewoning, Roemer van Toorn, Piet Vollaard en Arthur Wortmann, Jaarboek Architectuur 2004-05, 2005 (Parkrand)

De materialisatie van het architectonisch ontwerp. Tektoniek in het werk van VMX Architects, De Nijl Architecten, Rudy Uytenhaak en Paul de Ruiter

David Keuning, de Architect januari-februari, 2005 (Potgieterstraat)

Neutraal en autonoom, Parkrand in Amsterdam Osdorp door De Nijl Architecten

Hans van der Heijden, de Architect detail, 2004 (Parkrand)

Uitgesproken woonmilieus in naoorlogs Deventer

Peter Paul Witsen en Harry Harsema (red.), Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2001-2003, 2004 (Wijk 4)

De Intense Stad. Verdichting en functiemenging in Groningen

Bregit Jansen, Peter-Michiel Schaap en Bram Verhave (red.), 2004 (Hora Siccemasingel)

De tweede impuls, Vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden

Ivan Nio (red.), bijlage S&RO nr. 4, 2004 (Zuidwestkwadrant)

Amsterdam Osdorp

Dirk Bergvelt (red.),Veertig jaar later. Vernieuwing van de wederopbouwwijken, 2004 (Zuidwestkwadrant)

Droomvelden, Een rondetafelgesprek

Zef Hemel, S&RO nr. 6, 2002

‘De naoorlogse stad’

Clemens Steenbergen, Archis, 2002 (De naoorlogse stad, een hedendaagse ontwerpopgave)

Stedelijke vernieuwing: wat, waarom en hoe. Drie publicaties over transformatie van verouderde wijken

John Cüsters, Bouw, 2001 (Algemeen)

Grondtoon van de voorstad. Buitenplaats Ypenburg in Pijnacker, Rijswijk, Nootdorp en Den Haag

Jasper van Zwol, de Architect april, 2001 (Kleine Hof)

De kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden

Joaquín Sabaté Bel, 2000 (Zuidwestkwadrant)

Een verhaal over vorm bestaat nu niet

Een verhaal over vorm bestaat nu niet, Over Schoonheid, 2000

Vernieuwen voor de markt. Herontwikkeling van naoorlogse wijken

Hans Fuchs, Blauwe Kamer oktober, 1999 (Paddepoel)

Hommage aan stedebouwkundige traditie, Vernieuwingsplan voor De Wijert in Groningen van De Nijl Architecten

Wilma Jansen, de Architect april, 1999 (De Wijert)

‘Het onvoltooide project van de Nijl’

Christoph Grafe, de Architect december 1998 (‘Als we huizen bouwen, praten en schrijven we’)

‘De Nijl Architecten’

Petra Brouwer, De Witte Raaf, 1998 (‘Als we huizen bouwen, praten en schrijven we’)

Over het modelleren van het totale ding, Zwolle, Dieze-Oost, Hobbemastraat

Marieke Hillen, Stadscahiers jaarboek 2008-2009 december, 2008 (Hobbemastraat)

De vernieuwing van woonwijk De Wijert in Groningen

Harry Harsema (red.), Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 1995-1997, 1998 (De Wijert)

Stadspark Parkrand

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 65 x intensief ruimtegebruik. Nominaties 1998, 1998 (Zuidwestkwadrant)

‘Endry van Velzen’

Marijke Kuper (red.), Nine + One, 1998 (Algemeen)

Amsterdam, een project voor de Lelylaan

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ruimtegebruik en mobiliteit, Ideeënboek, 1997 (Lelylaan)

Recapitulatie

Crimson (red.), Re-Urb Nieuwe plannen voor oude steden, 1997 (Tuin op het Zuiden)

Nueve más uno. La generation emergente

Domingo Merino, Architectura Viva nr. 54, 1997 (Tuin op het Zuiden)

Opbouwen van kennis

Gerda ten Cate en Kees de Graaf, in bijlage bij Bouw nr. 4, 1996 (interview met Endry van Velzen)

Plastische chirurgie voor het centrum van Pendrecht, Endry van Velzen transformeert het Plein ‘53

Cees Boekraad, de Architect nr. 7/8, 1995 (Plein 53)

2 estudios urbanos en los barrois de posguerra en Rotterdam/2 études urbaines dans des quartiers de l’aprèsguerre à Rotterdam

Arquitectos nr. 133, 1994 (Alexanderpolder)

Pendrecht opnieuw bezien

Arnold Reijndorp en Hanneke van der Ven (red.), Een reuze vooruitgang, Utopie en praktijk in de Zuidelijke Tuinsteden van Rotterdam, 1994 (Tuin op het Zuiden)

In de Alexanderpolder gaat de stad verder

Winfried Janssen, Blauwe Kamer Profiel nr. 5, 1993 (Alexanderpolder)

De alledaagse monumentaliteit van Pendrecht: stedebouwkundige studie van Endry van Velzen

Arnold Reijndorp, Archis nr. 8, 1993 (Tuin op het Zuiden)

De periferie als ontwerpopgave, zes benaderingen van de Alexanderpolder

Harm Tilman, de Architect nr. 11, 1993 (Alexanderpolder)

Het volle land, AIR-Alexander: zes visies op de verstedelijking van Nederland

Hans van Dijk, Archis nr. 10, 1993 (Alexanderpolder)

De Alexanderpolder, Waar de stad verder gaat

Annemie Devolder(red.), 1993 (Alexanderpolder)

Europan vervult pioniersfunctie

Janny Rodermond, de Architect nr. 2, 1993 (Steenakkers Breda)

European results Europan 2

Jean Michel Hoyet, 1991 (Steenakkers Breda)

Europan 2, Wonen in de stad, revitalisering van stedelijke gebieden

Kees de Jong, Jacqueline Tellinga (red.), 1991 (Breda)

Un parere sulla scuola e sulle condizioni del nostro lavoro/ Een mening over het onderwijs en de voorwaarden van ons werk

Giorgio Grassi, OASE nr. 28, 1990 (Algemeen)