Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

De Nieuwe Wielewaal

De Wielewaal werd in 1949 gebouwd om na de Tweede Wereldoorlog snel huisvesting te kunnen bieden. Hoewel de woningen oorspronkelijk waren bedoeld om slechts 25 jaar te blijven staan, werden ze tot kortgeleden nog bewoond. In opdracht van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben we samen met Bleeker Nauta Landschapsarchitecten een Stedenbouwkundige plan en Kwaliteitsplan opgesteld voor de Wielewaal dat kader biedt voor de huidige bouw- en inrichtingsplannen. De woningen zijn ontworpen door Van Bergen Kolpa Architecten, Rotterdam. In De Nieuwe Wielewaal krijgt de oorspronkelijke uitstraling van de wijk opnieuw inhoud; groen, rustig en geborgen. Het stedenbouwkundig raamwerk heeft een eenvoudige opbouw met een hiërarchie van herkenbare ruimten: een centrale groene ruimte, groene randen, groene voegen, woonstraten en achterpaden. De oorspronkelijke structuur van de wijk is het uitgangspunt voor de verkaveling. Het vertrouwde beeld met het gebogen stratenpatroon hebben we behouden. Het raamwerk van groene ruimten zorgt voor de sfeer en setting van de wijk; lommerijk, comfortabel, ontspannen en vriendelijk.
22-04-2024