Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Een nieuw verhaal over Angelslo

We hebben afgelopen jaar samen met de Gemeente Emmen gewerkt aan een stedenbouwkundige structuurvisie voor Angelslo. We werkten eerder aan deze prachtige naoorlogse wijk, die inmiddels door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is aangewezen als één van de dertig wederopgebouwgebieden van nationaal belang. Het resultaat is een nieuw verhaal over Angelslo, waarin het heroïsche verleden van de wijk wordt verbonden met een wervend toekomstperspectief. Tijdens drie ‘Angelslo-dagen’ met verschillende gemeentelijke diensten zijn de kansen, knelpunten en dynamiek in de wijk in kaart gebracht en verbonden met een ruimtelijke strategie en uitvoeringsagenda. De visie geeft zo richting en regie aan opgaven op het vlak van de woningvoorraad, voorzieningen, bereikbaarheid, publieke ruimte en duurzaamheid. Het verhaal kan mensen enthousiasmeren, maar is ook vertaald in concrete acties, waarmee inmiddels wordt gewerkt aan de eerste opgaven in de wijk.
02-04-2024