Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Ontwerpen op de tussenschaal

Naar aanleiding van het bouwmeesterschap wijkvernieuwing van Endry van Velzen in Groningen, gaf hij een lezing over ‘Ontwerpen op de tussenschaal’. Met ons bureau werken we aan de vernieuwing van de bestaande stad, vaak op het snijvlak van architectuur en stedenbouw. Aan de hand van onze projecten vertelde hij over zijn kijk op het vak. Na een inleiding over de waarden en logica van de open stad, waarbij thema’s als de relatie tussen sociaal en fysiek en de verhouding tussen architectuur en stedenbouw aan de orde kwamen, ging hij in op hedendaagse thema’s als wijkvernieuwing, verdichting en publieke ruimte (het samenspel tussen openbare ruimte, verbindingen en voorzieningen).
12-12-2022