Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Team

Een compact team

De Nijl Architecten werkt met een compact team aan een brede opdrachtportefeuille van stedenbouwkundige visies en strategieën tot zorgvuldig gedetailleerde gebouwen. Dat vraagt om een goed uitgebalanceerd team met hoogopgeleide mensen. Iedereen is breed inzetbaar, maar heeft wel een eigen ‘focus’ binnen het werkgebied. Zo kunnen we voor iedere opgave een passend team samenstellen. Een goede planning en organisatie van het werk zorgt ervoor dat alle competenties binnen het bureau goed tot hun recht kunnen komen.  We werken daarom altijd vanuit een plan van aanpak, waarbinnen randvoorwaarden worden gecreëerd om samen met de opdrachtgever de gestelde doelen te bereiken. We kunnen zo altijd sturen op kwaliteit, kwantiteit en doorlooptijd. Om onze kennis aan te vullen en pieken in het werk op te vangen werken we met een vast netwerk van free-lancers en adviseurs op het gebied van landschapsarchitectuur, stadssociologie, verkeerskunde, grondexploitatie e.d.

De directie van De Nijl Architecten bestaat uit (v.l.n.r.) Mark de Bokx, Erik van den Berg, Milou Chênevert en Endry van Velzen.

Mark de Bokx

Mark de Bokx is architect, opgeleid aan de Technische Universiteit Delft. Sinds 2009 is hij partner in het bureau, waar bij vanaf 1995 werkzaam is. Hij werkt voornamelijk aan architectuurprojecten in de bestaande stedelijke context, zowel in Nederland als Vlaanderen. Deze projecten worden regelmatig gepubliceerd in vaktijdschriften of jaarboeken. Naast zijn werk bij De Nijl Architecten is hij werkzaam als gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam.
mail: m.debokx@denijl.nl

Erik van den Berg

Erik van den Berg (1974) is in 2003 afgestudeerd als architect aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Hij is sinds 2000 werkzaam bij De Nijl Architecten. Na zijn afstuderen heeft hij als ontwerper / projectleider aan vele opgaven in de bestaande stad gewerkt. De nadruk ligt daarbij op stedenbouwkundige plannen, projecten op het snijvlak van stedenbouw en architectuur en onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het stedenbouwkundig plan voor de Vernieuwing van Pendrecht Zuid te Rotterdam (De Tuin op het Zuiden), Masterplan Stadsdeelhart Anklaar te Apeldoorn en het onderzoek Vernieuwing van de Stadsvernieuwing dat eind 2012 wordt afgerond. Sinds 2010 is hij partner in het bureau.
mail: e.vandenberg@denijl.nl

Milou Chênevert

Milou Chênevert (1987) is in 2012 afgestudeerd als architect aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Sinds 2016 werkt zij bij De Nijl Architecten met enthousiasme aan ruimtelijke en sociale opgaven in de bestaande stad. De nadruk ligt op stedenbouwkundige plannen, projecten op het snijvlak tussen stedenbouw en architectuur. Daarnaast zet zij haar organisatorische kwaliteiten in bij de ontwikkeling van ontwerp en organisatie van kleinschalige projecten met particuliere opdrachtgevers. Voorbeelden van projecten waaraan Milou heeft gewerkt zijn het stedenbouwkundig plan voor de Revitalisatie van Nieuw Gent en Stadsbouwgroep Overhoeks te Rotterdam. Sinds 2022 is zij een van de partners van De Nijl Architecten.
mail: m.chenevert@denijl.nl

Endry van Velzen

Endry van Velzen is architect en stedenbouwkundige, partner van De Nijl Architecten. Momenteel is Endry Bouwmeester Wijkvernieuwing in Groningen en lid van het kwaliteitsteam voor de transformatie van de Binckhorst in Den Haag. Ook neemt hij initiatief voor de organisatie en het ontwerp van kleinschalige projecten met particuliere opdrachtgevers. Endry heeft verschillende onderzoeksprojecten opgezet, waarin samenwerking werd gezocht met de Technische Universiteit Delft en instellingen uit de praktijk. Deze onderzoeksprojecten resulteerden in boekpublicaties ‘De naoorlogse stad, een hedendaagse ontwerpopgave’ (2000), ‘Het decentrale ziekenhuis, katalysator van stedelijke vernieuwing’ (2006) en ‘De vernieuwing van de stadsvernieuwing’ (2012). Werk van De Nijl Architecten wordt regelmatig gepubliceerd in vaktijdschriften en jaarboeken.
mail: e.vanvelzen@denijl.nl