Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

De Nijl Architecten werkt met een compact team aan een brede opdrachtportefeuille van stedenbouwkundige visies en strategieën tot zorgvuldig gedetailleerde gebouwen. Dat vraagt om een goed uitgebalanceerd team met hoogopgeleide mensen. Iedereen is breed inzetbaar, maar heeft wel een eigen ‘focus’ binnen het werkgebied. Zo kunnen we voor iedere opgave een passend team samenstellen. Een goede planning en organisatie van het werk zorgt ervoor dat alle competenties binnen het bureau goed tot hun recht kunnen komen.  We werken daarom altijd vanuit een plan van aanpak, waarbinnen randvoorwaarden worden gecreëerd om samen met de opdrachtgever de gestelde doelen te bereiken. We kunnen zo altijd sturen op kwaliteit, kwantiteit en doorlooptijd. Om onze kennis aan te vullen en pieken in het werk op te vangen werken we met een vast netwerk van free-lancers en adviseurs op het gebied van landschapsarchitectuur, stadssociologie, verkeerskunde, grondexploitatie e.d.

Endry van Velzen

Endry (1961) is cum laude afgestudeerd als architect aan de TU-Delft. In 1991 won hij Europan en sinds 1993 is hij partner in het bureau en directielid. Hij werkt op alle schaalniveau’s en is daarnaast actief in onderwijs en onderzoek. Van zijn hand verschijnen publicaties over de naoorlogse architectuur en problematiek van stedelijke vernieuwing.

mail     linkedin

Mark de Bokx

Mark (1968) is in 1994 afgestudeerd als architect aan de TU-Delft. Sinds 2010 is hij partner in het bureau en directielid. Hij is verantwoordelijk voor architectuurprojecten en heeft een centrale rol in de Vlaamse projecten van de afgelopen jaren.

mail

Erik van den Berg

Erik (1974) is in 2003 afgestudeerd als architect aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Sinds 2010 is hij partner in het bureau en directielid. Hij werkt als ontwerper/projectleider aan stedenbouwkundige plannen, bebouwingsstudies en onderzoek.

mail     linkedin

Remko Toonen

Remko (1972) is afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de H.T.S. te Rotterdam. Hij werkt aan de uitwerking van zowel bouwprojecten als stedenbouwkundige plannen. Daarnaast zorgt hij voor het systeembeheer van het bureau.

mail

Milou Chênevert

Milou (1987) is in 2012 afgestudeerd als architect aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Sinds 2022 is zij partner in het bureau en directielid. Zij werkt hoofdzakelijk aan stedenbouwkundige studies en plannen in de bestaande stad. Daarnaast draagt zij procesmatig bij aan de ontwikkeling van bouwgroepen.

mail

Nicolette Jongebreur

Nicolette (1970) is in 1995 afgestudeerd als architect aan de TU Delft. Bij DKV Architecten heeft ze als project- en teamleider aan grote en complexe (woning)bouwprojecten gewerkt. Vanaf 2013 deelt zij haar kennis met diverse bureaus. Bij De Nijl verzorgt ze op projectbasis de werfbegeleiding van woningbouwprojecten in Antwerpen.

mail

Tiziana Blanken-Chessa

Tiziana (1970) werkt als management-assistente. Ze ondersteunt de directie, neemt een groot deel van de administratie voor haar rekening en helpt het team bij hun dagelijkse werkzaamheden. Tiziana maakt daarnaast korte films en documentaires, deze vaardigheden zet zij ook in bij De Nijl Architecten.

mail

Sophie Mensonides

Sophie (1997) is in 2018 als bouwkundige afgestudeerd aan de hogeschool. Dat jaar startte zij met haar opleiding tot architect aan de Academie van Bouwkunst, die zij in 2023 heeft afgerond. Sophie werkt bij De Nijl Architecten aan bebouwingsstudies in Nederland en Vlaanderen en de representatie daarvan in 3d modellen.

mail

Agnes Homsma

Agnes (1998) is in 2023 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en studeerde daarvoor als bouwkundige af aan de Hogeschool Windesheim. Binnenkort start Agnes met haar beroepservaringsperiode, waarna zij zich kan inschrijven in het architectenregister. Bij De Nijl Architecten werkt Agnes voornamelijk aan architectonische projecten.

mail